Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - listopad 2007 -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - listopad 2007 -"— Zapis prezentacji:

1 Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - listopad

2 Drogowa Trasa Średnicowa w planach zagospodarowania województwa: od 1958 r. od 1977 r. pod nazwą DTŚ rozpoczęcie budowy – 1986 r. inwestycja centralna do 1998 r. od 1999 roku wspólne zadanie Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic główny inwestor – Zarząd Województwa Śląskiego (na mocy porozumienia z 1999 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, Wojewodą Śląskim, Zarządem Województwa Śląskiego, Zarządami 6 Miast i DTŚ S.A.) inwestor zastępczy – Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

3 Drogowa Trasa Średnicowa finansowanie w latach 1999 – 2005: budżet państwa kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego od 2005 r.: budżet państwa kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego fundusze UE (ZPORR) odcinki zabrzański i gliwicki: budżet państwa kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego fundusze UE (Regionalny Program Operacyjny)

4 Drogowa Trasa Średnicowa w aglomeracji górnośląskiej

5 Drogowa Trasa Średnicowa w planach zagospodarowania Gliwic w planach od ponad 40 lat: w droga KPII w droga 02 KE w droga XIII/0 (G 1/4 i GP 2/3) przebieg DTŚ opisują 4 aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

6 Drogowa Trasa Średnicowa odcinek gliwicki

7 w planie zagospodarowania: uchwała RM w Gliwicach nr XIII/229/2003 z 23 października 2003 długość: ok. 1,4 km symbol terenów - KUp-2/3: ulica główna ruchu przyspieszonego 2 jezdnie po 3 pasy ruchu łączna szerokość nawierzchni 27 m bez wyburzeń budynków mieszkalnych Drogowa Trasa Średnicowa od granicy Zabrza do rzeki Kłodnicy

8

9 Przecięcie projektowanej DTŚ z ul. Wschodnią widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

10 Drogowa Trasa Średnicowa od rzeki Kłodnicy do ul. Baildona 02 KUp-2/3 ulica główna ruchu przyspieszonego 2 jezdnie po 3 pasy łączna szer. nawierzchni 27 m 02a KUg-2/3 ulica główna 2 jezdnie po 3 pasy łączna szer. nawierzchni 27 m uchwała RM w Gliwicach nr XXI/575/2004 z 8 lipca 2004 długość: ok. 2,7 km symbol terenów : 03 KUg-2/2 ulica główna 2 jezdnie po 2 pasy łączna szer. nawierzchni 20 m 04 KUg-1/4 ulica główna 1 jezdnia, 4 pasy łączna szer. nawierzchni 16,5 m wyburzono 13 budynków przekwaterowano 18 rodzin

11

12 Projektowana DTŚ w okolicy ul. Błonie widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

13 Skrzyżowanie projektowanej DTŚ z ul. Kujawską widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

14 Tereny projektowanej DTŚ w pobliżu rzeki Kłodnicy widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

15 Skrzyżowanie projektowanej DTŚ z ul. Królewskiej Tamy widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

16 Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Baildona do ul. Częstochowskiej uchwała RM w Gliwicach nr XXXVIII/964/2005 z 22 grudnia 2004 długość: ok. 1,4 km symbol terenów pod DTŚ - 01 KDG 1/4: ulica główna jedna jezdnia z 4 pasami łączna szerokość nawierzchni16,5 m na całej długości DTŚ w śladzie dawnego Kanału Kłodnickiego (od lat czterdziestych ubiegłego wieku nieużytkowany) do wyburzenia 6 budynków mieszkalnych przekwaterowywanie 66 rodzin (w tym 7 z mieszkań własnościowych)

17

18 Przecięcie projektowanej DTŚ z ul. Baildona widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

19 Skrzyżowanie projektowanej DTŚ z projektowaną obwodnicą widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

20 Przecięcie projektowanej DTŚ z ul. Hutniczą widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

21 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. Konarskiego widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

22 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. Częstochowską widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

23 Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Częstochowskiej do DK 88 uchwała RM w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 długość: ok. 2,6 km symbol terenów - KDG 1/4: ulica główna jedna jezdnia z 4 pasami łączna szerokość nawierzchni 16,5 m na długości ok.1,25 km w śladzie dawnego Kanału Kłodn. na długości około 1,3 km istniejącą ul. Portową do wyburzenia 3 budynki mieszkalne trwa przekwaterowywanie 37 rodzin (w tym 18 z mieszkań własnościowych)

24

25 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. Dworcową widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

26 Okolice przecięcia projektowanej DTŚ z ul. Zwycięstwa widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

27 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z projektowaną ul. Sienkiewicza widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

28 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. J. Śliwki widok w kierunku wschodnimwidok w kierunku zachodnim

29 Badanie opinii mieszkańców Gliwic maj 2006 Czy Pana(i) zdaniem tak zaplanowana trasa:

30 Stan prac przygotowawczych gotowy projekt dla odcinka od granicy z Zabrzem do ul. Baildona wyłoniono wykonawcę projektu dla odcinka od ul. Baildona do węzła z DK88 wybudowano 110 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Jana Pawła II i ul. Żeromskiego (ok. 16 mln zł.- subwencja z budżetu państwa) dokonano kilka transakcji zakupu lokali mieszkalnych i gruntów oraz kilka transakcji zamiany lokali mieszkalnych. Ponowiono oferty nabycia lokali mieszkalnych oraz złożono ofertę zakupu budynków od PKP S.A.

31 Stan prac przygotowawczych trwają negocjacje w sprawie przeniesienia targowiska z ul. Fredry do wskazanych przez miasto lokalizacji rozpoczęto negocjacje w sprawie giełdy samochodowej wyburzono kilka budynków mieszkalnych przy ul. Królewskiej Tamy oraz jeden położony przy ul. Dworcowej; przygotowywane wyburzenie dwóch budynków przy ul. Św. Katarzyny oraz jednego przy ul. Wincentego Pola


Pobierz ppt "Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach - listopad 2007 -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google