Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - wrzesień 2010 -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - wrzesień 2010 -"— Zapis prezentacji:

1 Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - wrzesień 2010 -

2 Drogowa Trasa Średnicowa w aglomeracji górnośląskiej

3 droga ruchu ekspresowego o funkcji regionalnej (1979 r.) dwie jezdnie dwupasmowe 2 X 7 m z pasem rozdzielającym. Szerokość w liniach rozgraniczających 80 m 4 skrzyżowania – obsługa ruchu tranzytowego Drogowa Trasa Średnicowa wczesne plany (od 1958 r.)

4 Drogowa Trasa Średnicowa aktualnie (od 1994 r.) droga wojewódzka nr 902 Katowice – Gliwice droga główna G1/4, G2/2, G2/3 w obowiązujących planach zagospodarowania (2003-2005) 9 skrzyżowań – obsługa ruchu miejskiego autostrada A-4, droga krajowa 88 oraz autostrada A-1 (w budowie) – obsługa ruchu tranzytowego

5 Drogowa Trasa Średnicowa w planach zagospodarowania Gliwic w planach od ponad 40 lat: w 1964- droga KPII w 1979- droga 02 KE - droga ruchu ekspresowego o funkcji regionalnej – Średnicowa GOP w 1994- droga XIII/0 (G 1/4 i GP 2/3) – droga główna jednojezdniowa z 4 pasami ruchu i droga główna ruchu przyśpieszonego o dwóch jezdniach po 3 pasy przebieg DTŚ opisują 4 aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

6 Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Częstochowskiej do DK 88 uchwała RM w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 długość: ok. 2,6 km symbol terenów - KDG 1/4: ulica główna jedna jezdnia z 4 pasami łączna szerokość nawierzchni 16,5 m na długości ok.1,25 km w śladzie dawnego Kanału Kłodn. na długości około 1,3 km istniejącą ul. Portową

7 Przebieg DTŚ w Gliwicach fragment ul. Portowej i skrzyżowanie z DK 88

8 Przebieg DTŚ w Gliwicach koryto dawnego Kanału Kłodnickiego (rejon ul.Sienkiewicza)

9 Przebieg DTŚ w Gliwicach koryto dawnego Kanału Kłodnickiego (rejon ul. Zwycięstwa)

10

11 Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Baildona do ul. Częstochowskiej uchwała RM w Gliwicach nr XXXVIII/964/2005 z 22 grudnia 2004 długość: ok. 1,4 km symbol terenów pod DTŚ - 01 KDG 1/4: ulica główna jedna jezdnia z 4 pasami łączna szerokość nawierzchni16,5 m na całej długości DTŚ w śladzie dawnego Kanału Kłodnickiego (od lat czterdziestych ubiegłego wieku nieużytkowany)

12 Przebieg DTŚ w Gliwicach koryto dawnego Kanału Kłodnickiego (rejon ul. Robotniczej)

13 Drogowa Trasa Średnicowa od rzeki Kłodnicy do ul. Baildona 02 KUp-2/3 ulica główna ruchu przyspieszonego 2 jezdnie po 3 pasy łączna szer. nawierzchni 27 m 02a KUg-2/3 ulica główna 2 jezdnie po 3 pasy łączna szer. nawierzchni 27 m uchwała RM w Gliwicach nr XXI/575/2004 z 8 lipca 2004 długość: ok. 2,7 km symbol terenów : 03 KUg-2/2 ulica główna 2 jezdnie po 2 pasy łączna szer. nawierzchni 20 m 04 KUg-1/4 ulica główna 1 jezdnia, 4 pasy łączna szer. nawierzchni 16,5 m

14 Przebieg DTŚ w Gliwicach skrzyżowanie z ul. Królewskiej Tamy

15 Przebieg DTŚ w Gliwicach rejon giełdy samochodowej przy ul. Błonie

16 w planie zagospodarowania: uchwała RM w Gliwicach nr XIII/229/2003 z 23 października 2003 długość: ok. 1,4 km symbol terenów - KUp-2/3: ulica główna ruchu przyspieszonego 2 jezdnie po 3 pasy ruchu łączna szerokość nawierzchni 27 m Drogowa Trasa Średnicowa od granicy Zabrza do rzeki Kłodnicy

17 Stanowisko Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie DTŚ w Gliwicach, 15 października 2009 r. Drogowa Trasa Średnicowa jest inwestycją bezwzględnie konieczną dla sprawnego funkcjonowania zarówno całej Metropolii Silesia, jak i samego miasta. Drogowa Trasa Średnicowa powinna zostać zrealizowana zgodnie z obowiązującymi dokumentami planistycznymi. Warunek ten spełnia wariant 1A opisany w opracowaniu inwestorskim przedłożonym do konsultacji społecznych. Wariant ten przewiduje przebieg trasy śladem dawnego Kanału Kłodnickiego, tunel pod ul. Zwycięstwa i ul. Dworcową, dwupoziomowe, bezkolizyjne skrzyżowania oraz węzeł na granicy Gliwic i Zabrza.

18 Drogowa Trasa Średnicowa w wariancie 1A jest efektem studiów projektowych prowadzonych na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Ocena wielokryterialna przedstawiona w opracowaniu potwierdza, że jest to wariant najkorzystniejszy, a ze względu na utrzymywaną rezerwę terenu, daje największe szanse na szybką realizację oraz powoduje najmniejsze straty społeczne. Drogowa Trasa Średnicowa powinna być traktowana priorytetowo przez urzędy i instytucje uczestniczące w procesie przygotowania i realizacji inwestycji, w celu jak najszybszego dokończenia budowy odcinka Gliwice - Zabrze. Stanowisko Rady Miejskiej w Gliwicach w sprawie DTŚ w Gliwicach, 15 października 2009 r.

19 Apel do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Drogowa Trasa Średnicowa, droga wojewódzka nr 902, łącząca drogę krajową nr 86 w Katowicach z drogą krajową nr 88 w Gliwicach, ujęta jest w planach od wielu lat. Droga ta jest niezwykle istotna dla sprawnego funkcjonowania aglomeracji górnośląskiej oraz dla miast, przez które przebiega. Od połowy lat 80-tych do 1999 roku DTŚ realizowana była jako inwestycja centralna. Po wprowadzeniu reformy administracyjnej budowę kontynuowano na podstawie porozumienia Rządu RP z samorządem województwa śląskiego i miastami. Apelujemy do Rządu RP o dokończenie budowy DTŚ na terenie miast Zabrze i Gliwice według dotychczasowych reguł, to znaczy bez konieczności finansowego partycypowania samorządów jako warunku uruchomienia środków z rezerwy subwencji ogólnej. Apel na wniosek Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej, 29 maja 2008 r.

20 Inne oficjalne stanowiska popierające DTŚ: Senatu Politechniki Śląskiej Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Gliwicach Związku Pracodawców Budownictwa w Gliwicach Młodzieżowej Rady Miasta Gliwice Rady Osiedla Sikornik w Gliwicach Rady Osiedla Wójtowa Wieś w Gliwicach Rady Osiedla Kopernik w Gliwicach Stowarzyszenia Mieszkańców Gliwic Wspólnie Dla Gliwic Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej im. Żwirki i Wigury w Gliwicach

21 Badanie opinii mieszkańców Gliwic październik 2008 r. (Business Consulting sp. z o.o. w Katowicach) Czy zwiększenie liczby dróg w Gliwicach, np. poprzez budowę DTŚ jest rozwiązaniem:

22 Raport z działań informacyjno - konsultacyjnych, listopad 2009 r. (Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych PROINWESTYCJA) Czy według Pani/Pana potrzebna jest DTŚ Gliwice - Katowice?

23 Raport z działań informacyjno - konsultacyjnych, listopad 2009 r. (Centrum Interaktywnych Konsultacji Społecznych PROINWESTYCJA) Który według Pani/Pana wariant przebiegu DTŚ jest właściwy w Gliwicach?

24 to nie droga dla …ciężkiego ruchu tranzytowego… Po oddaniu do użytku ruch tranzytowy będzie stanowił kilka procent nie ma zastąpić obwodnic Po zakończeniu budowy odcinka autostrady A1 (tj. w 2011 r.) wokół Gliwic będzie istnieć tzw. obwodnica autostradowa, ponadto będą budowane obwodnice miejskie nie spowoduje zubożenia miasta DTŚ przebiega gównie przez tereny niezabudowane i zdegradowane. W centrum planuje się wybudowanie tunelu o długości ok.500 m pod ul. Zwycięstwa i ul. Dworcową, na którym miasto zyska atrakcyjną przestrzeń inwestycyjną Drogowa Trasa Średnicowa

25 nie jest autostradą ani drogą ekspresową To ulica główna (G). Dzięki bezkolizyjnym skrzyżowaniom ruch samochodowy będzie płynny nie podzieli miasta Planowane są dodatkowe skrzyżowania z istniejącymi i planowanymi ulicami, ponadto ruch pieszy będzie się odbywał w obrębie wszystkich skrzyżowań, dodatkowo nad tunelem oraz przez specjalne kładki


Pobierz ppt "Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - wrzesień 2010 -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google