Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek

2 Pojęcia prośby wsparcie indywidualneinstytucjonalne indywidualne żebractwo dobroczynność kwestowanie dobroczynność instytucjonalne identyfikacja potrzebujących jałmużnictwo B2B

3 Jak myśleć o problematyce żebractwa? OPIS PROBLEMU (jaka jest sytuacja? Jakie są potrzeby? CELE (co należy zmienić? po co należy coś zmienić? DZIAŁANIA (jakie zadania należy zrealizować? kiedy? w jakim czasie? BUDŻET (jakie zasoby są dostępne? jakie są dodatkowe koszty? REZULTATY (co zostanie osiągnięte w krótkiej i w długiej perspektywie?) EWALUACJA (jak sprawdzić osiągnięcie celu? jakie są wnioski z działań?)

4 Opis problemu Jaki konkretnie jest problem do rozwiązania? Z czego wynika? Czy określenie problemu jest jednoznaczne i zrozumiałe dla interesariuszy? Problemem jest zjawisko czy jego uczestnicy? Jakie są dane i ich źródła obrazujące problematykę?

5 Opis problemu – informacje w mediach

6 Opis problemu – eksperymenty społeczne

7 Opis problemu – dane CBOS 2012 r. 73% stara się w jakiś sposób pomagać potrzebującym, 62% min raz przekazało pieniądze na cele dobroczynne, 45% udzieliło pomocy rzeczowej, 15% wykonało pracę, 27% w żaden sposób nie pomagało

8 Opis problemu – dane CBOS 2000 r. Jak Polacy pomagają? - 84% ogółu przeznaczyło jakąś kwotę na przynajmniej jedną akcję charytatywną, 32% osobiście udzieliło konkretnego wsparcia - 61% WOŚP; 51% zakup świec Caritasu; 31% pomoc ofiarom klęsk (powodzi), wojen, dzieciom z domów dziecka, 20% dla Polaków na Wschodzie - 45% przynajmniej czasami daje jałmużnę ludziom na ulicy, pod kościołem, po domach

9 Opis problemu – aktywność żebracza osoby potrzebujące bezdomni i alkoholicy (parkingowi) zdolni do pracy Romowie i Rumuni DOBROCZYŃCY

10 Opis problemu – aktywność żebracza osoby potrzebujące bezdomni i alkoholicy (parkingowi) zdolni do pracy Romowie i Rumuni akcje społeczne (WOŚP, świąteczne) zbiórki publiczne, kwesty kościelne zbiórki na tacę DOBROCZYŃCY

11 Społeczne funkcje osób ubogich 1. praca na czarno; 2. wykonywanie niechcianych prac; 3. utrzymywanie obsługi biednych i ochrony: policja, handel narkotykami, misjonarze; 4. wykorzystanie niechcianych produktów (nieświeże warzywa, czerstwy chleb); 5. czarne owce – negatywny przykład i gloryfikacja ciężkiej pracy; 6. punkt odniesienia dla innych grup społ.; 7. uzasadnienie dla dobroczynności i wskazania wyższości niektórych klas…

12 Społeczne funkcje osób żebrzących 1. okazja do udzielenia pomocy; 2. konsumpcja dóbr niższej jakości; 3. negatywny przykład / moralna przestroga; 4. okazja do aktywności zawodowej pracowników służb społecznych; 5. egzemplifikacja wartości danego społeczeństwa (ludzie pomagają, ponieważ współczują niepełnosprawnym etc.)

13 Rozwiązywanie problemu żebractwa OPIS PROBLEMU -…………………… CELE -…………………… DZIAŁANIA -…………………… BUDŻET -…………………… REZTULTATY -…………………… EWAUACJA -……………………

14 Przykładowe problemy Osoby żebrzące – potrzebujący, którym należy pomóc w rozwiązaniu ich problemów życiowych Przestępczość wewnątrz grup osób żebrzących, problem mniejszości romskiej Społeczna potrzeba likwidacji lub zmniejszenia skali żebractwa Postępowanie wobec żebrzących zdolnych do pracy

15 Przykładowy zarys celu Pomoc osobom żebrzącym mająca na celu poprawę ich kondycji życiowej Zdobycie informacji (danych) dotyczących żebractwa i osób żebrzących na określonym terenie Zmniejszenie liczby osób żebrzących Ukierunkowanie aktywności pomocowej mieszkańców na inne działania Zapobieganie żebractwu (?)

16 Przykładowe działania - badania społeczności i populacji osób żebrzących - praca socjalna streetworkerów - kampanie informacyjna - spotkania, wymiana doświadczeń - akcje społeczne, happeningi, kwesty - eksperymenty społeczne: np. skarbonka - żebronka lub żebrzący wrocławski krasnal - minimalny dochód gwarantowany

17 Przykładowe rezultaty lepsza znajomość zjawiska żebractwa, wiedza dotycząca populacji osób żebrzących zmniejszenie liczby osób żebrzących poprzez poprawę ich kondycji życiowej poprawa skuteczności usług społecznych i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców zwiększenie poziomu aktywności społecznej lokalnej społeczności

18 Przykładowe cele ewaluacji mierzenie skuteczności podejmowanych działań, badanie potrzeb społecznych, monitorowanie zjawiska żebractwa, monitorowanie zmian w populacji osób żebrzących i wspierających ich (wiek, aktywność, czynniki motywujące), obserwacja zachowań osób i grup

19 aneta.wiacek@gmail.com DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google