Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja w kształceniu zawodowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja w kształceniu zawodowym"— Zapis prezentacji:

1 Integracja w kształceniu zawodowym
Ewa Gajdzińska psycholog ZSOI Nr 5 w Krakowie

2 „Fakty nie przestaną istnieć z powodu ich ignorowania”
Aldous Huxley

3 ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA DLA MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ ORAZ NIEDOSTOSOWANEJ SPOŁECZNIE
USTAWA Z DNIA 7 września 1991 r o systemie oświaty Tekst jednolity Dz. U. z dn. 2004r Nr 256, poz. 2572 ROZP. MENiS z 18 stycznia 2005r Dz. U. Nr 19 poz. 166 i 167 Rozporządzenie MENiS z dn. 21 maja 2001r w sprawie ramowych statutów Dz. U. Nr 61 poz. 624

4 Kształcenie specjalne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej i niedostosowanej społecznie może obywać się jedynie na postawie aktualnego orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o kształceniu specjalnym dla uczniów : Niesłyszących /6 do 8/ Słabo słyszących /6 do 8/ Niewidomych /6 do 8/ Słabo widzących /8 do 10/ Z niepełnosprawnością ruchową /8 do 12/ Z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim /10 do 16/ Z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym /6 do 8/ Z autyzmem / 2 do 4/ Ze sprzężonymi niepełnosprawnościami /2 do 4/ Z chorobami przewlekłymi /10 do 16/ Z zaburzeniami psychicznymi /6 do 8/ Zagrożonych niedostosowaniem społecznym /10 do 16/ Niedostosowanych społecznie / 10 do 16/ Zagrożonych uzależnieniem /10 do 16/ Z zaburzeniami zachowania /10 do 16/

5 W przypadku gdy u co najmniej jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone, liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą organu prowadzącego szkołę, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej.

6 Orzeczenie o kształceniu specjalnym może skutkować:
Skierowaniem ucznia do klasy /szkoły/ integracyjnej Skierowaniem do szkoły dla odpowiedniej niepełnosprawności Rewalidacją indywidualną W szkołach integracyjnych i w szkołach ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym w szkole ogólnodostępnej powinna wynosić os 15 do 20 w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

7 „Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej
„Młodzież dzisiejsza nie jest inna niż dawniej. W czasach, kiedy na świecie było dwóch młodych ludzi, Kain i Abel, jeden z nich był przestępcą” Lord Aberdare


Pobierz ppt "Integracja w kształceniu zawodowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google