Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"— Zapis prezentacji:

1 Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość
Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach Prezentacja projektu: cele, założenia, charakterystyka, funkcjonowanie

2 Cele projektu SCENO stworzenie internetowego portalu edukacyjno-naukowego skupiającego uczelnie wyższe i inne podmioty edukacyjne, udostępnienie bazy wiedzy dedykowanej użytkownikom Internetu w województwie świętokrzyskim a docelowo w całym kraju,

3 Cele projektu SCENO Udostępniana baza wiedzy rozumiana jako:
cyklicznie zamieszczane artykuły naukowe, kursy, informacje z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, informatyki, finansów, bieżące wiadomości dotyczące wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych, teleinformatycznych jakie miały miejsce w regionie

4 Założenia SCENO działanie non-profit nastawione na propagowanie wiedzy na odległość, upowszechnienie idei społeczeństwa informacyjnego, rozwój portalu SCENO oparty o dynamiczne reagowanie na zmiany w zakresie publikacji wiedzy, kursów online, serwisów informacyjnych – częste aktualizacje,

5 Cechy charakterystyczne SCENO
współpraca uczelni wyższych w województwie świętokrzyskim przy opracowywaniu materiałów naukowych, dydaktycznych i informacyjnych publikowanych w serwisie SCENO oraz w formie tradycyjnej (publikacje), prowadzenie kursów e-learningowych i szkoleń w formie elektronicznej, ogólnodostępnych dla zarejestrowanych użytkowników portalu,

6 Cechy charakterystyczne SCENO
zamieszczanie, publikowanie i odnoszenie się do obecnych w danym czasie wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych oraz naukowych a także komentowanie ich przez specjalistów z poszczególnych działów, przybliżanie i omawianie koncepcji związanych z e-commerce (handlem, reklamą, promocją, prowadzeniem biznesu z wykorzystaniem Internetu), w przyszłości stworzenie systemu doradztwa poprzez Internet z ww. dziedzin,

7 Cechy charakterystyczne SCENO
tworzenie moderowanego forum wymiany informacji na tematy zbieżne z działalnością tematyczną serwisu SCENO, dzięki któremu użytkownicy mieliby nieskrępowany dostęp i możliwość wymiany poglądów, informacji czy wiedzy – a przez to tworzenie społeczności SCENO organizacja i prowadzenie konferencji, spotkań, rozmów panelowych (w systemie tradycyjnym i on-line).

8 Cechy charakterystyczne SCENO
Cechy projektu SCENO, swoimi rozwiązaniami i postawionym celom nawiązują do idei społeczeństwa informacyjnego opisanego przez dokument „eEurope: An Information Society for All” (tzw. strategia lizbońska), który został przyjęty przez Unię Europejską podczas szczytu w Feira czerwca 2002 roku.

9 Pionierski charakter portalu
Portal byłby pierwszym i jedynym tego typu rozwiązaniem w województwie świętokrzyskim propagującym idee i rozwiązania nowej gospodarki opartej na wiedzy, związanej z działalnością przedsiębiorstw wirtualnych (funkcjonujących poprzez Internet), e-biznesem, e-marketingiem, nauczaniem przez Internet (e-learningiem), e-pracą, bankowością internetową oraz społeczeństwem informacyjnym czy e-consultingiem.

10 Potencjalni beneficjenci ostateczni
szkoły wyższe (głównie z regionu ale nie tylko), ośrodki szkoleniowe, instytucje, jednostki naukowe i inne, wspierające rozwój innowacyjny regionu, szkoły średnie, jednostki samorządu terytorialnego, uczestnicy studiów doktoranckich, przedsiębiorstwa,

11 Potencjalni beneficjenci ostateczni
Odrębną grupę stanowią środowiska, które „dostarczają” wiedzę, w tym: nauczyciele, pracownicy naukowi, specjaliści.

12 Zaplecze naukowe, weryfikacja
Dzięki zapleczu naukowemu Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach publikowane artykuły, prace, kursy podlegałyby rzetelnej weryfikacji. Planowane jest także okresowe wydawanie tradycyjnego, recenzowanego zeszytu naukowego co mogłoby motywować pracowników naukowych, specjalistów do dzielenia się swoim dorobkiem i pomysłami w ramach portalu SCENO.

13 Zakładane rezultaty zwiększenie konkurencyjności uczelni wyższych i podmiotów edukacyjnych na rynku edukacyjnym w województwie świętokrzyskim i w Polsce, demokratyzacja procesu uczenia, dostępu do informacji i zasobów wiedzy dla osób korzystających z sieci Internet (jak i tych nie korzystających z różnych przyczyn z tego medium – poprzez wydawanie materiałów w formie tradycyjnej i na płytach CD),

14 Zakładane rezultaty organizacja i prowadzenie konferencji, spotkań, rozmów panelowych (także za pośrednictwem Internetu) i ich archiwizacja w postaci elektronicznej i tradycyjnej, tworzenie podwalin społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem narzędzi Internetu - tworzących w późniejszym etapie rozwoju portalu swoiste „wirtualne społeczności” związane z programową działalnością portalu

15 Upowszechnienie projektu SCENO
portal edukacyjny jako ogólnodostępna dynamiczna strona w Internecie może zostać rozpowszechniony zarówno w województwie przy użyciu wszelkiego rodzaju mediów, jak również w całym kraju przy użyciu Internetu. ze względu na innowacyjność i brak podobnych inicjatyw w kraju, projekt portalu edukacyjnego może być bodźcem dla innych regionów do stworzenia podobnych projektów.

16 Treść w portalu - schemat

17 Portal edukacyjny SCENO
Dziękuję za uwagę ! dr Zbigniew E. Zieliński


Pobierz ppt "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość"

Podobne prezentacje


Reklamy Google