Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współpraca szkoły.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współpraca szkoły."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem w zakresie szkolenia praktycznego i teoretycznego z perspektywy przedsiębiorstwa Opracował: Arkadiusz Jordan

2

3 Przeprowadzone praktyki: Szkoły: -Szkoły Zawodowe -Licea zawodowe -Technikum Gastronomiczne Zawody: -Kucharz/Kucharz małej gastronomii -Kelner/ Technik Kelner -Technik organizacji usług gastronomicznych

4 Obowiązki pracodawcy: -Przydzielenie instruktora praktycznej nauki zawodu. -Zapoznanie z przepisami BHP – szkolenie, instrukcje p. poż., zakładowy regulamin poracy, obsługa maszyn i urządzeń. -Przygotowanie i udostępnienie stanowiska szkoleniowego. -Realizowanie programu nauczania, w tym: przydzielanie zadań, podawanie instrukcji, udzielanie wyjaśnień, wspomaganie, kontrolowanie realizacji zadań, ocenianie. -Kontrola dzienniczka praktyk

5 Prawa i obowiązki ucznia: -Zapoznanie z obowiązującym w zakładzie regulaminem, zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach oraz przeszkolenie w zakresie obsługi maszyn i urządzeń. -Zapoznanie się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy. -Wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk. -Korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, przechowywania odzieży i spożywania posiłków. -Zapoznanie z kryteriami oceniania. -Informowanie szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itp. -Dbanie o poprawny wygląd i ubiór. -Rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez instruktora

6 Prawa i obowiązki ucznia (cd) -Systematyczne codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk, opisywanie czynności, zapisywanie ważniejszych spostrzeżeń. -Przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi do kontroli i podpisu. -Przedstawienie w ostatnim dniu praktyki dziennika zajęć celem wpisania oceny. -Przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do szkolnego opiekuna praktyk.

7 Na co powinna zwracać uwagę szkoła przy wyborze miejsca praktyki -Specyfika zakładu pracy. -Wyposażenie -Rotacja konsumentów -Obsługa klienta indywidualnego i grupowego -Renoma zakładu -Wachlarz świadczonych usług -Aspekty personalne, w tym: kwalifikacje zawodowe pracowników, rotacja pracownicza

8 Kim dla pracodawcy jest uczeń? -Młodocianym pracownikiem bez doświadczenia, którego należy przeszkolić. -Osobą, której należy poświęcić czas. -Potencjalnym kandydatem na pracownika. -Potencjalnym konkurentem.

9 Kim dla pracodawcy jest instruktor praktycznej nauki zawodu? -Pracownikiem -Pracownikiem posiadającym dodatkowe kwalifikacje -Pracownikiem z dodatkowymi obowiązkami -Nauczycielem/Mistrzem

10 Przebieg szkolenia praktycznego z punktu widzenia pracodawcy: - Realizacja harmonogramu na poziomie minimum - Brak zainteresowania ucznia zajęciami praktycznymi spowodowany m. in.: a) przypadkowym wyborem zawodu b) brakiem świadomości ucznia o ważności praktycznej nauki zawodu

11 Przebieg szkolenia praktycznego z punktu widzenia praktykanta: - Rzadko kiedy zgodne z harmonogramem - Mała atrakcyjność zajęć praktycznych - Brak większego zaangażowania ze strony instruktora - przypadkowy wybór miejsca praktyk przez szkołę

12 Jak może być? -Większe zaangażowanie szkoły w dobre zorganizowanie miejsca praktyk i kontrolę. -Ustalanie harmonogramu zajęć z pracodawcą. -Lepsze wykorzystanie instruktora praktycznej nauki zawodu – czas, umiejętności. -Praktyka miesięczna, a nie raz w tygodniu. -Materiały szkoleniowe w postaci produktów -Organizowanie konkursów między lokalami reprezentowanymi przez praktykantów

13 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękuję za uwagę Arkadiusz Jordan Tel. 606 873 902 email: arek.jordan@wp.pl


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Współpraca szkoły."

Podobne prezentacje


Reklamy Google