Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA. Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA. Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw."— Zapis prezentacji:

1 PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA

2 Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw i obowiązków.

3 Dzieci posiadają szczególne prawa. Rozwój ich człowieczeństwa przebiega bowiem w szczególny sposób. Dziecko nie potrafi samo zadbać o siebie, nie potrafi samodzielnie kształcić swojej natury. Potrzebuje do tego rodziców, opiekunów, potrzebuje wielu innych ludzi. Dlatego naturalnymi "strażnikami" praw dziecka są jego rodzice i opiekunowie. Ale dziecko potrzebuje też specjalnego zabezpieczenia w prawie stanowionym. Dobre prawo stanowione może i powinno pomagać rodzicom i opiekunom w rozwoju dziecka.

4 Dzieciństwo to jeden z ważnych okresów w życiu człowieka, który ma wpływ na jego kolejne etapy. Wszyscy ludzie powinni być szczęśliwi!!! Szczególnie dzieci powinny być szczęśliwe i trzeba im w tym pomagać.

5 Postawę prawną realizacji i ochrony praw dziecka w Polsce tworzą, Konstytucja i polskie ustawodawstwo oraz ratyfikowane przez Polskę umowy międzynarodowe dotyczące praw człowiek, w szczególności praw dziecka.

6 Konstytucja opowiedziała się za modelem dzieciństwa wykreowanego przez Konwencję o prawach dziecka. Dziecko jest podmiotem praw a nie tylko przedmiotem opieki i troski. Jest od urodzenia osobą posiadająca autonomię w rodzinie i w społeczeństwie. Ma osobowość, która ma być szanowana.

7 Na katalog praw przyznanych dziecku składają się prawa cywilne, socjalne, kulturalne i polityczne (dla starszych dzieci). Nie przyznano dzieciom praw ekonomicznych pozostawiając je pod prawną opieką dorosłych.

8 Prawa dziecka: prawo do życia i rozwoju prawo do posiadania stanu cywilnego prawo do uzyskania obywatelstwa prawo dziecka do rodziny; prawo poznania swego genetycznego pochodzenia, do wychowania przez rodziców naturalnych, prawo do wolności religii lub przekonań prawo do swobodnego wyrażania poglądów i poszanowania ich przez dorosłych wolność od przemocy fizycznej lub psychiatrycznej, wyzysku, nadużyć seksualnych wobec okrucieństwa wolność od bezpośredniego udziału w działaniach zbrojnych (do lat 15) zakaz wykonywania kary śmierci lub stosowania kary dożywocia więziennego wobec dziecka

9 Prawa socjalne: prawo do zabezpieczenia socjalnego prawo do możliwie najwyższego poziomu ochrony zdrowia, prawo do odpowiedniego standardu życia prawo do wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy,

10 Prawa kulturalne: prawo do nauki (nauka w zakresie szkoły podstawowej i gimnazjalnej jest obowiązkowa i bezpłatna), prawo do zmienności swych praw prawo do korzystania z dóbr kultury, prawo mniejszości etnicznych do znajomości swojej kultury, wyznania i praktyk religijnych

11 Prawa polityczne: prawo do stowarzyszania się i gromadzenia w celach pokojowych prawo wolności wypowiedzi, swobody poszukiwania i przekazywania informacji i idei wszelkiego rodzaju

12 Dzieci za najważniejsze uważają prawa dotyczące bezpieczeństwa, opieki i zagwarantowania swoich potrzeb. Młodzież natomiast potrzebuje gwarancji niezależności i samodzielności. Powołując się na zbiór praw w Konwencji, dzieci mają możliwość dochodzenia swych praw oraz mogą wymagać ich respektowania, zarówno przez dorosłych, jak i rówieśników.

13 Do prezentacji wykorzystano informacje z następujących źródeł: www.brpd.gov.pl/prawa dziecka.html www.prawa_dziecka.webpark.pl www.prawo.waw.pl/dziecko.php Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. [Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526]


Pobierz ppt "PRAWA CZŁOWIEKA ZACZYNAJĄ SIĘ OD PRAW DZIECKA. Każdy człowiek jest istotą rozumną, wolną, zasługującą na szacunek, miłość, pełnię przysługujących mu praw."

Podobne prezentacje


Reklamy Google