Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"— Zapis prezentacji:

1 na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Budowanie współpracy w środowisku lokalnym na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Pracownia Wspomagania Rozwoju i Integracji Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

2 „Medyczne” podejście do niepełnosprawności
Niepełnosprawność to indywidualny problem jednostki dziecko niepełnosprawne rodzina społeczeństwo Integracja społeczna Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

3 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz.U. Nr 23, poz. 133) Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

4 Założenia organizacyjno-merytoryczne realizowania WWRD
Możliwie wcześnie Jak najbliżej dziecka i jego rodziny Bezpłatnie Interdyscyplinarnie Z uwzględnieniem form współpracy z rodziną Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

5 „Społeczne” podejście do niepełnosprawności
Przyczyną niepełnosprawności są tworzone przez społeczeństwo bariery społeczne, ekonomiczne, prawne dziecko niepełnosprawne rodzina społeczeństwo integracja społeczna Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

6 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
Wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój społeczny, psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego, a także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.  Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

7 Aspekty rozwoju dziecka według Portera1
Wszystkie sfery rozwoju: poznawcza, językowa, ruchowa, społeczna i emocjonalna są ze sobą ściśle związane i wpływają na siebie wzajemnie, Zmieniające się potrzeby jednostki należy postrzegać w relacji z otoczeniem, Zachowanie dziecka i opiekuna jak również ich wzajemne relacje są modelowane przez otoczenie, Rozwój jednostki jest niepowtarzalny, dotyczy konkretnej osoby. 1. Porter L. (2002) Educating Young Children with Special Needs. London: Paul Chapman Publishing Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

8 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
Dlatego Wczesne wspomaganie rozwoju powinno w równym stopniu skupiać się na dziecku, jego rodzinie i aktualnym otoczeniu. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

9 Warunki skutecznej realizacji WWRD:
Zjednoczenie wysiłków i współpracy różnych specjalistów z wielu dziedzin; Aktywne uczestnictwo rodziców i członków rodziny; Koordynacja działań różnych służb i ścisła współpraca; Opracowanie Indywidualnego Programu Wczesnego Wspomagania. Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

10 Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
RODZINA najbliższe: przedszkole, szkoła, poradnia psychologiczno- pedagogiczna i specjalistyczna placówki służby zdrowia, m.in. poradnie, placówki rehabilitacyjne… pomoc społeczna organizacje pozarządowe DZIECKO NIEPEŁNOSPRAWNE wizytatorzy Kuratorium Oświaty media lokalne terenowy oddział PFRON Jednostka Samorządu Terytorialnego Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej


Pobierz ppt "na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka"

Podobne prezentacje


Reklamy Google