Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Warszawa 12.06.2008.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Warszawa 12.06.2008."— Zapis prezentacji:

1 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Warszawa 12.06.2008

2 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Utworzone w 1994 roku, obecnie liczy 15 członków Do PSSB należą: –AMC, ACN, Amway, Avon, Betterware, DLF, Forever Living Products, Herbalife, Lampe Berger, Lux, Mary Kay, NL, Oriflame, Tupperware i Vorwerk –Z przedsiębiorstwami członkowskimi PSSB związanych jest 553 tys. polskich sprzedawców bezpośrednich

3 PSSB na forum światowym Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej jest członkiem: –Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA) – grupującej krajowe stowarzyszenia z 24 państw europejskich –Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) – w której jest ponad 50 stowarzyszeń krajowych

4 Obszary działań PSSB (1) Promocja sprzedaży bezpośredniej jako sektora, który wspiera rozwój przedsiębiorczości, o rosnącym znaczeniu dla polskiej gospodarki –przygotowanie niezależnego raportu makroekonomicznego na temat sektora (współpraca z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE) Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów Upowszechnianie dobrych praktyk i etyki w sektorze sprzedaży bezpośredniej – monitorowanie przestrzegania zasad Kodeksu sprzedaży bezpośredniej

5 Obszary działań PSSB (2) Wspieranie mikroprzedsiębiorczości – dążenie do znoszenia barier rozwoju firm jednoosobowych: –współpraca z organizacjami biznesowymi –dialog z organami ustawodawczymi Edukacja na temat standardów sprzedaży bezpośredniej w środowiskach akademickich i biznesowych – powołanie Grupy Ekspertów PSSB: –promocja sektora wśród młodzieży akademickiej –prezentacja sektora na forum biznesowym

6 Nowa identyfikacja wizualna PSSB Od czerwca Stowarzyszenie prezentuje swą nową tożsamość wizualną: –Logo Stowarzyszenia oraz wszystkie materiały informacyjne oparte są na motywie domu i rąk; –Głównym elementem logo PSSB jest stylizowana grafika przedstawiająca sprzedaż bezpośrednią.; –Jako element spójnego wizerunku Stowarzyszenie uruchomiło nową stronę internetową www.pssb.pl.www.pssb.pl

7 Logo Dłoń górna (jako symbol sprzedawcy) przekazuje symboliczny przedmiot sprzedaży dłoni dolnej (symbol klienta). Wszystko odbywa się w symbolicznie przedstawionym domu klienta czyli najważniejszym miejscu dla sprzedaży bezpośredniej.

8 Strona www.pssb.plwww.pssb.pl Wygląd strony jest spójny z identyfikacją graficzną PSSB, a jej zawartość będzie na bieżąco uzupełniana

9 Rynek sprzedaży bezpośredniej Wyniki 2007

10 Sprzedaż netto w Polsce 2007 Sprzedaż netto wszystkich przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej na polskim rynku w roku 2007 to 2 miliardy 85 milionów złotych (dane szacunkowe); Wzrost o 5 proc. w stosunku do roku 2006; 1 miliard 662 miliony złotych to sprzedaż przedsiębiorstw skupionych w PSSB.

11 Sprzedaż netto w Polsce 2007 (w tys. PLN) 5%

12 Sprzedaż netto w Europie 2007 (w tys. Euro) 10% Polska ma 3,5% udziału w sprzedaży europejskiej

13 Sprzedawcy bezpośredni - Polska W 2007 r. wzrosła także liczba sprzedawców bezpośrednich w Polsce – do 691 tys. osób

14 Sprzedawcy bezpośredni - Europa 8,3 mln sprzedawców bezpośrednich w Europie

15 Przewaga kobiet wśród sprzedawców bezpośrednich W Polsce 90 proc. osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej to kobiety.

16 Sprzedawcy bezpośredni - wiek W Polsce największą grupę sprzedawców (45%)tworzą ludzie młodzi w wieku 18-34 lat, ale niemal jedna czwarta sprzedawców (24%) to osoby w wieku 50+.

17 Sprzedawcy bezpośredni– rodzaj wykonywanej pracy Dla około 88 proc. sprzedawców bezpośrednich w Polsce sprzedaż bezpośrednia to zajęcie dodatkowe, pozwalające na podreperowanie domowego budżetu.

18 Sprzedawcy bezpośredni – dotychczasowe zajęcie Aż 31 % sprzedawców w Polsce wcześniej nie miało pracy lub nie było aktywnych zawodowo.

19 Korzyści z bycia sprzedawcą bezpośrednim

20 Poziom satysfakcji

21 Udział kategorii produktów w sprzedaży sektora – Polska 2007 Kosmetyki - największy udział w sprzedaży sektora, choć udział tej kategorii w ogólnej sprzedaży systematycznie maleje. Kategorie rosnące: artykuły gospodarstwa domowego – 14,5% oraz suplementy diety i odżywki (7,4%).

22 Udział kategorii produktów w sprzedaży sektora – Europa 2007 W Europie kosmetyki stanowią mniej niż połowę sprzedaży sektora, suplementy i AGD – w sumie 34%

23 Sprzedaż bezpośrednia a cele UE Na podstawie rezultatów badania Ipsos Mori Przeciwdziałanie spadkowi bezpieczeństwa zatrudnienia w EU Kobiety – 77% Fakty o sprzedaży bezpośredniej Promowanie zatrudnienia kobiet i osób starszych 73% badanych jest w wieku ponad 35 lat (przeciętna 42 lata) Zwiększanie zdolności adaptacyjnych zatrudnionych i rozwój ich umiejętności Coraz więcej osób z wyższym wykształceniem (46%) Zrównoważona i aktywna polityka na rynkach pracy Wysoki poziom aktywności na wsi (34%) Sprzyja zmianom zawodu i adaptacji zawodowej – wcześniej ok.. 45% pracowało w pełnym wymiarze godzin, a 25% było bezrobotnymi. 85% badanych jest zdania, że sprzedaż pozwoliła im, oprócz zyskania przyzwoitych dochodów, udoskonalić ich umiejętności biznesowe i zarządzania po niskich kosztach Zdecydowana większość badanych twierdzi, że sprzedaż bezpośrednia podnosi ich standard życia i pozwala rozwijać umiejętności osobowe. Cele UE

24 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ul. Rakietników 35, 02-495 Warszawa tel. (0 22) 668 4332, faks (0 22) 435 5232 e-mail: info@pssb.pl www.pssb.pl Źródła danych użytych w prezentacji: PSSB, FEDSA, WFDSA, GfK Poloniainfo@pssb.pl www.pssb.pl


Pobierz ppt "Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej Warszawa 12.06.2008."

Podobne prezentacje


Reklamy Google