Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt skierowany jest do: Osób bezrobotnych Rolników Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2.

Коpie: 1
Projekt skierowany jest do: Osób bezrobotnych Rolników Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt skierowany jest do: Osób bezrobotnych Rolników Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt skierowany jest do: Osób bezrobotnych Rolników Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2

3 Cele: Podniesienie kwalifikacji zawodowych Zwiększenie aktywności na rynku pracy Przeciwdziałanie odrzuceniu społecznemu Poprawa statusu społecznego Nabycie umiejętności psychospołecznych niezbędnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie 3

4 Kwiecień-Grudzień 2008 Beneficjentami projektu zostało 5 kobiet, mieszkanek gminy Sitno, które uczestniczyły w kursie Opiekun osób chorych i starszych z językiem angielskim 4

5 Kwiecień-Grudzień 2008 Uczestniczki projektu chętnie brały udział w warsztatach rozwoju osobistego 5

6 Rok 2009 Na czas realizacji projektu systemowego w dniu 1 września 2009 roku zawarto porozumienie dotyczące zasad współpracy w zakresie realizacji zadań na rzecz aktywnej integracji z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu. Celem porozumienia było określenie procedur postępowania z klientami ośrodka pomocy społecznej będącymi jednocześnie klientami urzędu pracy i prowadzenia konsultacji dotyczącej rekrutacji uczestników projektu. 6

7 Rok 2009 Rekrutacja i zawarcie kontraktów socjalnych z beneficjentami deklarującymi chęć przystąpienia do projektu. udział sześciu osób w warsztatach rozwoju osobistego. Uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu sprzedawcy w związku z ukończeniem kursów Sprzedawca z obsługą komputera i kasy fiskalnej i Obsługa informatyczna firmy ukończenie kursu na prawo jazdy kat. B ukończenie kursu na prawo jazdy kat. C 7

8 Rok 2010 Beneficjenci biorący udział w projekcie podczas wyjazdowych zajęć z aktywizacji zawodowej oraz treningu umiejętności i kompetencji społecznych 8

9 Rok 2010 Ukończenie kursu florystyka i bukieciarstwo Na kursie nauczono się wykonywania przepięknych stroików, bukietów i wiązanek oraz tworzenia dekoracji 9

10 Rok 2011 Uczestnicy projektu podczas zajęć z psychologiem i doradcą zawodowym, szkolenie ukończyło 17 osób 10

11 Na kursie cukiernika z egzaminem czeladniczym dwie osoby zdobyły kwalifikacje i umiejętności przygotowywania i dekorowania ciast i tortów 11

12 Dziesięć osób ukończyło kurs prawa jazdy kat. B oraz jedna osoba ukończyła kurs prawa jazdy kat. C 12

13 Zajęcia teoretyczne na kursie prawa jazdy 13

14 a później zajęcia praktyczne 14

15 Kurs florystyka i bukieciarstwo ukończyło sześć kobiet, wykonanymi przez siebie bukietami mogły przyozdobić własne mieszkania 15

16 Po raz pierwszy w projekcie wzięły udział osoby niepełnosprawne, które zostały wyposażone w rowery rehabilitacyjne 16

17 Rok 2012 Spotkanie osób, które złożyły deklaracje do udziału w projekcie i wykorzystały szansę oferowaną przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 17

18 Zajęcia z doradztwa zawodowego dla 31 osób 18

19 Trening kompetencji i umiejętności społecznych dla 31 osób 19

20 Zajęcia teoretyczne przy komputerach przygotowujące do zawodu nowoczesnego sprzedawcy 20

21 Uczestnicy projektu na zajęciach praktycznych z fryzjerstwa, kurs ukończyło 11 osób 21

22 Zajęcia na kursie cukiernika wyglądają bardzo apetycznie – kurs ukończyły 3 osoby 22

23 Na kursie prawa jazdy 14 uczestników ratowało życie fantomom 23

24 Budżet Od 2008 roku uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego są przyznawane środki finansowe na realizację projektów systemowych dla poszczególnych gmin. W latach 2008-2011 budżet wynosił 390 091,84 zł ogółem, w tym z budżetu państwa uzyskano dofinansowanie w wysokości 346 773,11 zł, zapewniając wkład własny w wysokości 10,5%. W roku 2012 kwota ogółem wynosi 278 813,00 zł, w tym z budżetu państwa otrzymano kwotę w wysokości 249 537,32 zł oraz z jednostki samorządu terytorialnego otrzymano kwotę 29 275,68 zł stanowiącą wkład własny. Na rok 2013 wartość projektu wraz z wkładem własnym będzie wynosił łącznie 213 122 zł. Warunkiem otrzymania środków z budżetu państwa jest zapewnienie wkładu własnego w wysokości 10,5% wartości projektu poprzez przyznanie środków finansowych dla GOPS uchwałą budżetową na każdy rok projektu. 24

25 Budżet w latach 2008-2012 25

26 Realizacja projektu w latach 2008 - 2012 RokLiczba zatrudnionych pracowników socjalnych Liczba beneficjentów uczestników projektu Wkład własny Budżet ogółem 2008157 697,0051 503,99 2009167 542,0063 815,32 20101,61412 261,06116 771,29 20112,61715 818,67150 654,00 20122,63129 275,68278 813,00 Ogółem 2,6 etatu 73 osoby 72 594,41 661 557,60 26

27 Osoby i instytucje współpracujące przy realizacji projektu Im więcej tym lepiej Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie Urząd Wojewódzki w Lublinie Delegatura w Zamościu Powiatowy Urząd Pracy w Zamościu Wójt Gminy Sitno Rada Gminy Sitno Urząd Gminy Sitno Instytucje szkoleniowe 27

28 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Projekt skierowany jest do: Osób bezrobotnych Rolników Osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej 2."

Podobne prezentacje


Reklamy Google