Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja wyników badania

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja wyników badania"— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja wyników badania
Znajomość organizacji charytatywnych i oczekiwania Polaków względem PCK Prezentacja wyników badania

2 O badaniu Badanie typu „omnibus” Realizacja: 10-13 czerwca 2006
Próba: reprezentatywna dla populacji Polaków wieku powyżej 15 lat Wielkość próby: 1005 Wywiady bezpośrednie Średni błąd statystyczny: +/- 3% Znajomość organizacji charytatywnych Opinie o obszarach działalności PCK

3 Podsumowanie wyników PCK, obok Caritasu, jest najlepiej rozpoznawalną organizacją charytatywną - ponad połowa Polaków w wieku powyżej 15 lat spontanicznie wskazuje na te dwie instytucje. Trzecia w kolejności, choć ze znacznie niższym wynikiem, jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, którą rozpoznaje około 1/3 Polaków. Co czwarty wskazuje na fundacje telewizyjne oraz Polską Akcję Humanitarną. Około 10% Polaków nie zna żadnej organizacji charytatywnej. Znajomość organizacji charytatywnych wśród polskiego społeczeństwa znacząco wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat. Wzrost wskaźnika znajomości zanotowano dla wszystkich badanych instytucji, włączając PCK, ale dotyczy on w najwyższym stopniu organizacji takich jak Caritas, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy czy Fundacja Polsat. Znacząco zmniejszyła się natomiast grupa osób nie znających żadnej organizacji charytatywnej. Jednej z przyczyn tego zjawiska można upatrywać w częstszej niż dawniej obecności poszczególnych organizacji w mediach.

4 Podsumowanie wyników – cd.
Wśród obszarów działalności, którymi powinno zajmować się PCK, Polacy wskazują przede wszystkim na różnego rodzaju działania pomocowe - takie jak pomoc ofiarom klęsk, ubogim, niepełnosprawnym; oraz organizowanie honorowego krwiodawstwa. Nieco rzadziej, choć cały czas przez spore grupy Polaków, wskazywane są działania związane z szeroko pojętą edukacją - prowadzenie szkoleń, edukacja pro zdrowotna, czy w zakresie prawa humanitarnego. Warto podkreślić, że szkolenia z zakresu pierwszej pomocy wymieniane są częściej przez osoby młode, co może wskazywać na większe zainteresowanie takimi działaniami wśród tej grupy.

5 Spontaniczna znajomość organizacji charytatywnych
Q1. Jakie Pan(i) zna organizacje charytatywne, czyli takie organizacje, które nie zarabiając na swojej działalności, wspierają/ pomagają ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej? INNE: Opieka Społeczna, Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”, Monar, Organizacja Brata Alberta, ONZ, Amnesty International, Greenpeace, Fundacja Ewy Błaszczyk "A Kogo", MOPS , Animals, Pomóżmy Sobie, Unesco, Otwarte drzwi, Barka, Chleb życia, GAJA fundacja dla dzieci, Dobro Dziecka, Markot, Świat na tak, Czerwony Półksiężyc, Diakonia, Atlas, Lazarus, Pomóż i Ty, Fundacja Nadzieja, Stowarzyszenie Droga, PKPS, Hospicjum Małego Księcia

6 Spontaniczna znajomość organizacji charytatywnych porównanie w czasie

7 Znajomość spontaniczna a znajomość wspomagana PCK
Q1. Jakie Pan(i) zna organizacje charytatywne, czyli takie organizacje, które nie zarabiając na swojej działalności, wspierają/ pomagają ludziom będącym w trudnej sytuacji życiowej? Q2. Czy zna Pan(i) organizację PCK – Polski Czerwony Krzyż?

8 Obszary działalności, którymi powinno zajmować się PCK
Q3. Na tej liście znajdują się różne obszary działalności, którymi może zajmować się taka organizacja jak PCK. Proszę powiedzieć, czy taka organizacja jak PCK powinna zajmować się ....

9 Główne obszary, którymi powinno zajmować się PCK
Q4. A jak Pan(i) sądzi, który z tych obszarów powinien być najważniejszy w działalności PCK? Proszę wymienić nie więcej niż dwa obszary. częściej wymieniane przez młodych ludzi


Pobierz ppt "Prezentacja wyników badania"

Podobne prezentacje


Reklamy Google