Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek

2 Pojęcia prośby wsparcie indywidualne instytucjonalne żebractwo
dobroczynność kwestowanie identyfikacja potrzebujących jałmużnictwo B2B Pojęcia

3 Jak myśleć o „problematyce żebractwa”?
OPIS PROBLEMU (jaka jest sytuacja? Jakie są potrzeby? EWALUACJA (jak sprawdzić osiągnięcie celu? jakie są wnioski z działań?) CELE (co należy zmienić? po co należy coś zmienić? REZULTATY (co zostanie osiągnięte w krótkiej i w długiej perspektywie?) DZIAŁANIA (jakie zadania należy zrealizować? kiedy? w jakim czasie? BUDŻET (jakie zasoby są dostępne? jakie są dodatkowe koszty? Jak myśleć o „problematyce żebractwa”?

4 Jaki konkretnie jest problem do rozwiązania? Z czego wynika?
Czy określenie problemu jest jednoznaczne i zrozumiałe dla interesariuszy? Problemem jest zjawisko czy jego uczestnicy? Jakie są dane i ich źródła obrazujące problematykę? Opis problemu

5 Opis problemu – informacje w mediach

6 Opis problemu – eksperymenty społeczne

7 Opis problemu – dane CBOS 2012 r.
73% stara się w jakiś sposób pomagać potrzebującym, 62% min raz przekazało pieniądze na cele dobroczynne, 45% udzieliło pomocy rzeczowej, 15% wykonało pracę, 27% w żaden sposób nie pomagało Opis problemu – dane CBOS 2012 r.

8 Opis problemu – dane CBOS 2000 r.
Jak Polacy pomagają? 84% ogółu przeznaczyło jakąś kwotę na przynajmniej jedną akcję charytatywną, 32% osobiście udzieliło konkretnego wsparcia 61% WOŚP; 51% zakup świec Caritasu; 31% pomoc ofiarom klęsk (powodzi), wojen, dzieciom z domów dziecka, 20% dla Polaków na Wschodzie 45% przynajmniej czasami daje jałmużnę ludziom na ulicy, pod kościołem, po domach Opis problemu – dane CBOS 2000 r.

9 Opis problemu – aktywność żebracza
osoby potrzebujące bezdomni i alkoholicy („parkingowi”) zdolni do pracy Romowie i Rumuni DOBROCZYŃCY Opis problemu – aktywność żebracza

10 Opis problemu – aktywność żebracza
osoby potrzebujące bezdomni i alkoholicy („parkingowi”) zdolni do pracy Romowie i Rumuni akcje społeczne (WOŚP, świąteczne) zbiórki publiczne, kwesty kościelne zbiórki „na tacę” DOBROCZYŃCY Opis problemu – aktywność żebracza

11 Społeczne funkcje osób ubogich
praca na czarno; wykonywanie niechcianych prac; utrzymywanie „obsługi biednych” i ochrony: policja, handel narkotykami, misjonarze; wykorzystanie niechcianych produktów (nieświeże warzywa, czerstwy chleb); „czarne owce” – negatywny przykład i gloryfikacja ciężkiej pracy; punkt odniesienia dla innych grup społ.; uzasadnienie dla dobroczynności i wskazania wyższości niektórych klas… Społeczne funkcje osób ubogich

12 Społeczne funkcje osób żebrzących
okazja do udzielenia pomocy; konsumpcja dóbr niższej jakości; negatywny przykład / moralna przestroga; okazja do aktywności zawodowej pracowników służb społecznych; egzemplifikacja wartości danego społeczeństwa (ludzie pomagają, ponieważ współczują niepełnosprawnym etc.) Społeczne funkcje osób żebrzących

13 „Rozwiązywanie problemu żebractwa”
OPIS PROBLEMU …………………… EWAUACJA …………………… CELE …………………… REZTULTATY …………………… DZIAŁANIA …………………… BUDŻET …………………… „Rozwiązywanie problemu żebractwa”

14 Osoby żebrzące – potrzebujący, którym należy pomóc w rozwiązaniu ich problemów życiowych
Przestępczość wewnątrz grup osób żebrzących, problem mniejszości romskiej „Społeczna potrzeba” likwidacji lub zmniejszenia skali żebractwa Postępowanie wobec żebrzących zdolnych do pracy Przykładowe problemy

15 Przykładowy zarys celu
Pomoc osobom żebrzącym mająca na celu poprawę ich kondycji życiowej Zdobycie informacji (danych) dotyczących żebractwa i osób żebrzących na określonym terenie Zmniejszenie liczby osób żebrzących Ukierunkowanie aktywności pomocowej mieszkańców na inne działania Zapobieganie żebractwu (?) Przykładowy zarys celu

16 Przykładowe działania
badania społeczności i populacji osób żebrzących praca socjalna streetworkerów kampanie informacyjna spotkania, wymiana doświadczeń akcje społeczne, happeningi, kwesty eksperymenty społeczne: np. skarbonka - „żebronka” lub żebrzący wrocławski krasnal minimalny dochód gwarantowany Przykładowe działania

17 Przykładowe rezultaty
lepsza znajomość zjawiska żebractwa, wiedza dotycząca populacji osób żebrzących zmniejszenie liczby osób żebrzących poprzez poprawę ich kondycji życiowej poprawa skuteczności usług społecznych i zmniejszenie liczby świadczeniobiorców zwiększenie poziomu aktywności społecznej lokalnej społeczności Przykładowe rezultaty

18 Przykładowe cele ewaluacji
mierzenie skuteczności podejmowanych działań, badanie potrzeb społecznych, monitorowanie zjawiska żebractwa, monitorowanie zmian w populacji osób żebrzących i wspierających ich (wiek, aktywność, czynniki motywujące), obserwacja zachowań osób i grup Przykładowe cele ewaluacji

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


Pobierz ppt "Uwarunkowania makrospołeczne: społeczne znaczenie żebractwa, jałmużnictwa, kwestowania i dobroczynności Aneta Wiącek."

Podobne prezentacje


Reklamy Google