Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO"— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO http://www.idn.org.pl/przemysl/swn http://www.idn.org.pl/przemysl/swn http://www.idn.org.pl/przemysl/efs http://www.idn.org.pl/przemysl/efs ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648 839 kom. 604 648 839 E-mail: swn@idn.org.pl E-mail: swn@idn.org.pl

2 W roku 1998 rodzice dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz surdopedagodzy – nauczyciele na codzień pracujący z osobami niesłyszącymi postanowili utworzyć organizację pozarządową Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN Status prawny organizacji Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: KRS 0000041415 – organizacja pożytku publicznego. KRS 0000041415 – organizacja pożytku publicznego.

3 Cele i zadania Statutowe realizujemy wdrażając opracowane przez członków Stowarzyszenia programy: Festyn Wszystkie Dzieci Są Nasze Festyn Wszystkie Dzieci Są Nasze Komputer moje narzędzie pracy Komputer moje narzędzie pracy Już pływam Już pływam Rozwój sprawności językowej Rozwój sprawności językowej Poznaję świat program turystyczno – krajoznawczy Poznaję świat program turystyczno – krajoznawczy Lokalne programy stypendialne Lokalne programy stypendialne Turnus rehabilitacyjny Turnus rehabilitacyjny Świat otwarty dla przedsiębiorczych Świat otwarty dla przedsiębiorczych Koordynacja Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu 2003 Koordynacja Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu 2003

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Geneza projektu Geneza projektu Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Uczestnictwo w spotkaniu dla potencjalnych projektodawców Działania 1.4 SPORZL w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie Rozpoznanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych. Nawiązanie współpracy z: - Powiatowym Urzędem Pracy - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

5 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu http://przemysl.idn.org.pl/efs

6 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu umiejętności umożliwiających wchodzenie i poruszanie się na otwartym rynku pracy

7 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Adresaci projektu 4 grupy po 12 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, mają problemy z wejściem na rynek pracy.

8 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Działania projektu: Doradztwo zawodowe zwiększające potencjał zawodowy Doradztwo zawodowe zwiększające potencjał zawodowy Poradnictwo psychologiczne zwiększające aktywność Poradnictwo psychologiczne zwiększające aktywność i kreatywność

9 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Uczestnikom zajęć, Centrum oferuje: Refundację kosztów dojazdu na zajęcia Refundację kosztów dojazdu na zajęcia Zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej lub współzależnej Zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej lub współzależnej Materiały szkoleniowe Materiały szkoleniowe Poczęstunek Poczęstunek

10 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Efekty twarde projektu: Podjęcie zatrudnienia Podjęcie zatrudnienia Wolontariat Wolontariat Kontynuacja edukacji lub szkoleń Kontynuacja edukacji lub szkoleń

11 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Efekty miękkie doradztwa zawodowego: Umiejętność oceny predyspozycji zawodowych Umiejętność oceny predyspozycji zawodowych Wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej Wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej Pisanie CV i listu motywacyjnego Pisanie CV i listu motywacyjnego Umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą Umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą

12 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Efekty miękkie poradnictwa psychologicznego: Zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności Zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności Zwiększenie aktywności i kreatywności Zwiększenie aktywności i kreatywności Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych Radzenie sobie w sytuacjach stresowych Radzenie sobie w sytuacjach stresowych Umiejętność zachowań asertywnych Umiejętność zachowań asertywnych Zrozumienie zasad kierowania własnym życiem i rozwojem Zrozumienie zasad kierowania własnym życiem i rozwojem

13 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Czas trwania projektu: 1.07.2005 – 31.03.2007 Koszt projektu: 312.413,00 zł

14 Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Promocja: Strona: http://www.idn.org.pl/przemysl/efs Strona: http://www.idn.org.pl/przemysl/efs http://www.idn.org.pl/przemysl/efs http://www.idn.org.pl/przemysl/efs Artykuły prasowe Artykuły prasowe Informacja w telewizji i w radio Informacja w telewizji i w radio Kolportaż plakatów i ulotek Kolportaż plakatów i ulotek


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google