Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,"— Zapis prezentacji:

1 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Razem możemy więcej 2011 realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT SYSTEMOWY

2 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Projekt systemowy realizowany był w ramach: Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działania 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

3 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Projekt skierowany był do osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Makowie Mazowieckim oraz osób niepełnosprawnych, jednocześnie będących podopiecznymi GOPS w Czerwonce Włościańskiej.

4 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Okres realizacji projektu Styczeń 2011r. – grudzień 2011r.

5 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej CEL PROJEKTU aktywizacja społeczno - zawodowa poprzez podniesienie lub zmianę kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych.

6 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Cele główne jakie zostały założone na początku realizacji projektu to: 1. nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy 2. podwyższenie kwalifikacji zawodowych umożliwiających wejście na rynek pracy 3. podniesienie samooceny, zwiększenie motywacji do działania oraz zwiększenie wiary we własne siły

7 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej W procesie rekrutacji wyłonionych zostało 6 Beneficjentów Ostatecznych projektu

8 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Osoby te w ramach projektu podpisały kontrakty socjalne w ramach, których wspólnie z pracownikami socjalnymi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwonce realizowały zadania zgodne z założeniami projektu

9 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej W ramach aktywnej integracji zostały zrealizowane następujące działania: 1.Warsztaty aktywizacyjne oraz konsultacje indywidualne z psychologiem 2.Zajęcia grupowe z zakresu aktywizacji zawodowej oraz konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym 3.Kurs OBSŁUGA KOMPUTERA 4.Kurs OBSŁUGA KASY FISKALNEJ 5.Kurs KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMI Z ELEMENTAMI CATERINGU 6.Kurs Prawa jazdy kat. B 7.Kurs Prawa jazdy kat. C

10 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej W ramach projektu Beneficjentom Ostatecznym zapewniono: Catering (obiad oraz serwis kawowy) na zajęciach szkoleniowych Materiały szkoleniowe, biurowe Zasiłki celowe Ubezpieczenie społeczne od NNW

11 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Warsztaty aktywizacyjne

12 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Realizowane zagadnienia to: elementy integracji społecznej, zawodowej i zdrowotnej mające na celu nabycie umiejętności psychospołecznych, komunikacyjnych, organizacyjnych, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie czasem, zarządzanie stresem, postawy asertywne, postawy aktywności

13 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej TRENING KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

14 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Łącznie zajęcia z Psychologiem obejmowały 42 godziny szkoleniowych zajęć grupowych oraz indywidualnych

15 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Doradztwo zawodowe

16 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Celem zajęć było m.in. zwiększenie motywacji wewnętrznej i wiary we własne możliwości …

17 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej … odkrywanie indywidualnych zainteresowań i predyspozycji do wykonywania określonej pracy..

18 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej … zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych wykorzystywanych podczas rozmowy kwalifikacyjnej…

19 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Własna aplikacja..

20 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Łącznie zajęcia z doradcą zawodowym obejmowały 54 godziny szkoleniowe zajęć grupowych i indywidualnych

21 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Kolejnym etapem realizacji projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ na rok 2011 był Kurs Kucharza małej gastronomi z elementami cateringu, Kurs podstaw obsługi komputera, oraz Kurs obsługi kasy fiskalnej

22 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Kurs podstawowej obsługi komputera Uczestnicy projektu ukończyli kurs podstawowej obsługi komputera w wymiarze 32 godz. szkoleniowych

23 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

24 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

25 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Zajęcia z zakresu podstawowej obsługi komputera obejmowały m.in.: -Wiadomości podstawowe dotyczące edytora tekstu -Redagowanie dokumentów aplikacyjnych -Dostosowanie edytora tekstu do własnych potrzeb

26 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej -Budowa arkusza kalkulacyjnego -Graficzna prezentacja danych -Internet, wyszukiwanie potrzebnych informacji w sieci -Nowe formy komunikacji za pośrednictwem Internetu: e-mail, komunikator internetowy, itp.

27 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

28 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej OBSŁUGA KASY FISKALNEJ - 18 godzin szkoleniowych

29 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Tematyka kursu z zakresu obsługi kas fiskalnych obejmowała m.in. zagadnienia: Dokumenty zakupu Dokumenty sprzedaży Podatek VAT Rejestr zakupów i sprzedaży VAT Podstawy prawne nakładające obowiązek stosowania kas fiskalnych

30 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Rodzaje i budowa urządzeń fiskalnych Programowanie kas przez użytkownika Wystawianie paragonów fiskalnych Wykonywanie raportów fiskalnych i niefiskalnych Rozpoznawanie sytuacji awaryjnych wymagających wezwania serwisu

31 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej KURS KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII Z ELEMENTAMI CATERINGU

32 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Zajęcia szkoleniowe obejmowały następujące zagadnienia: Wyposażenie stanowiska pracy Zasady żywienia Planowanie posiłków i układanie menu Technologia gastronomiczna Przechowywanie surowców i przygotowanie do obróbki wstępnej Elementy cateringu

33 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Sporządzanie potraw na przyjęcia okolicznościowe i inne imprezy specjalne

34 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

35 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

36 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Kurs Kucharza małej gastronomi z elementami cateringu obejmował 40 godzin szkoleniowych

37 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej W ramach działań podejmowanych w projekcie Razem możemy więcej sfinansowano dla trójki uczestników Kursy prawa jazdy Kat. B oraz C

38 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

39 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

40 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

41 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej

42 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwonce Włościańskiej Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA ! Razem możemy więcej Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google