Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szpiczak plazmocytowy wsród gammapatii monoklonalnych (Myeloma 2011, Paryż) Maria Bieniaszewska Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szpiczak plazmocytowy wsród gammapatii monoklonalnych (Myeloma 2011, Paryż) Maria Bieniaszewska Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański."— Zapis prezentacji:

1 Szpiczak plazmocytowy wsród gammapatii monoklonalnych (Myeloma 2011, Paryż) Maria Bieniaszewska Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański Uniwersytet Medyczny Marzec, 2012

2 Gammapatie monoklonalne –Gammapatia monoklonalne o nieustalonym znaczeniu (MGUS) –Szpiczak drzemiący –Szpiczak plazmocytowy objawowy

3 Kryteria różnicowania –Ilość białka monoklonalnego –Odsetek plazmocytów w szpiku –Obecność (lub brak) zmian narządowych takich jak hiperkalcemia, uszkodzenie nerek, niedokrwistość, zmiany osteolityczne (CRAB), które są wynikiem proliferacji plazmocytarnej

4 Szpiczak plazmocytowy – panel badań diagnostycznych (1) –Wywiad i badanie fizykalne –Wywiad rodzinny –Schorzenia współistniejące –Morfologia krwi z rozmazem –Badania biochemiczne –Ocena funkcji nerek (kreatynina, GFR) –Stężenie wapnia –Ocena funkcji wątroby –Elektroforeza białek surowicy z immunofiksacją –Badanie ogólne moczu oraz Elektroforeza białek 24-godzinej zbiórki moczu z immunofiksacją

5 Szpiczak plazmocytowy – panel badań diagnostycznych (2) –Badanie cytologiczne i histopatologiczne szpiku –Wskazane badanie immunofenotypowe (CD38/CD138/CD45) oraz badanie immunoglobulin cytoplazmatycznych –Badanie cytogentyczne lub FISH - zalecane –Badanie metafaz (udane u 20% pacjentów) –FISH (najlepiej w izolowanych plazmocytach) –Badanie radiologiczne całego szkieletu –MRI –w diagnostyce plazmocytoma –W przypadku dolegliwości bólowych i braku zmian radiologicznych –Badanie łańcuchów lekkich w surowicy

6 Szpiczak mnogi – panel badań prognostycznych –Badanie stężenia ß 2 mikroglobuliny i albumin –Skala prognostyczna ISS –Badanie aktywności LDH –Jako niezależny czynnik prognostyczny

7 Szpiczak plazmocytowy - leczenie Nadal dominuje pogląd, że leczenia wymagają chorzy, u których występują objawy choroby W uzasadnionych przypadkach leczenie może być wdrożone wcześniej Problem leczenia I linii –Rola, czas i sposoby autotransplantacji –U chorych kwalifikujących się do autotransplantacji –U chorych, u których autotransplantacja nie jest planowana

8 Szpiczak plazmocytowy – schematy leczenia Kompromis między wynikami badań a możliwościami finansowymi państwa –Dominuje pogląd o zastosowaniu bortezomibu w I linii leczenia u osób zakwalifikowanych do transplantacji i revlimidu u osób nie kwalifikujących się Wyniki badań – sponsorowanych przez przemysł farmaceutyczny lub narodowych (międzynarodowych) grup roboczych – zweryfikowane przez publikację

9 Szpiczak mnogi – monitorowanie –Monitorowanie leczenia –Badanie w trakcie leczenia –Ocena odpowiedzi –Badania podsumowujące pewien etap leczenia

10 Szpiczak mnogi – monitorowanie i ocena odpowiedzi Badanie monitorujące – kiedy? Po każdym cyklu? Ocena odpowiedzi – kiedy? Czy przy każdej linii i rodzaju leczenia tak samo? Badanie cytogenetyczne? FISH? – kiedy? Wynik badania cytogenetycznego - na co wpływa (leczenie?) Badanie immunofenotypowe

11 Szpiczak plazmocytowy – monitorowanie leczenia i ocena odpowiedzi –U pacjentów z obecnością białka monoklonalnego w surowicy: –Do oceny odpowiedzi na leczenie stosuje się elektorforezę białek i stężenie immunoglobulin (szczególnie w przypadku białka M klasy IgA i IgD) –W monitorowaniu wystarczy jedna z metod –U pacjentów z chorobą łańcuchów lekkich odpowiedź ocenia się na podstawie oceny całkowitego białkomoczu i elektroforezy białek moczu (w monitorowaniu jedna z metod) –U pacjentów ze szpiczakiem niewydzielającym obowiązuje monitorowanie badaniem łańcuchów lekkich

12 Szpiczak plazmocytowy – monitorowanie leczenia i ocena odpowiedzi –Badanie szpiku wymagane jest jedynie w przypadku –Potwierdzenia całkowitej remisji –Progresji choroby i zmiany leczenia –Nie zaleca się powtarzania badania cytogenetycznego i FISH w celu monitorowania leczenia, a jedynie w przypadku –Podejrzenia progresji choroby, o ile badanie nie było wykonane przy rozpoznaniu –Nie zaleca się powtarzania badań radiologicznych kośćca o ile nie występują objawy progresji choroby kostnej

13 Szpiczak plazmocytowy – odpowiedź na leczenie –Całkowita remisja (CR) –Negatywna immunofiksacja w surowicy i w moczu –< 5% plazmocytów w szpiku, –Regresja wszystkich guzów plazmocytowych –Ścisła całkowita remisja (stringent complete response – sCR) – jak wyżej oraz –Prawidłowy stosunek łańcuchów lekkich w surowicy –Brak klonalnych plazmocytów w szpiku w 2-4 kolorowym badaniu immunofenotypowym

14 Szpiczak mnogi – odpowiedź na leczenie –Bardzo dobra częściowa remisja (very good partial response - VGPR) –Obecność białka monoklonalnego w immunofiksacji, ale nie w elektroforezie – 90% redukcja białka M w surowicy oraz białko M w moczu dobowym <100 mg –Częściowa remisja (partial response - PR) – 50% redukcja białka M w surowicy i 90% w moczu dobowym lub białkomocz poniżej 200 mg/dobę –W przypadku szpiczaka niewydzielającego 50% obniżenie różnicy między łańcuchem klonalnym i nie-klonalnym –W przypadku braku mierzalnych parametrów w surowicy i moczu - 50% redukcja odsetka plazmocytów w szpiku –W przypadku guzów plazmocytowych: redukcja wielkości o 50%

15 Szpiczak mnogi – odpowiedź na leczenie –Stabilizacja choroby (stable disease – SD) –Brak kryteriów właściwych dla CR, VGPR, PR lub choroby postępującej –Choroba postępująca (progressive disease - PD) –Wzrost o 25% w stosunku do najniższego poziomu wartości jednego lub więcej poniższych parametrów: –Białka M w surowicy (wzrost stężenia musi przekraczać 0.5 g/dl) –Biała M w moczu (bezwzględny wzrost musi być 200 mg/dobę) –U pacjentów z brakiem mierzalnego parametru w surowicy lub w moczu – wzrost różnicy między między klonalnym i nieklonalnym łańcuchem lekkim > 10 mg/dl –U pacjentów z brakiem mierzalnego parametru w surowicy lub w moczu oraz prawidłowym stosunkiem FLC wzrost odsetka plazmocytów w szpiku (odsetek musi przekraczać 10) –wystąpienie nowych ognisk osteolitycznych lub guzów plazmocytowych –Wystąpienie hiperkalcemii jednoznacznie wynikającej z proliferacji plazmocytarnej

16 Szpiczak plazmocytowy – leczenie II i dalszych linii Jeżeli w I linii nie były stosowane – miejsce dla nowych leków (bortezomib, lenalidomid) Rola prób klinicznych –Badania I, II, III i IV fazy


Pobierz ppt "Szpiczak plazmocytowy wsród gammapatii monoklonalnych (Myeloma 2011, Paryż) Maria Bieniaszewska Katedra i Klinika Hematologii i Transplantologii Gdański."

Podobne prezentacje


Reklamy Google