Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWY RÓŻNE. OBCHODY ROKU LUTOSŁAWSKIEGO Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, w ramach ogłoszonego przez.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWY RÓŻNE. OBCHODY ROKU LUTOSŁAWSKIEGO Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, w ramach ogłoszonego przez."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWY RÓŻNE

2 OBCHODY ROKU LUTOSŁAWSKIEGO Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, w ramach ogłoszonego przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Roku Lutosławskiego 2013, realizują program edukacyjny skierowany zarówno do uczniów szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych jak i nauczycieli szkół ogólnokształcących oraz osób dorosłych z terenu województwa mazowieckiego. Celem projektu jest upowszechnienie twórczości wybitnego Polskiego kompozytora oraz muzyczne uwrażliwienie społeczeństwa. Udział w programie jest bezpłatny.

3 Kalendarium oraz szczegółowe informacje dotyczące wszystkich koncertów i projektów publikowane będą na oficjalnej stronie obchodów Roku Lutosławskiego: oraz Proponowane projekty: LUTOSCHOOL – artystyczna akcja dla zainteresowanych muzyką uczniów i nauczycieli gimnazjów ogólnokształcących, w siedzibie Orkiestry Sinfonia Varsovia (24 lub 26 września 2013 w godzinach ). Improwizacje, muzyczne wynalazki, gra zespołowa. Nie jest konieczna znajomość nut i umiejętność grania na instrumentach. Zapisy szkół:

4 LUTOSŁAWSKI XXI – warsztaty dla nauczycieli wszystkich etapów nauczania, interaktywne i poruszające krótkie koncerty, działania happeningowe. Prowadzić je będą znani kompozytorzy, publicyści i pedagodzy w siedzibie Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i Muzeum Chopina (24, 25 października, 7,8,14,15 listopada). Zapisy: LUTOSŁAWSKI XXI – ogólnopolski konkurs felietonów o kompozytorze, muzyce i kulturze współczesnej, skierowany do młodzieży szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz do osób dorosłych. Termin nadsyłania prac 4 listopada Cenne nagrody. Wszelkie informacje: Przedsięwzięcie objął Honorowym Patronatem Mazowiecki Kurator Oświaty.

5 PROJEKT SZKOŁA WSPÓŁPRACY. UCZNIOWIE I RODZICE KAPITAŁEM NOWOCZESNEJ SZKOŁY Realizowany jest w ramach Poddziałania Modernizacja systemu nadzoru pedagogicznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce. Projekt skierowany jest do środowisk szkolnych, ale także do tzw. otoczenia szkoły – pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych.

6 Rekrutacja do projektu rozpoczęła się 19 sierpnia 2013 r. i odbywa się drogą elektroniczną, poprzez specjalny formularz zmieszczony na oficjalnej stronie projektu. Strona projektu: Kontakt mailowy: lub pod numerem telefonu: 22 Spośród zgłoszonych deklaracji do udziału w projekcie wybranych zostanie, na podstawie określonego regulaminu, co najmniej 1034 szkół i przedszkoli. Z każdej ze szkół wybranych będzie po 6 przedstawicieli (2 rodziców, 2 uczniów, 2 nauczycieli), natomiast z przedszkoli po 4 przedstawicieli (bez udziału dzieci), którzy wezmą udział w specjalnie dla nich opracowanych szkoleniach i warsztatach.

7 III EDYCJA BADANIA LABORATORIUM MYŚLENIA – DIAGNOZA NAUCZANIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH W POLSCE Badanie jest przygotowane i nadzorowane przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Celem jest całościowe sprawdzenie umiejętności absolwentów gimnazjum z biologii, chemii, fizyki i geografii. Więcej informacji znajduje się na stronie: Kontakt: telefon: wew. 112,

8 Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programu doskonalenia zawodowego w zakresie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych Głównym celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia na kierunkach związanych z odnawialnymi źródłami energii poprzez zainicjowanie z przedsiębiorcami i szkołami zawodowymi nowatorskiego podejścia do nauczania praktycznego w zakresie technologii mających ścisły związek z zieloną energią oraz podniesienie kompetencji nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu (286 nauczycieli z całej Polski, w tym 86 kobiet i 200 mężczyzn), w okresie od r. do r.

9 W związku z wejściem w życie Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tzw. Ustawy śmieciowej zachęcamy do przeprowadzenia lekcji godzina z wychowawcą o tej tematyce.

10 Ogólnopolski Konkurs 25-lecie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Koordynatorem konkursu jest Delegatura w Ciechanowie. Więcej informacji na temat konkursu zostanie zamieszczonych na stronie internetowej Delegatury w Płocku w późniejszym terminie.

11 Konferencja TUTORING – METODA PRACY PEDAGOGICZNEJ skierowana do dyrektorów przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu miasta Płocka. Organizatorami konferencji są Pani Dorota Cichecka Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego PROFESOR Sp. z o.o. oraz Pan Henryk Cichecki Dyrektor Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku. Prowadzącymi konferencję będą członkowie Wrocławskiego Kolegium Tutorów i reprezentanci Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Wrocławia. Miejsce: Zespół Szkół Usług i Przedsiębiorczości im. Abpa A. J. Nowowiejskiego w Płocku Termin: 25 września 2013 r., w godz – 18.00


Pobierz ppt "SPRAWY RÓŻNE. OBCHODY ROKU LUTOSŁAWSKIEGO Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego oraz Fundacja Muzyka jest dla wszystkich, w ramach ogłoszonego przez."

Podobne prezentacje


Reklamy Google