Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem"— Zapis prezentacji:

1 Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem
w zakresie szkolenia praktycznego i teoretycznego z perspektywy przedsiębiorstwa Opracował: Arkadiusz Jordan Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2

3 Przeprowadzone praktyki:
Szkoły: Szkoły Zawodowe Licea zawodowe Technikum Gastronomiczne Zawody: Kucharz/Kucharz małej gastronomii Kelner/ Technik Kelner Technik organizacji usług gastronomicznych

4 Obowiązki pracodawcy:
Przydzielenie instruktora praktycznej nauki zawodu. Zapoznanie z przepisami BHP – szkolenie, instrukcje p. poż., zakładowy regulamin poracy, obsługa maszyn i urządzeń. Przygotowanie i udostępnienie stanowiska szkoleniowego. Realizowanie programu nauczania, w tym: przydzielanie zadań, podawanie instrukcji, udzielanie wyjaśnień, wspomaganie, kontrolowanie realizacji zadań, ocenianie. Kontrola dzienniczka praktyk

5 Prawa i obowiązki ucznia:
Zapoznanie z obowiązującym w zakładzie regulaminem, zasadami pracy na poszczególnych stanowiskach oraz przeszkolenie w zakresie obsługi maszyn i urządzeń. Zapoznanie się z wymaganiami i oczekiwaniami pracodawcy. Wykonywanie zadań wynikających z programu praktyk. Korzystania z zaplecza socjalnego w postaci: pomieszczeń do przebierania, przechowywania odzieży i spożywania posiłków. Zapoznanie z kryteriami oceniania. Informowanie szkoły o nieprawidłowościach i zmianach dotyczących zakresu obowiązków, czasu trwania praktyki itp. Dbanie o poprawny wygląd i ubiór. Rzetelne wykonywanie zadań powierzonych przez instruktora

6 Prawa i obowiązki ucznia (cd)
Systematyczne codzienne odnotowywanie toku zajęć w dzienniczkach praktyk, opisywanie czynności, zapisywanie ważniejszych spostrzeżeń. Przedkładanie każdego dnia dzienniczka praktyk zakładowemu opiekunowi do kontroli i podpisu. Przedstawienie w ostatnim dniu praktyki dziennika zajęć celem wpisania oceny. Przekazanie w ustalonym terminie uzupełnionego dzienniczka praktyk wraz z wpisaną oceną do szkolnego opiekuna praktyk.

7 Na co powinna zwracać uwagę szkoła przy wyborze miejsca praktyki
Specyfika zakładu pracy. Wyposażenie Rotacja konsumentów Obsługa klienta indywidualnego i grupowego Renoma zakładu Wachlarz świadczonych usług Aspekty personalne, w tym: kwalifikacje zawodowe pracowników, rotacja pracownicza

8 Kim dla pracodawcy jest uczeń?
Młodocianym pracownikiem bez doświadczenia, którego należy przeszkolić. Osobą, której należy poświęcić czas. Potencjalnym kandydatem na pracownika. Potencjalnym konkurentem.

9 Kim dla pracodawcy jest instruktor praktycznej nauki zawodu?
Pracownikiem Pracownikiem posiadającym dodatkowe kwalifikacje Pracownikiem z dodatkowymi obowiązkami Nauczycielem/Mistrzem

10 Przebieg szkolenia praktycznego z punktu widzenia pracodawcy:
- Realizacja harmonogramu na poziomie minimum - Brak zainteresowania ucznia zajęciami praktycznymi spowodowany m. in.: a) przypadkowym wyborem zawodu b) brakiem świadomości ucznia o ważności praktycznej nauki zawodu

11 Przebieg szkolenia praktycznego z punktu widzenia praktykanta:
- Rzadko kiedy zgodne z harmonogramem - Mała atrakcyjność zajęć praktycznych - Brak większego zaangażowania ze strony instruktora - przypadkowy wybór miejsca praktyk przez szkołę

12 Jak może być? Większe zaangażowanie szkoły w dobre zorganizowanie miejsca praktyk i kontrolę. Ustalanie harmonogramu zajęć z pracodawcą. Lepsze wykorzystanie instruktora praktycznej nauki zawodu – czas, umiejętności. Praktyka miesięczna, a nie raz w tygodniu. Materiały szkoleniowe w postaci produktów Organizowanie konkursów między lokalami reprezentowanymi przez praktykantów

13 email: arek.jordan@wp.pl
Dziękuję za uwagę Arkadiusz Jordan Tel Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki


Pobierz ppt "Współpraca szkoły z przedsiębiorstwem"

Podobne prezentacje


Reklamy Google