Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku"— Zapis prezentacji:

1 Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku
CZAS NA DWUCYFROWY WZROST DZIĘKI JAKOŚCI Warszawa, 1 Sierpnia 2008

2 Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008
AGENDA Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Strategia Rozwoju – Kluczowe zagadnienia Stopka prezentacji

3 46 Zysk Netto Zysk Netto (mln zł) 7.9% 882 352* 1.967 830 1.823 +5.7%** 785 768 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 Zysk Netto wzrósł o 5.7% do 1. kwartału na finiszu integracji 1H/1H wzrost o 7.9% dający wysoką dochodowość potwierdzoną wskaźnikiem ROE wynoszącym 24.1% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

4 2.474 Zysk operacyjny Zysk operacyjny (mln zł) 3.0% 436* 1.165 2.401 2.474 1.061 +8.7%** 976 933 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 Przyspieszenie wzrostu widoczne także na zysku operacyjnym +8.7% Q2/Q1 Wzrost 1H/1H o 3% potwierdza wysoką efektywność, wspieraną wskaźnikiem Cena/zysk na poziome 43% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

5 2.026 Dochody Dochody (mln zł) 2.8% 435* 2.110 4.367 4.248 2.026 1.981 6.3%** 1.905 1H 07 1H 08 Q2 07 4Q 07 1Q 08 2Q 08 Dochody pokazują wzrost o 6.3% Q2/Q1 pomimo negatywnych trendów na rynku kapitałowym i koncentrację uwagi na końcowym etapie integracji 1H/1H wzrost dochodów o 2.8% Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

6 Struktura dochodów Dochody (mln zł) +2.8% +6.3%** % ch 2Q 08/1Q 08 +30.0% 435* -19.4% +56.0% +1.4% +10.7% +2.1% Wzrost Q2/Q1 zarówno wyniku odsetkowego, jak i wyniku z tytułu opłat i prowizji sygnalizują położenie nacisku na rozwoj biznesu Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych 1 Półrocze zawiera ok. 144 mln zł zysku netto ze sprzedaży CU PTE * - zysk ze sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj ** z wyłączeniem sprzedaży części bankowości inwestycyjne CDMj Stopka prezentacji

7 Wynik odsetkowy netto i marża odsetkowa netto
Wynik odsetkowy netto (mln zł) +10.7% +2.1% Marża odsetkowa netto Wynik odsetkowy netto wzrósł o 2.1% Q2/Q1 dzięki depozytom i większej różnorodności aktywów Wyniki 2007 r. w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji

8 Depozyty detaliczne i korporacyjne
Depozyty detaliczne* (mln zł) Depozyty korporacyjne* (mln zł) +5.7% -13.3% -5.5% +1.8% % ch CZERW08/GRUD07 % ch CZERW08/MARZ08 % ch CZER08/GRUD07 % ch CZERW08/MARZ08 -15.5% -8.5% -20.7% -16.4% +12.7% +4.7% -10.7% +1.1% -20.4% -29.1% Depozyty złotowe wzrosły o 12.7% od początku roku, w tym czasie depozyty walutowe były dotknięte umacniającym się złotym Całkowite depozyty korporacyjne spadły o 5.5% Q2/Q1, pod wpływem obniżki depozytów nie bankowych instytucji finansowych i depozytów sfery budżetowej * Tylko Bank Stopka prezentacji

9 Fundusze Inwestycyjne
Struktura aktywów (mln zł) 2Q 2008 Struktura aktywów funduszy inwestycyjnych Rozwój zmiany udziałów w rynku – Główni gracze -0.5pp ytd -1.4pp ytd 0.0 ytd -0.9pp ytd PPIM Zarządzane aktywa na poziomie 20.2 mld zł, narażone na nieprzychylne warunki na rynku kapitałowym, w połączeniu z umiarkowanym spadkiem udziału w rynku w porównaniu do kluczowych konkurentów Stopka prezentacji

10 Pożyczki detaliczne* (mln zł)
+8.9% +2.9% % ch CZERW/GRUD07 % ch CZERW08/CZERW07 +6.2% +25.3% +4.2% +12.4% -5.9% -20.1% Pozytywna dynamika pożyczek detalicznych w PLN, ze wzrostem o 25% rok do roku, możliwa głównie dzięki pożyczką konsumpcyjnym. * Tylko Bank * Nominal value Stopka prezentacji

11 Pożyczki konsumenckie
8 Pożyczki konsumenckie Sprzedaż pożyczek w przeliczeniu na pracownika zajmującego się sprzedażą (tys. zł) Sprzedaż pożyczek konsumenckich ( mln zł) +41% +39% Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 Sprzedaż w 2. kwartale prawie się podwoiła w stosunku do pierwszego. This was year Let me know tell you how we see the future. Year 2004 will be in our opinion good for Polish economy. Strong export, start of investment process and stable interest rate environment is the combination we haven’t enjoyed for some time. In such environment Bank Pekao shifts its focus toward growth, where three main engines are: mortgages, mutual funds and credit cards. What do we want to achieve? First, we would like to accelerate lending in some selected segments, like mortgages or SME. This should help in stabilization of interest income after sharp drop of 2003. We want also to leverage on our successes of 2003, like mutual funds results. We would like to see year 2004 as good in this respect as the previous one. This environment of growth creates also good opportunity to increase customer base thanks to improved quality of service and new product initiatives and increase share of wallet in current customers. Combination of these actions should help us repeat good results on fees and commissions. Finally, we expect to see improvement in quality of the portfolio, which should help improve cost of specific credit risk. Luigi, if you would like to describe in more detail way our 2004 plans. * Tylko Bank Stopka prezentacji

12 KREDYTY KORPORACYJNE* (mln zł)
-1.1% +1.3% % ch JUN08/DEC07 % ch JUN08/JUN07 -13.6% -20.1% -6.4% -5.5% +7.8% +5.4% Wzrost kredytów dla przedsiębiorstw o 1,3 % od początku roku, w tym złotowych o 7.8% od początku roku * tylko Bank * Nominal value Stopka prezentacji

13 SZYBSZY WZROST W KREDYTACH DLA SME
288 SZYBSZY WZROST W KREDYTACH DLA SME SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA SME (mln zł) SPRZEDAŻ KREDYTÓW DLA SME (mln zł) +35% +39% 1.145 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 Q4 ’07 Q1 ’08 Q2 ’08 This was year Let me know tell you how we see the future. Year 2004 will be in our opinion good for Polish economy. Strong export, start of investment process and stable interest rate environment is the combination we haven’t enjoyed for some time. In such environment Bank Pekao shifts its focus toward growth, where three main engines are: mortgages, mutual funds and credit cards. What do we want to achieve? First, we would like to accelerate lending in some selected segments, like mortgages or SME. This should help in stabilization of interest income after sharp drop of 2003. We want also to leverage on our successes of 2003, like mutual funds results. We would like to see year 2004 as good in this respect as the previous one. This environment of growth creates also good opportunity to increase customer base thanks to improved quality of service and new product initiatives and increase share of wallet in current customers. Combination of these actions should help us repeat good results on fees and commissions. Finally, we expect to see improvement in quality of the portfolio, which should help improve cost of specific credit risk. Luigi, if you would like to describe in more detail way our 2004 plans. Wzrost sprzedaży kredytów dla SME o 35% od początku roku * tylko Bank Stopka prezentacji

14 WYNIKI Z OPŁAT I PROWIZJI
WYNIKI Z OPŁAT I PROWIZJI (mln zł) +1.4% -53.8% -22.9% +0.7% +8.7% Wzrost wyniku z tytułu opłat o 1.4% Q2/Q1 dzięki wzrostowi opłat w bankowości komercyjnej o 8.7% Q2/Q1, pomimo spadku z tytułu opłat na rynku kapitałowym Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji - zw. z rynkiem kapitałowym - zw. z bankowością komercyjną

15 KOSZTY DZIAŁANIA (mln zł)
+2.5% +3.9% % ch 2Q 08/1Q 08 +6.1% +3.8% +5,4% +7.0% -0.3% +1.3% Wzrost kosztów o 2,5% 1H/1H pomimo poniesionych kosztów integracji uzyskany dzięki efektowi synergii Wyniki 2007 w warunkach porównywalnych Stopka prezentacji

16 JAKOŚĆ AKTYWÓW KREDYTY NIEREGULARNE 7.8% % % % ch JUN08/DEC07 % ch JUN08/MAR08 -5.8% -3.2% +4.1% +2.5% KOSZTY RYZYKA WSKAŹNIK POKRYCIA REZERWAMI Dalsza poprawa jakości aktywów dzięki efektywnemu zarządzaniu ryzykiem i korzystnym warunkom ekonomicznym Dalszy wzrost wskaźnika pokrycia rezerwami do 89.3% Stopka prezentacji

17 PODSUMOWANIE Wyniki potwierdzają wysoką zyskowność, z ROE na poziomie 24%, oraz efektywność ze wskaźnikiem C/I na poziomie 43% Konsolidacja przychodów z wyniku odsetkowego netto rosnącego dzięki aktywniejszej działalności bankowej, pomimo silnej presji na przychody z części kapitałowej Wyniki Q2 sygnalizują zakończenie procesu integracji i położenie nacisku na działalność biznesową dzięki strategii rozwoju This was year Let me know tell you how we see the future. Year 2004 will be in our opinion good for Polish economy. Strong export, start of investment process and stable interest rate environment is the combination we haven’t enjoyed for some time. In such environment Bank Pekao shifts its focus toward growth, where three main engines are: mortgages, mutual funds and credit cards. What do we want to achieve? First, we would like to accelerate lending in some selected segments, like mortgages or SME. This should help in stabilization of interest income after sharp drop of 2003. We want also to leverage on our successes of 2003, like mutual funds results. We would like to see year 2004 as good in this respect as the previous one. This environment of growth creates also good opportunity to increase customer base thanks to improved quality of service and new product initiatives and increase share of wallet in current customers. Combination of these actions should help us repeat good results on fees and commissions. Finally, we expect to see improvement in quality of the portfolio, which should help improve cost of specific credit risk. Luigi, if you would like to describe in more detail way our 2004 plans. Stopka prezentacji

18 2008-2010 STRATEGIA ROZWOJU – KLUCZOWE ZAGADNIENIA
AGENDA WYNIKI FINANSOWE 2Q 2008 STRATEGIA ROZWOJU – KLUCZOWE ZAGADNIENIA Stopka prezentacji

19 PODSUMOWANIE – FILARY ROZWOJU
1 Polska gospodarka na dobrej drodze do podtrzymania wzrostu nawet w czasach niepewności rynkowej Pekao gotowe do osiągania korzyści z zakończonej integracji, wzmacniających zyskowność oraz pozycję rynkowego lidera Dalszy rozwój oferty produktowej dzięki koncepcji wyspecjalizowanych fabryk produktowych Silna koncentracja na zadowoleniu klientów i pracowników, umożliwiających dalszy rozwój 2 3 This was year Let me know tell you how we see the future. Year 2004 will be in our opinion good for Polish economy. Strong export, start of investment process and stable interest rate environment is the combination we haven’t enjoyed for some time. In such environment Bank Pekao shifts its focus toward growth, where three main engines are: mortgages, mutual funds and credit cards. What do we want to achieve? First, we would like to accelerate lending in some selected segments, like mortgages or SME. This should help in stabilization of interest income after sharp drop of 2003. We want also to leverage on our successes of 2003, like mutual funds results. We would like to see year 2004 as good in this respect as the previous one. This environment of growth creates also good opportunity to increase customer base thanks to improved quality of service and new product initiatives and increase share of wallet in current customers. Combination of these actions should help us repeat good results on fees and commissions. Finally, we expect to see improvement in quality of the portfolio, which should help improve cost of specific credit risk. Luigi, if you would like to describe in more detail way our 2004 plans. 4 Stopka prezentacji

20 Wzrost inflacji (średni) %
1 DOBRE WARUNKI MAKROEKONOMICZNE Prężny wzrost PKB na poziomie pomiędzy 4.7% i 6.5% w ciągu najbliższych 3 lat Spodziewany powrót rynków kapitałowych do równowagi pozwoli na redukcję stóp procentowych i zwrot na rynku produktów inwestycyjnych SCENARIUSZ MAKRO 2007A 2008F 2010F PKB r/r % ch 6.5 5.2 4.7 Wzrost inflacji (średni) % 2.5 4.2 2.3 WIBOR 3M (średni) % 4.7 5.9 4.9 SYSTEM BANKOWY – WOLUMENY (PLN mld.) 2007A CAGR* Oszczędności 632.5 8.1% Depozyty 497.7 7.2% Fundusze Inwestycyjne 134.8 11.2% Kredyty 469.6 12.9% Stopka prezentacji * CARG - Średnia roczna stopa wzrostu

21 Przychody w podziale na segmenty
WZROST PRZYCHODÓW, NA KTÓRY SKŁADA SIĘ DZIAŁALNOŚĆ WSZYSTKICH SEGMENTÓW 1 Rynek detaliczny i MSP mają kluczowy wpływ na przychody Segmenty Klienta Zamożnego i Private Banking zapewniają największe zwroty związane z zarządzaniem ryzykiem Duże możliwości w bankowości transakcyjnej i cash management dla Klientów korporacyjnych Przychody w podziale na segmenty SCENARIUSZ RYNKOWY Mass market Small business Medium Corporate Affluent Large Corporate Private Średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) Stopka prezentacji

22 100 nowych oddziałów będzie wspierać wzrost przychodów
2 … POZWALA WYZNACZYĆ AMBITNE CELE DLA BANKU PEKAO NA LATA 100 nowych oddziałów będzie wspierać wzrost przychodów 2010 Przychody (CAGR* ’07-’10) ~ 10% C/I Ratio** (%) < 40% ROE (%) > 25% Koszt ryzyka (%) ~ 0.5% EVA*** (CAGR ’07-’10) ~ 14% RWA**** (CAGR ’07-’10), Basel II ~ 9% Wzrost przychodów powyżej rynku Dyscyplina kosztowa Maksymalizacja EVA przy wzroście ponad przychody i RWA … … umacnia pozycję lidera na polskim rynku Stopka prezentacji *** EVA – Ekonomiczna Wartość Dodana **** RWA – Aktywa Ważone Ryzykiem * CARG - Średnia roczna stopa wzrostu ** C/I Ratio – Współczynnik kosztów do dochodów

23 30 3 WYSOKI WZROST ZAPEWNIONY PRZEZ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ WSZYSTKICH KLUCZOWYCH GRUP PRODUKTÓW WZROST PRZYCHODÓW W PODZIALE NA PRODUKTY KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU Dalsza sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i hipotecznych z ubezpieczeniem (CPI), wspierana przez specjalizację Wzrost przychodów ~ 10% Produkty kredytowe 39% Poszerzanie oferty produktowej ze szczególnym uwzględnieniem wyższego segmentu Klientów Zamożnych i Private Banking Produkty oszczędnościowe 31% Maksymalne wykorzystanie potencjału w zakresie cash management i kart Transakcyjność 30% Stopka prezentacji

24 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – PRODUKTY KREDYTOWE
3.1 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – PRODUKTY KREDYTOWE Specjalny projekt mający zapewnić dostarczenie najwyższej klasy produktów i usług poprzez maksymalizację korzyści z wyspecjalizowanego podejścia Specjalistyczny system scoringowy Cross-selling w oparciu o profilowanie klientów oraz specjalne kampanie przed-sprzedażowe we wszystkich dostępnych kanałach Zaawansowane szkolenia dla sił sprzedażowych FINANASOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Nowe kredyty konsumpcyjne i hipoteczne > 15 mld Segmentacja klientów w oparciu o potencjał wzrostu wartości podstawą dla celowanych kampanii/produktów Specjalny “mechanizm akwizycji” (oparty np. na współpracy z partnerami) Nowy proces kredytowy oparty na automatyzacji scoringu przystosowanej do warunków lokalnych (decyzja 1 do 2 dni) KREDYTY DLA MSP Nowe kredyty dla MSP > 5 mld Stopka prezentacji

25 FUNDUSZE INWESTYCYJNE
3.2 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE DEPOZYTY Wprowadzenie nowych produktów Wysoko dochodowy rachunek depozytowy z ubezpieczeniem Nowa bankowość internetowa Nowy rachunek oszczędnościowy Rozszerzenie funkcjonalności Wzbogacenie oferty rachunków bieżących Wzrost wolumenu > 30 mld Rozwiązania na miarę dla każdego segmentu Klientów Standaryzacja i dostosowanie do potrzeb Klientów wybranych rachunków dla wyższego segmentu Klientów Zamożnych i HNWI* Ciągły rozwój produktów FUNDUSZE INWESTYCYJNE Wzrost wolumenu > 20 mld Stopka prezentacji * HNWI – High Net Worth Individuals - klienci posiadający aktywa finansowe o znacznej wartości

26 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA
3.3 KLUCZOWE CZYNNIKI WZROSTU – TRANSAKCYJNOŚĆ Automatyzacja obsługi gotówki ułatwiająca korzystanie z debetów w kontach klientów Wprowadzenie nowych rozwiązań Cash Pooling – różne waluty na rynku lokalnym oraz obsługa transakcji międzynarodowych Wprowadzenie systemu płatności wewnętrznych mającego na celu ułatwienie rozliczeń pomiędzy firmami – klientami Banku BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA Wzrost przychodów ~10% KARTY Dalsze wzbogacanie funkcjonalności kart w obiegu dzięki wprowadzeniu nowej platformy IT dla kart Nowe programy lojalnościowe Wprowadzenie kart rozliczanych w walutach obcych (EUR i USD) Wzrost przychodów >15% Stopka prezentacji

27 PROJEKTY ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ
3.4 PROJEKTY ZWIEKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ Nowa platforma sprzedażowa obejmująca cały proces sprzedaży i ograniczająca funkcje administracyjne związane ze sprzedażą Centralizacja windykacji przyczyniająca się do poprawy efektywności i wydajności odzyskiwania długów Usprawnienie i centralizacja działalności back office (transfer gotówki, obsługa komornicza, obieg walut na rynku lokalnym) Optymalizacja korespondencji papierowej – redukcja ilości przesyłek drukowanych w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Optymalizacja zatrudnienia Stopka prezentacji

28 SILNA KONCENTRACJA NA PROGRAMIE PODNOSZENIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW
4 SILNA KONCENTRACJA NA PROGRAMIE PODNOSZENIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW Wykorzystując doświadczenia Grupy UniCredit, Pekao rozpoczyna realizację szeroko zakrojonego Programu Satysfakcji Klienta, który ma zapewnić podnoszenie satysfakcji Klientów, a tym samym skuteczną realizację strategii dalszego zrównoważonego rozwoju banku Nowe podejście do opieki nad Klientem stanowi kombinację postrzeganej i odczuwanej jakości zarówno z perspektywy zewnętrznej, jak i wewnętrznej Stopka prezentacji

29 13 4 IINWESTYCJE W STABILNY ROZWÓJ KADRY I REALIZACJĘ ŚCIEŻEK KARIERY W BANKU I W RAMACH GRUPY UNICREDIT GŁÓWNE ELEMENTY STRATEGII ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM LUDZKIM W PEKAO: Indywidualne Ścieżki Kariery w Banku Pekao oraz w ramach Grupy UniCredit wspierane przez programy rozwojowe Silne wsparcie marki pracodawcy (employer brand) wśród najcenniejszych grup potencjalnych pracowników Szybkie ścieżki kariery dla najbardziej utalentowanych pracowników Cykliczne badania opinii pracowników Inwestycje w szkolenia na wszystkich poziomach ze szczególnym naciskiem na siły sprzedażowe Stopka prezentacji

30 WNIOSKI Umacnianie pozycji lidera w wytwarzaniu wartości,
Polska gospodarka ma szansę na dalszy wzrost pomimo problemów występujących na innych rynkach Bank Pekao jest gotowy aby wykorzystać w pełni możliwości wynikające z zakończonej integracji, wykorzystując nadal zyskowność i efektywność jakie daje pozycja lidera na rynku polskim Dalsze ulepszanie oferty produktowej dzięki wykorzystaniu rozwiązania jakim są specjalistyczne fabryki produktów Silna koncentracja na satysfakcji Klientów i Pracowników, które zapewniają dalszy rozwój Umacnianie pozycji lidera w wytwarzaniu wartości, przy EVA na poziomie ~ 4 mld w 2010 Stopka prezentacji


Pobierz ppt "Wyniki Finansowe Po 2. Kwartale 2008 Roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google