Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO
ul. Barska 15, Przemyśl Tel./Fax kom. 604 

2 W roku 1998 rodzice dzieci i młodzieży z wadami słuchu oraz surdopedagodzy – nauczyciele na codzień pracujący z osobami niesłyszącymi postanowili utworzyć organizację pozarządową Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących - SWN Status prawny organizacji Stowarzyszenie wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń pod numerem: KRS – organizacja pożytku publicznego.

3 Cele i zadania Statutowe realizujemy wdrażając opracowane przez członków Stowarzyszenia programy:
Festyn „Wszystkie Dzieci Są Nasze” Komputer moje narzędzie pracy Już pływam Rozwój sprawności językowej „Poznaję świat” program turystyczno – krajoznawczy Lokalne programy stypendialne Turnus rehabilitacyjny Świat otwarty dla przedsiębiorczych Koordynacja Obchodów Europejskiego Roku Osób Niepełnosprawnych w Przemyślu 2003

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Geneza projektu Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Uczestnictwo w spotkaniu dla potencjalnych projektodawców Działania 1.4 SPORZL w Oddziale Podkarpackim PFRON w Rzeszowie Rozpoznanie potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych. Nawiązanie współpracy z: - Powiatowym Urzędem Pracy - Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej - Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL.

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Celem projektu jest pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu umiejętności umożliwiających wchodzenie i poruszanie się na otwartym rynku pracy

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Adresaci projektu 4 grupy po 12 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które po raz pierwszy wchodzą na rynek pracy, są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujące pracy, nie pozostające w zatrudnieniu, mają problemy z wejściem na rynek pracy.

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Działania projektu: Doradztwo zawodowe zwiększające potencjał zawodowy Poradnictwo psychologiczne zwiększające aktywność i kreatywność

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Uczestnikom zajęć, Centrum oferuje: Refundację kosztów dojazdu na zajęcia Zapewnienie opieki osobie niepełnosprawnej lub współzależnej Materiały szkoleniowe Poczęstunek

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Efekty twarde projektu: Podjęcie zatrudnienia Wolontariat Kontynuacja edukacji lub szkoleń

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Efekty miękkie doradztwa zawodowego: Umiejętność oceny predyspozycji zawodowych Wytyczenie indywidualnej ścieżki kariery zawodowej Pisanie CV i listu motywacyjnego Umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych z pracodawcą

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Efekty miękkie poradnictwa psychologicznego: Zwiększenie wiary we własne siły i umiejętności Zwiększenie aktywności i kreatywności Umiejętność rozwiązywania sytuacji konfliktowych Radzenie sobie w sytuacjach stresowych Umiejętność zachowań asertywnych Zrozumienie zasad kierowania własnym życiem i rozwojem

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Czas trwania projektu: Koszt projektu: ,00 zł

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Centrum Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych przy Stowarzyszeniu Wspierania Niesłyszących w Przemyślu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz PFRON, Działanie 1.4 schemat a) SPO RZL. Promocja: Strona: Artykuły prasowe Informacja w telewizji i w radio Kolportaż plakatów i ulotek


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE WSPIERANIA NIESŁYSZĄCYCH - SWN - ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO ul. Barska 15, 37-700 Przemyśl Tel./Fax. 16 679 00 28 kom. 604 648."

Podobne prezentacje


Reklamy Google