Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POWSTANIE PUBLICZNEGO SPECJALNEGO KATOLICKIEGO OŚRODKA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POWSTANIE PUBLICZNEGO SPECJALNEGO KATOLICKIEGO OŚRODKA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO"— Zapis prezentacji:

1 Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy w Kruzach

2 POWSTANIE PUBLICZNEGO SPECJALNEGO KATOLICKIEGO OŚRODKA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO
W KRUZACH Decyzją Starosty Olsztyńskiego z dnia 20 lipca 2000 roku utworzono Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy, powstał on na bazie funkcjonującego od 1976 roku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Determinacja pracowników, rodziców i pomoc wielu osób, którym los niepełnosprawnych dzieci nie jest obojętny, pozwoliła utworzyć nową placówkę pod patronatem Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie.

3 Kruzy to niewielka wieś położona w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Kolno. Jest to typowo rolnicza gmina, nie ma w niej żadnych zakładów przemysłowych, funkcjonujące instytucje i zakłady pracują na rzecz rolnictwa oraz zaopatrzenia ludności. We wsi Kruzy podobnie jak na całym terenie gminy większość ludności zatrudniona jest w rolnictwie. Znajdują się tu wyłącznie indywidualne gospodarstwa rolne, liczba ich wynosi 40. Wszystkich mieszkańców w Kruzach jest ok. 250 osób.

4 Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od do 23 lat, które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Nauka w oddziałach wchodzących w skład Ośrodka jest bezpłatna.

5 W skład Ośrodka wchodzą: - sześcioletnia Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, - trzyletnie Gimnazjum Specjalne dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, - trzyletnia Szkoła Przysposabiająca do Pracy dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, - Internat dla Dzieci i Młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz dla dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.

6 Celem Ośrodka jest edukacja, wychowanie, terapia i rehabilitacja dzieci i młodzieży na miarę indywidualnych możliwości, przygotowanie do życia tak, aby były zaradne, umiały sterować własnym zachowaniem, mogły uczestniczyć w życiu społecznym oraz przygotowanie do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy

7 Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech nowocześnie wyposażonych klasach (dzięki programowi PFRON "Edukacja - program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych"), które popołudniami pełnią funkcję świetlic.

8 W ramach zajęć specjalistycznych i rehabilitacyjnych do dyspozycji uczniów i nauczycieli oraz innych specjalistów pracujących z dziećmi są również: - sala do hydromasażu, - gabinet logopedyczny, - pracownia komputerowa, - sala terapii wielozmysłowej, - sala sportowa. Od stycznia 2012 r. prowadzone są specjalistyczne zajęcia dodatkowe z terapii wielozmysłowej, której celem jest wielozmysłowe poznanie, zwiększenie zdolności rozpoznawania i różnicowania bodźców, jak również zajęcia z komunikacji alternatywnej umożliwiające uczniom niemówiącym komunikowanie się. Środki na wyposażenie sal pozyskano ze środków unijnych w ramach projektu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w PSKOEW”.

9 Internat PSKOE-W w Kruzach wyposażony jest w cztery nowocześnie urządzone i wyremontowane sypialnie (dwie chłopców i dwie dziewcząt), dzięki nowym i kolorowym meblom, nielicznym grupom, w którym panuje miła i życzliwa atmosfera wychowankowie czują się u nas, jak w domu. Środki pozyskano z programu PFRON „Edukacja – program pomocy w dostępie do nauki dzieci i młodzieży niepełnosprawnych”.

10 Stymulujemy i dynamizujemy wszechstronny rozwój ucznia z niepełnosprawnością intelektualną poprzez organizowanie wychowankom wycieczek, imprez szkolnych, wyjazdów na basen, turnusów rehabilitacyjnych oraz zajęć w ramach istniejących w PSKOEW kół zainteresowań: - koło ekologiczne, - koło hafciarskie, - koło plastyczne, - koło informatyczne, - koło sportowe/olimpiad specjalnych, - drużyna harcerska.

11 W roku szkolnym 2011/2012 w Ośrodku przebywa 25 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, wszyscy nauczyciele, wychowawcy i inni specjaliści pracujący z dziećmi posiadają pełne kwalifikacje do wykonywania zawodu.

12 Perspektywy rozwoju Ośrodka na następne lata: - zagospodarowanie terenu wokół budynku placówki, - rozbudowa budynku Ośrodka, - zmiana starego, zniszczonego ogrodzenia na nowe.

13 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "POWSTANIE PUBLICZNEGO SPECJALNEGO KATOLICKIEGO OŚRODKA EDUKACYJNO – WYCHOWAWCZEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google