Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych"— Zapis prezentacji:

1 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Choroba psychiczna a aktywność zawodowa

2 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Liczba osób niepełnosprawnych w Polsce – 5456,7tys. – 14,3% ogółu ludności kraju, co 7 Polak to osoba niepełnosprawna. Liczba niepełnosprawnych w ciągu 14 lat wzrosła o 1721,2 tys. – 46,1%. Tylko nieco ponad 16% niepełnosprawnych pracuje - co 5 osoba, średnio w krajach UE co 2 osoba niepełnosprawna pracuje. Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych jest ponad 3 krotnie niższa niż pełnosprawnych.

3 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Bezrobotni niepełnosprawni ze względu na płeć

4 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Bezrobotni niepełnosprawni zarejestrowani w PUP Rybnik ze względu na długość pozostawania w rejestrze Źródło: Ibid

5 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Okres ważności orzeczenia

6 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Bezrobotni niepełnosprawni wg stopnia niepełnosprawności

7 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Rodzaje niepełnosprawności osób zarejestrowanych w PUP Rybnik: narządy ruchu – 51,3%, 121 osób (kończyny dolne, górne, kręgosłup), narządy wewnętrzne – 31%, 73 osoby (np. tarczyca, choroba nadciśnieniowa, wrzodowa itp.), zaburzenia psychiczne – 22,5%, 53 osoby (psychopatie, nerwice, choroby psychiczne), narząd wzroku – 8,9%, 21 osób, narząd słuchu – 7,6%, 18 osób, upośledzenie umysłowe – 0,85% - 2 osoby.

8 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Oczekiwanie niepełnosprawnych ze względu na czas dojazdu do pracy

9 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Oczekiwania dotyczące zmianowości pracy

10 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Oczekiwania niepełnosprawnych dotyczące pracy w weekendy

11 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Oczekiwania niepełnosprawnych dotyczące wymiaru czasu pracy

12 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Rodzaje usług jakimi są zainteresowani niepełnosprawni

13 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Osoby wyrejestrowane z PUP Rybnik (od stycznia 08 do września 08): 243 osoby, w tym: podjęcie pracy – 87 osób, z tego za skierowaniem Urzędu 52 osoby, w tym : 22 osoby na stanowiska dla osób niepełnosprawnych, 30 osób na otwarty rynek pracy.

14 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Najczęściej zgłaszane oferty do Urzędu Pracy: sprzątaczka, pracownik porządkowy, dozorca mienia, stróż, palacz, pracownik fizyczny, pracownik produkcyjny, sprzedawca-kasjer, pracownik biurowy, obsługa kserokopiarki, asystent koordynatora projektów, obsługa wideoteki, koordynator,

15 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Możliwości zawodowe osób z uszkodzeniami narządu ruchu: pracownicy umysłowi, pracownicy produkcyjni, rolnictwo, ogrodnictwo, naukowcy, pracownicy informacji, doradcy, pracownicy ochrony, pracownicy porządkowi, Możliwości zawodowe osób z uszkodzeniem narządów wewnętrznych: praca w usługach, obsługa klienta, praca umysłowa, Możliwości zawodowe osób niewidomych: pracownicy naukowi, nauczyciele, psycholodzy, pracownicy socjalni, instruktorzy rehabilitacyjni, radcy prawni, dziennikarze, tłumacze, stroiciele fortepianów, masażyści i telefoniści,

16 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Możliwości zawodowe osób słabowidzących i jednoocznych: prace w dobrym oświetleniu, nie wymagająca precyzji, oceny odległości, nie na wysokościach i wśród szybko wirujących przedmiotów, Możliwości zawodowe osób z uszkodzeniem narządu słuchu: główne przeciwwskazania – prace wymagające bardzo dobrego słuchu np. zegarmistrz, akustyk, prace na wysokościach, przy wyrębie i zwózce drewna, Możliwości zawodowe osób z upośledzeniem umysłowym lekkim: stolarz, ślusarz, mechanik maszyn, krawiec, murarz, brukarz itp.

17 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Możliwości zawodowe osób z umiarkowanym i znacznym stopniem upośledzenia umysłowego: cięcie różnych materiałów, montaż elementów, pakowanie, gastronomia, pralnictwo, utrzymanie zieleni miejskiej, pomoc w placówkach dla ludzi starszych itp., Możliwości zawodowe osób z zaburzeniami psychicznymi: prace lekkie proste lub ruchliwe i skomplikowane np. rolnictwo, ogrodnictwo, rzemiosło – krawiectwo, galanteria skórzana, stolarstwo, prace montażowe.

18 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Kryteria wymagane do zatrudnienia osób z zaburzeniami psychicznymi: stabilizacja objawów chorobowych (ustąpienie lub kontrola), brak zachowań agresywnych i tendencji samobójczych, kontakt z rzeczywistością, właściwe relacje społeczne, odpowiednie zachowanie się w pracy.

19 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Rekomendacje Zintegrowane, systemowe działania: szeroko rozumiana profilaktyka - promocja zdrowia – zawarcie „umowy społecznej”- propagowanie i realizowanie odpowiednich programów, angażowanie wszystkich układów: środowiskowego i instytucjonalnego, wieloaspektowa rehabilitacja – zawodowa (np. doradcy zawodowi w zakładach pracy), fizyczna, psychiczna, rodzinna, społeczna, środowiskowa itp.,

20 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
tworzenie specjalnych programów z wykorzystaniem różnych podmiotów rynku pracy – sieci i kontinuum pomocy, specjalizacja: doradcy zawodowi i pośrednicy ds. niepełnosprawności, informacja i edukacja, „Polska bez barier” - likwidacja barier fizycznych i mentalnych- „nic o nas bez nas”, pełna podmiotowość i uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu publicznym.

21 Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych
Dziękuję za uwagę Opracował Jacek Żyro


Pobierz ppt "Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google