Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Budowanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Centrum.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Budowanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Centrum."— Zapis prezentacji:

1 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Budowanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji

2 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Medyczne podejście do niepełnosprawności Niepełnosprawność to indywidualny problem jednostki dziecko niepełnosprawne rodzina społeczeństwo Integracja społeczna

3 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23, poz. 133)

4 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Założenia organizacyjno- merytoryczne realizowania WWRD Możliwie wcześnie Jak najbliżej dziecka i jego rodziny Bezpłatnie Interdyscyplinarnie Z uwzględnieniem form współpracy z rodziną

5 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Społeczne podejście do niepełnosprawności Przyczyną niepełnosprawności są tworzone przez społeczeństwo bariery społeczne, ekonomiczne, prawne dziecko niepełnosprawne rodzina społeczeństwo integracja społeczna

6 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój społeczny, psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

7 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Aspekty rozwoju dziecka według Portera 1 Wszystkie sfery rozwoju: poznawcza, językowa, ruchowa, społeczna i emocjonalna są ze sobą ściśle związane i wpływają na siebie wzajemnie, Zmieniające się potrzeby jednostki należy postrzegać w relacji z otoczeniem, Zachowanie dziecka i opiekuna jak również ich wzajemne relacje są modelowane przez otoczenie, Rozwój jednostki jest niepowtarzalny, dotyczy konkretnej osoby. 1. Porter L. (2002) Educating Young Children with Special Needs. London: Paul Chapman Publishing

8 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Dlatego Wczesne wspomaganie rozwoju powinno w równym stopniu skupiać się na dziecku, jego rodzinie i aktualnym otoczeniu.

9 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Warunki skutecznej realizacji WWRD: Zjednoczenie wysiłków i współpracy różnych specjalistów z wielu dziedzin; Aktywne uczestnictwo rodziców i członków rodziny; Koordynacja działań różnych służb i ścisła współpraca; Opracowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania.

10 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej RODZINA najbliższe: przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno- pedagogiczna i specjalistyczna placówki służby zdrowia, m.in. poradnie, placówki rehabilitacyjne… pomoc społeczna organizacje pozarządowe DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE wizytatorzy Kuratorium Oświaty media lokalne terenowy oddział PFRON Jednostka Samorządu Terytorialnego


Pobierz ppt "Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Budowanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Centrum."

Podobne prezentacje


Reklamy Google