Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konwencja o Prawach Dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konwencja o Prawach Dziecka"— Zapis prezentacji:

1 Konwencja o Prawach Dziecka
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989r. ratyfikowana przez Polskę 23 grudnia 1991r.

2 Podział praw zapisanych w Konwencji: prawa osobiste prawa socjalne
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Podział praw zapisanych w Konwencji: prawa osobiste prawa socjalne prawa kulturalne prawa polityczne

3 prawo do życia i rozwoju prawo do wychowania w rodzinie
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie prawo do życia i rozwoju prawo do wychowania w rodzinie prawo do kontaktów z obojgiem rodziców prawo do nazwiska prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania prawo do prywatności prawo do tajemnicy korespondencji prawo do wypowiedzi prawo do nauki prawo do wypoczynku i czasu wolnego prawo do ochrony zdrowia prawo do życia bez przemocy i ochrony przed złym traktowaniem zasada równości i poszanowania godności

4 Art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Art. 3 Konwencji o Prawach Dziecka „We wszystkich działaniach dotyczących dzieci podejmowanych przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze administracyjne, lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka.”

5 Komitetu Ochrony Praw Dziecka
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Zgodnie z art. 10 Statutu nadrzędnym celem Komitetu Ochrony Praw Dziecka jest ochrona praw i interesów dziecka.

6 Działania podejmowane przez KOPD
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Działania podejmowane przez KOPD dla realizacji ochrony dziecka, jego praw i interesów: interwencje, edukacja, profilaktyka i kontrola, upowszechnianie znajomości praw dziecka, ujawnianie ich naruszania w życiu rodzinnym i społecznym, podejmowanie inicjatyw na rzecz doskonalenia systemu ochrony praw dziecka, obrona praw indywidualnych i zbiorowych dziecka, dbanie o prawidłowe stosowanie wobec dziecka przepisów prawa,

7 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
inicjowanie i rozwijanie specjalistycznych form pomocy rodzinie, prowadzenie własnych placówek, jak: ośrodki interwencji kryzysowej i inne, organizuje i prowadzi placówki wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, podejmuje wszelkie inne działania zmierzające do ochrony interesów dziecka.

8 SPECYFIKA AKTYWNOŚCI TKOPD w Lesznie
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie SPECYFIKA AKTYWNOŚCI TKOPD w Lesznie

9 I. Działalność konsultacyjno-mediacyjna:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie I. Działalność konsultacyjno-mediacyjna: konsultacje i porady dla rodziców, mediacje rodzinne, kontakty dzieci z rodzicami, którzy nie sprawują bezpośredniej opieki nad nimi, opinie psychologiczno-pedagogiczne

10 II. Działalność edukacyjno-profilaktyczna:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie II. Działalność edukacyjno-profilaktyczna: propagowanie Konwencji o Prawach Dziecka, profilaktyczne warsztaty umiejętności wychowawczych zapobiegające przemocy fizycznej, psychicznej i emocjonalnej wobec dzieci - „Wychowanie bez porażek, czyli szkołą dla rodziców”, - „Zamiast klapsa, czyli jak z szacunkiem i godnością wyznaczać dziecku granice”, teatrzyki profilaktyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym „Pamiętajmy, o siebie dbajmy!”, „Letnia Szkoła Praw Dziecka”, wypoczynek edukacyjny dla dzieci z matkami, w sytuacji kryzysowej,

11 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
szkolenia dla psychologów, pedagogów, kuratorów, pracowników socjalnych, nauczycieli w zakresie pomocy dziecku krzywdzonemu oraz pracy z rodziną wymagającą wsparcia,

12 IV. „Pokój Przyjazny Dziecku”
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie III. Działalność kontrolna - monitoring otwartych drzwi na szpitalnych oddziałach dziecięcych, IV. „Pokój Przyjazny Dziecku” V. Medialne kampanie społeczne: „Szpital Przyjazny Dziecku” „Dziecko Bezpieczne na Drodze”

13 VI. Ośrodek Interwencji Kryzysowej:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie VI. Ośrodek Interwencji Kryzysowej: pomoc stacjonarna w Hostelu dla kobiet i dzieci w sytuacji kryzysu, zwłaszcza z powodu doznawanej przemocy interwencyjno-konsultacyjna pomoc ambulatoryjna dla osób i rodzin w kryzysie/konflikcie pomoc w formie zajęć grupowych

14 WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie KILKA TEZ DOTYCZĄCYCH WSPÓŁDZIAŁANIA Z UCZNIAMI

15 Można osiągnąć współdziałanie z uczniami bez gwałcenia ich poczucia
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 1 Można osiągnąć współdziałanie z uczniami bez gwałcenia ich poczucia godności i narażania siebie na ciągłą frustrację. TEZA 2 Tyle wymagań od ucznia, ile wsparcia otrzymuje od nauczyciela.

16 Nauczyciel ma prawo oczekiwać od uczniów respektowania swoich potrzeb.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 3 Nauczyciel ma prawo oczekiwać od uczniów respektowania swoich potrzeb. TEZA 4 Nauczyciel powinien stawiać wymagania i określać granice dla niektórych zachowań uczniów.

17 Nauczyciel powinien dać odczuć uczniowi konsekwencje jego zachowania
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 5 Nauczyciel może powstrzymać nieodpowiednie zachowanie ucznia działając skutecznie i z szacunkiem dla ucznia. TEZA 6 Nauczyciel powinien dać odczuć uczniowi konsekwencje jego zachowania i nauczyć go odpowiedzialności za własne zachowanie.

18 Konflikty są nieuchronnie wpisane w relację nauczyciel - uczeń.
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie TEZA 7 Konflikty są nieuchronnie wpisane w relację nauczyciel - uczeń. TEZA 8 Konflikty same w sobie nie są destrukcyjne. Takie bywają sposoby ich rozwiązania. TEZA 9 Nauczyciel może wspólnie z uczniem poszukiwać rozwiązań konfliktu, korzystnych dla obu stron.

19 JAK ZACHĘCAĆ UCZNIA DO WSPÓŁPRACY I DAĆ MU ODCZUĆ KONSEKWENCJE
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie JAK ZACHĘCAĆ UCZNIA DO WSPÓŁPRACY I DAĆ MU ODCZUĆ KONSEKWENCJE JEGO ZACHOWANIA? Opisz co widzisz lub przedstaw problem. Udziel informacji. Powiedz to jednym słowem. Wyraź swoje uczucia, nie atakując charakteru dziecka. Określ swoje oczekiwania. Wskaż, jak może naprawić zło. Zaproponuj wybór. Przejmij inicjatywę. Wspólnie rozwiąż problem.

20 CZYLI NEGOCJAJE Z UCZNIEM:
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie ABY ROZWIĄZAĆ PROBLEM, CZYLI NEGOCJAJE Z UCZNIEM: KROK 1. Porozmawiaj o odczuciach i potrzebach ucznia. KROK 2. Porozmawiaj o swoich odczuciach i potrzebach. KROK 3. Wspólnie zastanówcie się nad znalezieniem obopólnie korzystnego rozwiązania. KROK 4. Wypisz wszystkie pomysły bez oceniania ich. KROK 5. Zadecyduj, który pomysł podoba ci się, który nie, a który planujesz wprowadzić w życie. KROK 6. Wypisz konsekwencje.

21 przyznaje się do swoich poglądów stawia granice lubi życie jest uważny
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie „PRZYTOMNY DOROSŁY” ustala reguły jest sobą dochowuje tajemnicy nie kokietuje przyznaje się do swoich poglądów stawia granice lubi życie jest uważny posiada bazową wiedzę o rozwoju dziecka jest pół kroku z tyłu

22 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Leszno, ul. Słowiańska 59 b
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka Leszno, ul. Słowiańska 59 b tel. (65) dyżur interwencyjny: poniedziałek w godz Ośrodek Interwencji Kryzysowej Leszno, ul. Niepodległości 27 c tel. (65) /66, fax (65)

23 Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie
Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Konwencja o Prawach Dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google