Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

E-mail: zpewskar@wp.pl Kontakt: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax. 412524817 www.zpewskarzysko.pl e-mail: zpewskar@wp.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "E-mail: zpewskar@wp.pl Kontakt: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax. 412524817 www.zpewskarzysko.pl e-mail: zpewskar@wp.pl."— Zapis prezentacji:

1 e-mail: zpewskar@wp.pl
Kontakt: Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax

2 KADRA KIEROWNICZA DYREKTOR ZPEW mgr Dorota Nowak - Małek
Wicedyrektor mgr Elżbieta Wierzbowicz – Kłos Wicedyrektor mgr Iwona Marecka - Niemiec Kierownik Warsztatów Szkolnych mgr Ewa Binkowska Wicedyrektor ds. wychowawczych dr Małgorzata Czajkowska

3 OFERTA EDUKACYJNA w skład ZPEW wchodzą:
Przedszkole Specjalne Szkoła Podstawowa Dla dzieci w normie intelektualnej niepełnosprawnych ruchowo, z wadami wzroku i słuchu. Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci z głębokim upośledzeniem umysłowym. Gimnazjum z wadami wzroku i słuchu Dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym.

4 Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, o kierunkach: - stolarz, - cukiernik, - kucharz. Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży w normie intelektualnej niepełnosprawnej ruchowo, - z wadami wzroku i słuchu . Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

5 Grupy wychowawcze (internat)
Grupy wychowawcze (internat) - zakwaterowanie w czteroosobowych pokojach - całodzienne wyżywienie - opiekę wykwalifikowanej kadry wychowawczej - atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne Uczniowie realizujący obowiązek szkolny w naszej placówce oraz ich opiekunowie mogą korzystać z darmowych przejazdów autobusami MKS Sp. Z.O.O. na trasie dom – szkoła – dom. Dla uczniów upośledzonych ruchowo, umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym ośrodek organizuje dowóz własnymi autobusami pod opieką wykwalifikowanej kadry.

6 ZASADY REKRUTACJI Do ZPEW  mogą uczęszczać uczniowie od 3 do 25 roku życia.          WYMAGANA DOKUMENTACJA:  1.   Dokumentacja zdrowotna. 2.   Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 3.   Podanie i życiorys. 4.   3 zdjęcia. 5.   Orzeczenie lekarskie o przydatności do zawodu (wydane przez lekarza medycyny pracy). 7.   Kserokopia aktu urodzenia. 8.   Numer PESEL. 9. Świadectwo ukończenia odpowiedniego poziomu edukacji. Uczniowie ubiegający się o miejsce w internacie powinni dołączyć następujące dokumenty:  1. skierowanie organu prowadzącego   2. podanie o przyjęcie do grupy wychowawczej (internatu), 3. odpis aktu urodzenia z potwierdzonym stałym miejscem zameldowania.

7 Uczniowie naszej placówki są pod stałą opieką:
psychologa, logopedy, rehabilitantów, rewalidantów, pracowników personelu medycznego. Nauczyciele stosują nowoczesne metody nauczania wspierające naukę młodzieży z niepełnosprawnościami tj: Biofeedbeck, Tomatis, Energetyzacji mięśni, Aktywnego rozluźniania, McKenzie, Kinesiology Taping, PNF.

8 GABINET LOGOPEDYCZNY

9 SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ

10 SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA

11 GABINET REHABILITACJI

12 GRUPA PRZEDSZKOLNA

13 ZAJĘCIA W KLASACH SZKOŁY PODSTAWOWEJ

14 KLASY GIMNAZJALNE KLASY LICEALNE

15 ZSZ - ZAJĘCIA W PRACOWNI STOLARSKIEJ

16 ZSZ - ZAJĘCIA W PRACOWNI CUKIERNICZEJ

17 ZSZ - PRACOWNIA KUCHARSKA

18 ZAJĘCIA SPORTOWE

19 WYPOCZYNEK I REKREACJA

20 GRUPY WYCHOWAWCZE - INTERNAT

21 BIBLIOTEKA CZYTELNIA

22 Działający przy bibliotece teatrzyk „Supełek”

23 POSIADAMY DOSTOSOWANY BUDYNEK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO

24 Uczniowie Szkoły Zawodowej biorą udział w projekcie

25 W ramach projektu gościliśmy w naszej placówce znane postacie: Robert Makłowicz

26

27 Ewa Wachowicz

28 Uczniowie ZSZ uczą się po okiem trenera wykonywania sushi

29 Przy naszej placówce działają :
Przy naszej placówce działają : Stowarzyszenie Na Rzecz Ośrodka Szkolno – Wychowawczego „Jesteśmy” Zrzeszenie Sportu , Rekreacji i Rehabilitacji START Stowarzyszenie Olimpiady Specjalne Polska - Sekcja „OLIMP” 22 Drużyna Nieprzetartego Szlaku Zespół wokalno - instrumentalny „Wesołe Nutki”

30 Turniej sportowy w ramach Olimpiad Specjalnych

31 Tradycją 22 Drużyny Nieprzetartego Szlaku jest przekazywanie „Betlejemskiego Światełka Pokoju”

32 Zapraszamy do naszej szkoły Zespół Placówek Edukacyjno – Wychowawczych
Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 Tel/ fax


Pobierz ppt "E-mail: zpewskar@wp.pl Kontakt: 26-110 Skarżysko – Kamienna ul. Szkolna 15 / 16 Tel/ fax. 412524817 www.zpewskarzysko.pl e-mail: zpewskar@wp.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google