Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji"— Zapis prezentacji:

1 Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji
Ośrodek Adopcyjny Przygotowała Monika Pezdek Główny Specjalista ds. RDD

2 Placówka rodzinna współpracuje z ośrodkiem adopcyjno-opiekuńczym i centrum pomocy w celu zapewnienia wysokiej jakości i skuteczności oddziaływań wychowawczych oraz sprawowania opieki nad dzieckiem; Rozporządzenie MPiPS w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi poradnictwo dla dzieci i rodziców (…) dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych; Ustawa o Pomocy Społecznej z dnia 12 marca 2004 roku Psycholog lub pedagog przygotowuje diagnozę indywidualną dziecka, prowadzi zajęcia terapeutyczne oraz poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne dla rodziców dzieci przebywających w placówce;

3 Ośrodek adopcyjno-opiekuńczy prowadzi dokumentację dotyczącą: pomocy
pedagogicznej i psychologicznej udzielonej dzieciom umieszczonym w (…) placówkach rodzinnych; Rozporządzenie MPiPS w sprawie ośrodków adopcyjno – opiekuńczych Do zadań ośrodka należy wspieranie dyrektora placówki rodzinnej w sporządzaniu indywidualnego planu pracy z dzieckiem oraz dokonywanie oceny zasadności dalszego pobytu w placówce rodzinnej. W sprawie ośrodków adopcyjno - opiekuńczych

4 Organizacja WCOWiA Dyrektor WPOW Ośrodek Adopcyjny Zespół ds. adopcji
Zespół RDD i ZRZ Pedagog Psycholog Pracownik socjalny Zespół nr 1 Zespół nr 2 Zespół nr 3 Zespół nr 4

5 Zespół nr 1 Zespół nr 2 Pedagog Pedagog Pracownik socjalny Psycholog

6 Zespół nr 3 Zespół nr 4 Pedagog Pedagog Pracownik socjalny Psycholog

7 25 19 23 3 15

8 RDD nr 3 4 RDD nr 15 7 RDD nr 19 5 RDD nr 23 6 RDD nr 25 6
ilość dzieci: RDD nr 3 4 RDD nr 15 7 RDD nr 19 5 RDD nr 23 6 RDD nr 25 6 Stan na dzień r.

9 7 18 10 20 24

10 RDD nr 7 6 RDD nr 10 5 RDD nr 18 4 RDD nr 20 6 RDD nr 24 4
ilość dzieci: RDD nr 7 6 RDD nr 10 5 RDD nr 18 4 RDD nr 20 6 RDD nr 24 4 Stan na dzień r.

11 17 8 11 21 4

12 RDD nr 4 8 RDD nr 8 3 RDD nr 11 5 RDD nr 17 5 RDD nr 21 6
ilość dzieci: RDD nr 4 8 RDD nr 8 3 RDD nr 11 5 RDD nr 17 5 RDD nr 21 6 Stan na dzień r.

13 6 28 13 12 16 1

14 Pogotowia Rodzinne

15 Praca z rodziną naturalną
Działania krótkoterminowe Pogotowie Rodzinne Protokół ustaleń Rodzina współpracuje i realizuje harmonogram planu pracy Rodzina nie współpracuje i nie realizuje harmonogramu planu pracy Sytuacja rodziny nie ulega radykalnej zmianie. Jest więź i systematyczny kontakt z dzieckiem Powrót dziecka do domu Wniosek o pozbawienie władzy - adopcja Skierowanie dziecka do placówki rodzinnej

16 Praca z rodziną naturalną
Działania długoterminowe Rodzinny Dom Dziecka Protokół ustaleń Rodzina współpracuje i realizuje harmonogram planu pracy Rodzina nie współpracuje i nie realizuje harmonogramu planu pracy Sytuacja rodziny nie ulega radykalnej zmianie. Jest więź i systematyczny kontakt z dzieckiem Powrót dziecka do domu Wniosek o pozbawienie władzy - adopcja Usamodzielnienie wychowanka

17 Praca z rodziną naturalną
Przewidywany powrót dziecka do domu Wspieranie rodziny przez pracownika socjalnego poprzez wskazanie miejsc gdzie może uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie np. terapii uzależnień, regulowania sytuacji mieszkaniowej itp.; Pomoc w znalezieniu pracy poprzez np. wskazanie miejsc, gdzie organizowane są kursy dokształcające, przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy itp.; Organizacja warsztatów dla rodziców; Grupy wsparcia; Współpraca z sądem.

18 Praca z rodziną naturalną
Usamodzielnienie dziecka w placówce Wspieranie rodziny przez pracownika socjalnego poprzez wskazanie miejsc gdzie może uzyskać specjalistyczną pomoc w zakresie np. terapii uzależnień, regulowania sytuacji mieszkaniowej itp.; Pomoc w znalezieniu pracy poprzez np. wskazanie miejsc, gdzie organizowane są kursy dokształcające, przekazywanie informacji o wolnych miejscach pracy itp.; Organizacja warsztatów dla rodziców; Grupy wsparcia; Monitorowanie sytuacji dziecka podczas urlopowania do domu rodzinnego; Organizowanie spotkań rodziców z dzieckiem na terenie OA.


Pobierz ppt "Wrocławskie Centrum Opieki Wychowania i Adopcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google