Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach"— Zapis prezentacji:

1 Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach
- listopad

2 Drogowa Trasa Średnicowa
w planach zagospodarowania województwa: od 1958 r. od 1977 r. pod nazwą DTŚ rozpoczęcie budowy – 1986 r. inwestycja centralna do 1998 r. od 1999 roku wspólne zadanie Katowic, Chorzowa, Świętochłowic, Rudy Śląskiej, Zabrza i Gliwic główny inwestor – Zarząd Województwa Śląskiego (na mocy porozumienia z 1999 r. pomiędzy Ministrem Transportu i Gospodarki Morskiej, Wojewodą Śląskim, Zarządem Województwa Śląskiego, Zarządami 6 Miast i DTŚ S.A.) inwestor zastępczy – Drogowa Trasa Średnicowa S.A.

3 Drogowa Trasa Średnicowa finansowanie
w latach 1999 – 2005: budżet państwa kredyt Europejskiego Banku Inwestycyjnego od 2005 r.: fundusze UE (ZPORR) odcinki zabrzański i gliwicki: fundusze UE (Regionalny Program Operacyjny)

4 Drogowa Trasa Średnicowa w aglomeracji górnośląskiej

5 Drogowa Trasa Średnicowa w planach zagospodarowania Gliwic
w planach od ponad 40 lat: w droga KPII w droga 02 KE w droga XIII/0 (G 1/4 i GP 2/3) przebieg DTŚ opisują 4 aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

6 Drogowa Trasa Średnicowa odcinek gliwicki

7 Drogowa Trasa Średnicowa od granicy Zabrza do rzeki Kłodnicy
w planie zagospodarowania: uchwała RM w Gliwicach nr XIII/229/2003 z 23 października 2003 długość: ok. 1,4 km symbol terenów - KUp-2/3: ulica główna ruchu przyspieszonego 2 jezdnie po 3 pasy ruchu łączna szerokość nawierzchni 27 m bez wyburzeń budynków mieszkalnych

8

9 Przecięcie projektowanej DTŚ z ul. Wschodnią
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

10 Drogowa Trasa Średnicowa od rzeki Kłodnicy do ul. Baildona
uchwała RM w Gliwicach nr XXI/575/2004 z 8 lipca 2004 długość: ok. 2,7 km symbol terenów : 02 KUp-2/3 ulica główna ruchu przyspieszonego 2 jezdnie po 3 pasy łączna szer. nawierzchni 27 m 02a KUg-2/3 ulica główna 2 jezdnie po 3 pasy 03 KUg-2/2 ulica główna 2 jezdnie po 2 pasy łączna szer. nawierzchni 20 m 04 KUg-1/4 1 jezdnia, 4 pasy łączna szer. nawierzchni 16,5 m wyburzono 13 budynków przekwaterowano 18 rodzin

11

12 Projektowana DTŚ w okolicy ul. Błonie
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

13 Skrzyżowanie projektowanej DTŚ z ul. Kujawską
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

14 Tereny projektowanej DTŚ w pobliżu rzeki Kłodnicy
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

15 Skrzyżowanie projektowanej DTŚ z ul. Królewskiej Tamy
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

16 Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Baildona do ul. Częstochowskiej
uchwała RM w Gliwicach nr XXXVIII/964/2005 z 22 grudnia 2004 długość: ok. 1,4 km symbol terenów pod DTŚ - 01 KDG 1/4: ulica główna jedna jezdnia z 4 pasami łączna szerokość nawierzchni16,5 m na całej długości DTŚ w śladzie dawnego Kanału Kłodnickiego (od lat czterdziestych ubiegłego wieku nieużytkowany) do wyburzenia 6 budynków mieszkalnych przekwaterowywanie 66 rodzin (w tym 7 z mieszkań własnościowych)

17

18 Przecięcie projektowanej DTŚ z ul. Baildona
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

19 Skrzyżowanie projektowanej DTŚ z projektowaną obwodnicą
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

20 Przecięcie projektowanej DTŚ z ul. Hutniczą
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

21 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. Konarskiego
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

22 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. Częstochowską
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

23 Drogowa Trasa Średnicowa od ul. Częstochowskiej do DK 88
uchwała RM w Gliwicach nr XXXVIII/965/2005 z 22 grudnia 2005 długość: ok. 2,6 km symbol terenów - KDG 1/4: ulica główna jedna jezdnia z 4 pasami łączna szerokość nawierzchni 16,5 m na długości ok.1,25 km w śladzie dawnego Kanału Kłodn. na długości około 1,3 km istniejącą ul. Portową do wyburzenia 3 budynki mieszkalne trwa przekwaterowywanie 37 rodzin (w tym 18 z mieszkań własnościowych)

24

25 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. Dworcową
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

26 Okolice przecięcia projektowanej DTŚ z ul. Zwycięstwa
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

27 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z projektowaną ul. Sienkiewicza
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

28 Okolice skrzyżowania projektowanej DTŚ z ul. J. Śliwki
widok w kierunku wschodnim widok w kierunku zachodnim

29 Badanie opinii mieszkańców Gliwic maj 2006
Czy Pana(i) zdaniem tak zaplanowana trasa:

30 Stan prac przygotowawczych
gotowy projekt dla odcinka od granicy z Zabrzem do ul. Baildona wyłoniono wykonawcę projektu dla odcinka od ul. Baildona do węzła z DK88 wybudowano 110 lokali mieszkalnych w budynkach przy ul. Jana Pawła II i ul. Żeromskiego (ok. 16 mln zł.- subwencja z budżetu państwa) dokonano kilka transakcji zakupu lokali mieszkalnych i gruntów oraz kilka transakcji zamiany lokali mieszkalnych. Ponowiono oferty nabycia lokali mieszkalnych oraz złożono ofertę zakupu budynków od PKP S.A.

31 Stan prac przygotowawczych
trwają negocjacje w sprawie przeniesienia targowiska z ul. Fredry do wskazanych przez miasto lokalizacji rozpoczęto negocjacje w sprawie giełdy samochodowej wyburzono kilka budynków mieszkalnych przy ul. Królewskiej Tamy oraz jeden położony przy ul. Dworcowej; przygotowywane wyburzenie dwóch budynków przy ul. Św. Katarzyny oraz jednego przy ul. Wincentego Pola


Pobierz ppt "Drogowa Trasa Średnicowa w Gliwicach"

Podobne prezentacje


Reklamy Google