Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji Ośrodek Adopcyjny Przygotowała Monika Pezdek Główny Specjalista ds. RDD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji Ośrodek Adopcyjny Przygotowała Monika Pezdek Główny Specjalista ds. RDD."— Zapis prezentacji:

1 Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji Ośrodek Adopcyjny Przygotowała Monika Pezdek Główny Specjalista ds. RDD

2 Placówka rodzinna współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i centrum pomocy w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem; Rozporządzenie MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi poradnictwo dla dzieci i rodziców (…) dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Psycholog lub pedagog przygotowuje diagnozę indywidualną dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce; Rozporządzenie MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych

3 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi dokumentację dotyczącą: pomocy pedagogicznej i psychologicznej udzielonej dzieciom umieszczonym w (…) placówkach rodzinnych; Rozporządzenie MPiPS w sprawie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych Do zadań ośrodka należy wspieranie dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz dokonywanie oceny zasadności dalszego pobytu w placówce rodzinnej. Rozporządzenie MPiPS W sprawie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

4 Dyrektor Organizacja WCOWiA Ośrodek Adopcyjny WPOW Zespół ds. adopcji Pedagog Psycholog Pracownik socjalny Zespół RDD i ZRZ Zespół nr 1 Zespół nr 2 Zespół nr 3 Zespół nr 4

5 Pedagog Psycholog Pracownik socjalny Pedagog Psycholog Zespół nr 2 Zespół nr 1

6 Pedagog Psycholog Pracownik socjalny Pedagog Psycholog Zespół nr 4 Zespół nr 3

7 325152319

8 RDD nr 34 ilość dzieci: RDD nr 157RDD nr 195 RDD nr 236 RDD nr 256 Stan na dzień 10.06.2010 r.

9 102420718

10 RDD nr 76 ilość dzieci: RDD nr 105 RDD nr 184 RDD nr 206 RDD nr 244 Stan na dzień 10.06.2010 r.

11 48171121

12 RDD nr 48 ilość dzieci: RDD nr 83 RDD nr 115 RDD nr 175 RDD nr 216 Stan na dzień 10.06.2010 r.

13 61316 28 121

14 Pogotowia Rodzinne

15 Praca z rodziną naturalną Działania krótkoterminowe Pogotowie Rodzinne Protokół ustaleń Powrót dziecka do domu Rodzina nie współpracuje i nie realizuje harmonogramu planu pracy Sytuacja rodziny nie ulega radykalnej zmianie. Jest więź i systematyczny kontakt z dzieckiem Rodzina współpracuje i realizuje harmonogram planu pracy Wniosek o pozbawienie władzy - adopcja Skierowanie dziecka do placówki rodzinnej

16 Praca z rodziną naturalną Działania długoterminowe Rodzinny Dom Dziecka Protokół ustaleń Powrót dziecka do domu Rodzina nie współpracuje i nie realizuje harmonogramu planu pracy Sytuacja rodziny nie ulega radykalnej zmianie. Jest więź i systematyczny kontakt z dzieckiem Rodzina współpracuje i realizuje harmonogram planu pracy Wniosek o pozbawienie władzy - adopcja Usamodzielnienie wychowanka

17 Praca z rodziną naturalną Wspieranie rodziny przez pracownika socjalnego poprzez wskazanie miejsc gdzie może uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie np. terapii uzależnień, regulowania sytuacji mieszkaniowej itp.; Pomoc w znalezieniu pracy poprzez np. wskazanie miejsc, gdzie organizowane są kursy dokształcające, przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy itp.; Organizacja warsztatów dla rodziców; Grupy wsparcia; Współpraca z sądem. Przewidywany powrót dziecka do domu

18 Praca z rodziną naturalną Wspieranie rodziny przez pracownika socjalnego poprzez wskazanie miejsc gdzie może uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie np. terapii uzależnień, regulowania sytuacji mieszkaniowej itp.; Pomoc w znalezieniu pracy poprzez np. wskazanie miejsc, gdzie organizowane są kursy dokształcające, przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy itp.; Organizacja warsztatów dla rodziców; Grupy wsparcia; Monitorowanie sytuacji dziecka podczas urlopowania do domu rodzinnego; Organizowanie spotkań rodziców z dzieckiem na terenie OA. Usamodzielnienie dziecka w placówce


Pobierz ppt "Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji Ośrodek Adopcyjny Przygotowała Monika Pezdek Główny Specjalista ds. RDD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google