Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej"— Zapis prezentacji:

1 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
Warszawa

2 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej
Utworzone w 1994 roku, obecnie liczy 15 członków Do PSSB należą: AMC, ACN, Amway, Avon, Betterware, DLF, Forever Living Products, Herbalife, Lampe Berger, Lux, Mary Kay, NL, Oriflame, Tupperware i Vorwerk Z przedsiębiorstwami członkowskimi PSSB związanych jest 553 tys. polskich sprzedawców bezpośrednich

3 PSSB na forum światowym
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej jest członkiem: Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (FEDSA) –grupującej krajowe stowarzyszenia z 24 państw europejskich Światowej Federacji Stowarzyszeń Sprzedaży Bezpośredniej (WFDSA) – w której jest ponad 50 stowarzyszeń krajowych

4 Obszary działań PSSB (1)
Promocja sprzedaży bezpośredniej jako sektora, który wspiera rozwój przedsiębiorczości, o rosnącym znaczeniu dla polskiej gospodarki przygotowanie niezależnego raportu makroekonomicznego na temat sektora (współpraca z Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE) Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o sprzedaży bezpośredniej, wyjaśnianie jej ekonomicznego znaczenia i zalet dla klientów Upowszechnianie dobrych praktyk i etyki w sektorze sprzedaży bezpośredniej – monitorowanie przestrzegania zasad „Kodeksu sprzedaży bezpośredniej”

5 Obszary działań PSSB (2)
Wspieranie mikroprzedsiębiorczości – dążenie do znoszenia barier rozwoju firm jednoosobowych: współpraca z organizacjami biznesowymi dialog z organami ustawodawczymi Edukacja na temat standardów sprzedaży bezpośredniej w środowiskach akademickich i biznesowych – powołanie Grupy Ekspertów PSSB: promocja sektora wśród młodzieży akademickiej prezentacja sektora na forum biznesowym

6 Nowa identyfikacja wizualna PSSB
Od czerwca Stowarzyszenie prezentuje swą nową tożsamość wizualną: Logo Stowarzyszenia oraz wszystkie materiały informacyjne oparte są na motywie domu i rąk; Głównym elementem logo PSSB jest stylizowana grafika przedstawiająca sprzedaż bezpośrednią.; Jako element spójnego wizerunku Stowarzyszenie uruchomiło nową stronę internetową

7 Logo Dłoń górna (jako symbol sprzedawcy) przekazuje symboliczny przedmiot sprzedaży dłoni dolnej (symbol klienta). Wszystko odbywa się w symbolicznie przedstawionym domu klienta czyli najważniejszym miejscu dla sprzedaży bezpośredniej.

8 Strona Wygląd strony jest spójny z identyfikacją graficzną PSSB, a jej zawartość będzie na bieżąco uzupełniana

9 Rynek sprzedaży bezpośredniej Wyniki 2007

10 Sprzedaż netto w Polsce 2007
Sprzedaż netto wszystkich przedsiębiorstw sprzedaży bezpośredniej na polskim rynku w roku 2007 to 2 miliardy 85 milionów złotych (dane szacunkowe); Wzrost o 5 proc. w stosunku do roku 2006; 1 miliard 662 miliony złotych to sprzedaż przedsiębiorstw skupionych w PSSB.

11 Sprzedaż netto w Polsce 2007 (w tys. PLN)
5%

12 Sprzedaż netto w Europie 2007 (w tys. Euro)
10% Polska ma 3,5% udziału w sprzedaży europejskiej

13 Sprzedawcy bezpośredni - Polska
W 2007 r. wzrosła także liczba sprzedawców bezpośrednich w Polsce – do 691 tys. osób

14 Sprzedawcy bezpośredni - Europa
8,3 mln sprzedawców bezpośrednich w Europie

15 Przewaga kobiet wśród sprzedawców bezpośrednich
W Polsce 90 proc. osób współpracujących z firmami sprzedaży bezpośredniej to kobiety.

16 Sprzedawcy bezpośredni - wiek
W Polsce największą grupę sprzedawców (45%)tworzą ludzie młodzi w wieku lat, ale niemal jedna czwarta sprzedawców (24%) to osoby w wieku 50+.

17 Sprzedawcy bezpośredni– rodzaj wykonywanej pracy
Dla około 88 proc. sprzedawców bezpośrednich w Polsce sprzedaż bezpośrednia to zajęcie dodatkowe, pozwalające na podreperowanie domowego budżetu.

18 Sprzedawcy bezpośredni – dotychczasowe zajęcie
Aż 31 % sprzedawców w Polsce wcześniej nie miało pracy lub nie było aktywnych zawodowo.

19 Korzyści z bycia sprzedawcą bezpośrednim

20 Poziom satysfakcji

21 Udział kategorii produktów w sprzedaży sektora – Polska 2007
Kosmetyki - największy udział w sprzedaży sektora, choć udział tej kategorii w ogólnej sprzedaży systematycznie maleje. Kategorie rosnące: artykuły gospodarstwa domowego – 14,5% oraz suplementy diety i odżywki (7,4%).

22 Udział kategorii produktów w sprzedaży sektora – Europa 2007
W Europie kosmetyki stanowią mniej niż połowę sprzedaży sektora, suplementy i AGD – w sumie 34%

23 Sprzedaż bezpośrednia a cele UE
Na podstawie rezultatów badania Ipsos Mori Fakty o sprzedaży bezpośredniej Cele UE Kobiety – 77% 73% badanych jest w wieku ponad 35 lat (przeciętna 42 lata) Przeciwdziałanie spadkowi bezpieczeństwa zatrudnienia w EU Coraz więcej osób z wyższym wykształceniem (46%) Promowanie zatrudnienia kobiet i osób starszych Wysoki poziom aktywności na wsi (34%) Zwiększanie zdolności adaptacyjnych zatrudnionych i rozwój ich umiejętności Sprzyja zmianom zawodu i adaptacji zawodowej – wcześniej ok.. 45% pracowało w pełnym wymiarze godzin, a 25% było bezrobotnymi. Zrównoważona i aktywna polityka na rynkach pracy 85% badanych jest zdania, że sprzedaż pozwoliła im, oprócz zyskania przyzwoitych dochodów, udoskonalić ich umiejętności biznesowe i zarządzania po niskich kosztach Zdecydowana większość badanych twierdzi, że sprzedaż bezpośrednia podnosi ich standard życia i pozwala rozwijać umiejętności osobowe. 23

24 Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ul
Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej ul. Rakietników 35, Warszawa tel. (0 22) , faks (0 22) Źródła danych użytych w prezentacji: PSSB, FEDSA, WFDSA, GfK Polonia


Pobierz ppt "Polskie Stowarzyszenie Sprzedaży Bezpośredniej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google