Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła www.zrodla.org.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła www.zrodla.org."— Zapis prezentacji:

1 Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła www.zrodla.org

2 cele Stowarzyszenia Stowarzyszenie - Ośrodek istnieje od 1993 roku. Stowarzyszenie posiada status "organizacji pożytku publicznego" (OPP). Cele Stowarzyszenia: pobudzanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, promocja i popieranie kultury ekologicznej, humanitarna ochrona zwierząt, działanie na rzecz ochrony fauny i flory, propagowanie zdrowego stylu życia, ochrona dziedzictwa przyrodniczego, działalność na rzecz rozwoju regionalnego

3 oferta Ośrodka Edukacja ekologiczna w Łodzi, Warszawie i Krakowie warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych: - warsztaty ekologiczne w szkole - warsztaty przyrodnicze w terenie - warsztaty edukacji regionalnej - warsztaty edukacji obywatelskiej - warsztaty plastyczne - warsztaty specjalne (rocznie około 4000 osób) szkolenia, seminaria opracowywanie materiałów dydaktycznych: scenariuszy, kart pracy, programów książki i publikacje ogólnopolskie projekty edukacyjne Bardzo Zielone Szkoły

4 bieżące projekty Cykl projektów: U Źródeł Natury: 1) Pakiet edukacyjny – NATURA 2000 i inne formy ochrony przyrody 2) Edukacja ekologiczna – NATURA 2000 3) Wpadnij w sieć (NATURA 2000) Parki.org Nie podgrzewaj atmosfery Akademia 3R Kupuj odpowiedzialnie zabawki Sklep -> wysypisko = ulica jednokierunkowa Bardzo Zielone Szkoły Dolinami Rzek i inne

5 www.zrodla.or g

6 NATURA 2000 projekt NATURA 2000 I INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY

7 projekt

8 adresaci projektu szkoły gimnazjalne w całej Polsce: nauczyciele: geografii, biologii, chemii, etyki wychowawcy klas uczniowie kilku roczników

9 cele projektu zapoznanie nauczycieli i uczniów z problematyką programu NATURA 2000 przybliżenie wartości środowiska naturalnego, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań jego ochroną, kształtowanie odpowiedzialności za swoje środowisko przekazanie szkołom gimnazjalnym bezpłatnego pakietu edukacyjnego Natura 2000

10 cele dodatkowe integracja grupy wyłonienie liderów danej specjalności nauka pracy w grupie, odpowiedzialności za grupę kształtowanie postaw wobec: siebie, kolegów, własnej pracy podejmowanie indywidualnych decyzji samodzielność w myśleniu i działaniu

11 etapy projektu Etap 1 – styczeń _ październik 2009 - WYDANIE I DYSTRYBUCJA PAKIETU EDUKACYJNEGO Wydanie i dystrybucja do wszystkich gimnazjów w Polsce, bezpłatnego PAKIETU EDUKACYJNEGO NATURA 2000 I INNE FORMY OCHRONY PRZYRODY. - dwustronnej, ściennej mapy Polski w skali 1:550000 (strona pierwsza to mapa ochrony środowiska – Natura 2000 i inne formy ochrony przyrody, strona druga to katalog zdjęć gatunków chronionych objętych programem Natura 2000) - broszury ze wskazówkami metodycznymi dla nauczycieli. (zawiera podstawowe informacje o Naturze 2000 oraz scenariusze zajęć)

12 etapy projektu Etap 2 - październik / listopad 2009 – BEZPŁATNE SEMINARIA DLA NAUCZYCIELI 18 seminariów w 18 miastach z 13 województw Łącznie przeszkolonych 400 nauczycieli

13 etapy projektu Etap 3 - listopad 2009 / styczeń 2010 - DZIAŁANIA W SZKOŁACH Nauczyciele uczestniczący w projekcie otrzymują plakaty, aby zorganizować w szkole wystawę. Po wystawie oprowadzać może przeszkolona grupa uczniów pod kierunkiem nauczyciela. Uczniowie powinni zorganizować także inne wydarzenia np. debatę, apel, projekcję filmu, dyskusję, mogą napisać artykuł do gazetki szkolnej a nawet do lokalnej gazety, podjąć działania na rzecz ochrony przyrody w swojej okolicy czy zorganizować wycieczkę do obszarów objętych Naturą 2000. Krótkie relacje i zdjęcia z najciekawszych działań w szkołach zamieścimy na stronie projektu: natura2000.zrodla.org.

14 raport z działań w szkole po zorganizowaniu wystawy i przeprowadzeniu działań w szkole, należy wypełnić raport i odesłać faksem lub pocztą tradycyjną na adres organizatora (dane na formularzu) termin nadesłania raportu - do 31 stycznia 2009

15 informacje koordynator: Aleksandra Bogusiak mail: ola.bogusiak@zrodla.org.pl tel.: 042 632-81-18


Pobierz ppt "Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła www.zrodla.org."

Podobne prezentacje


Reklamy Google