Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał"— Zapis prezentacji:

1 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt pt. "Przemóc Niemoc" W ramach Poddziałania 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"

2 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Ośrodek Pomocy Społecznej po raz pierwszy samodzielnie realizował projekt systemowy pt. "Przemóc Niemoc" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Koszt projektu to 70 156,86 zł. z tego : 85 % środki Europejskiego Funduszu Społecznego, 15 % to wkład własny. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

3 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Głównym celem projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Projektem objęto 13 osób z terenu gminy Turośl. Uczestnikami projektu były osoby: długotrwale bezrobotne, niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, zagrożone wykluczeniem społecznym w wieku aktywności zawodowej (18-64 lata )korzystające ze świadczeń pomocy społecznej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

4 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Wszyscy uczestnicy projektu korzystali z zajęć grupowych z: psychologiem, doradcą zawodowym, radcą prawnym, Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

5 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Wszyscy uczestnicy projektu korzystali z zajęć grupowych z: pomocy indywidualnej - psychologa, pomocy indywidualnej -doradcy zawodowego, warsztatów kulinarnych i komputerowych Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

6 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Osoby niepełnosprawne korzystały z rehabilitacji grupowej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

7 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Projekt zapewnił uczestnikom ubezpieczenie, posiłek i catering na zajęciach oraz dowóz. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

8 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Zapewnione zostały materiały szkoleniowe i dydaktyczne. Ponadto każdy uczestnik projektu otrzymał wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych oraz pomocy w postaci rzeczowej i pracy socjalnej. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

9 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Zorganizowano wyjazd studyjny o charakterze warsztatowym, którego celem było poznanie aspektów prowadzenia działalności agroturystycznej i prowadzenie spółdzielni socjalnej Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

10 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Uczestnicy projektu otrzymali certyfikaty. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

11 PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIĘKUJĘZAUWAGĘ


Pobierz ppt "PRZEMÓC NIEMOC PRZEMÓC NIEMOC PROJEKT SYSTEMOWY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał"

Podobne prezentacje


Reklamy Google