Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kontakt: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax. 412524817

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kontakt: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax. 412524817"— Zapis prezentacji:

1

2 Kontakt: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax. 412524817 www.zpewskarzysko.pl e-mail: zpewskar@wp.pl

3 DYREKTOR ZPEW mgr Dorota Nowak - Małek Wicedyrektor mgr Elżbieta Wierzbowicz – Kłos Wicedyrektor mgr Iwona Marecka - Niemiec Kierownik Warsztatów Szkolnych mgr Ewa Binkowska Wicedyrektor ds. wychowawczych dr Małgorzata Czajkowska

4 Przedszkole Specjalne Szkoła Podstawowa - Dla dzieci w normie intelektualnej -niepełnosprawnych ruchowo, -z wadami wzroku i słuchu. - Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. - Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym. Gimnazjum - Dla dzieci w normie intelektualnej -niepełnosprawnych ruchowo, -z wadami wzroku i słuchu - Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym.

5 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, o kierunkach: - stolarz, - cukiernik, - kucharz. Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w normie intelektualnej - niepełnosprawnej ruchowo, - z wadami wzroku i słuchu. Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

6

7 Do ZPEW mogą uczęszczać uczniowie od 3 do 25 roku życia. WYMAGANA DOKUMENTACJA: 1. Dokumentacja zdrowotna. 2. Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 3. Podanie i życiorys. 4. 3 zdjęcia. 5. Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy). 7. Kserokopia aktu urodzenia. 8. Numer PESEL. 9. Świadectwo ukończenia odpowiedniego poziomu edukacji. Uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie powinni dołączyć następujące dokumenty: 1. skierowanie organu prowadzącego 2. podanie o przyjęcie do grupy wychowawczej (internatu), 3. odpis aktu urodzenia z potwierdzonym stałym miejscem zameldowania.

8 Uczniowie naszej placówki są pod stałą opieką: psychologa, logopedy, rehabilitantów, rewalidantów, pracowników personelu medycznego. Nauczyciele stosują nowoczesne metody nauczania wspierające naukę młodzieży z niepełnosprawnościami tj: Biofeedbeck, Tomatis, Energetyzacji mięśni, Aktywnego rozluźniania, McKenzie, Kinesiology Taping, PNF.

9 GABINET LOGOPEDYCZNY

10

11

12

13

14

15 KLASY GIMNAZJALNE KLASY LICEALNE

16

17

18

19 ZAJĘCIA SPORTOWE

20 WYPOCZYNEK I REKREACJA

21 GRUPY WYCHOWAWCZE - INTERNAT

22 CZYTELNIA

23 Działający przy bibliotece teatrzyk Supełek

24 POSIADAMY DOSTOSOWANY BUDYNEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

25 Uczniowie Szkoły Zawodowej biorą udział w projekcie

26

27

28 Ewa Wachowicz

29 Uczniowie ZSZ uczą się po okiem trenera wykonywania sushi

30

31 Turniej sportowy w ramach Olimpiad Specjalnych

32 Tradycją 22 Drużyny Nieprzetartego Szlaku jest przekazywanie Betlejemskiego Światełka Pokoju

33 Zapraszamy do naszej szkoły Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 Tel/ fax. 412524817 email: zpewskar@wp.plwww.zpewskarzysko.pl


Pobierz ppt "Kontakt: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax. 412524817"

Podobne prezentacje


Reklamy Google