Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość www.sceno.edu.pl Prezentacja projektu: cele, założenia, charakterystyka, funkcjonowanie Wyższa Szkoła Handlowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość www.sceno.edu.pl Prezentacja projektu: cele, założenia, charakterystyka, funkcjonowanie Wyższa Szkoła Handlowa."— Zapis prezentacji:

1 Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość www.sceno.edu.pl Prezentacja projektu: cele, założenia, charakterystyka, funkcjonowanie Wyższa Szkoła Handlowa w Kielcach

2 2 Cele projektu SCENO stworzenie internetowego portalu edukacyjno-naukowego skupiającego uczelnie wyższe i inne podmioty edukacyjne, udostępnienie bazy wiedzy dedykowanej użytkownikom Internetu w województwie świętokrzyskim a docelowo w całym kraju,

3 3 Cele projektu SCENO Udostępniana baza wiedzy rozumiana jako: -cyklicznie zamieszczane artykuły naukowe, kursy, informacje z zakresu nauk o zarządzaniu, ekonomii, informatyki, finansów, -bieżące wiadomości dotyczące wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych, teleinformatycznych jakie miały miejsce w regionie

4 4 Założenia SCENO działanie non-profit nastawione na propagowanie wiedzy na odległość, upowszechnienie idei społeczeństwa informacyjnego, rozwój portalu SCENO oparty o dynamiczne reagowanie na zmiany w zakresie publikacji wiedzy, kursów online, serwisów informacyjnych – częste aktualizacje,

5 5 Cechy charakterystyczne SCENO współpraca uczelni wyższych w województwie świętokrzyskim przy opracowywaniu materiałów naukowych, dydaktycznych i informacyjnych publikowanych w serwisie SCENO oraz w formie tradycyjnej (publikacje), prowadzenie kursów e-learningowych i szkoleń w formie elektronicznej, ogólnodostępnych dla zarejestrowanych użytkowników portalu,

6 6 Cechy charakterystyczne SCENO zamieszczanie, publikowanie i odnoszenie się do obecnych w danym czasie wydarzeń gospodarczych, ekonomicznych oraz naukowych a także komentowanie ich przez specjalistów z poszczególnych działów, przybliżanie i omawianie koncepcji związanych z e-commerce (handlem, reklamą, promocją, prowadzeniem biznesu z wykorzystaniem Internetu), w przyszłości stworzenie systemu doradztwa poprzez Internet z ww. dziedzin,

7 7 Cechy charakterystyczne SCENO tworzenie moderowanego forum wymiany informacji na tematy zbieżne z działalnością tematyczną serwisu SCENO, dzięki któremu użytkownicy mieliby nieskrępowany dostęp i możliwość wymiany poglądów, informacji czy wiedzy – a przez to tworzenie społeczności SCENO organizacja i prowadzenie konferencji, spotkań, rozmów panelowych (w systemie tradycyjnym i on-line).

8 8 Cechy charakterystyczne SCENO Cechy projektu SCENO, swoimi rozwiązaniami i postawionym celom nawiązują do idei społeczeństwa informacyjnego opisanego przez dokument eEurope: An Information Society for All (tzw. strategia lizbońska), który został przyjęty przez Unię Europejską podczas szczytu w Feira 19-20 czerwca 2002 roku.

9 9 Pionierski charakter portalu Portal byłby pierwszym i jedynym tego typu rozwiązaniem w województwie świętokrzyskim propagującym idee i rozwiązania nowej gospodarki opartej na wiedzy, związanej z działalnością przedsiębiorstw wirtualnych (funkcjonujących poprzez Internet), e-biznesem, e-marketingiem, nauczaniem przez Internet (e-learningiem), e-pracą, bankowością internetową oraz społeczeństwem informacyjnym czy e-consultingiem.

10 10 Potencjalni beneficjenci ostateczni szkoły wyższe (głównie z regionu ale nie tylko), ośrodki szkoleniowe, instytucje, jednostki naukowe i inne, wspierające rozwój innowacyjny regionu, szkoły średnie, jednostki samorządu terytorialnego, uczestnicy studiów doktoranckich, przedsiębiorstwa,

11 11 Potencjalni beneficjenci ostateczni Odrębną grupę stanowią środowiska, które dostarczają wiedzę, w tym: nauczyciele, pracownicy naukowi, specjaliści.

12 12 Zaplecze naukowe, weryfikacja Dzięki zapleczu naukowemu Wyższej Szkoły Handlowej w Kielcach publikowane artykuły, prace, kursy podlegałyby rzetelnej weryfikacji. Planowane jest także okresowe wydawanie tradycyjnego, recenzowanego zeszytu naukowego co mogłoby motywować pracowników naukowych, specjalistów do dzielenia się swoim dorobkiem i pomysłami w ramach portalu SCENO.

13 13 Zakładane rezultaty zwiększenie konkurencyjności uczelni wyższych i podmiotów edukacyjnych na rynku edukacyjnym w województwie świętokrzyskim i w Polsce, demokratyzacja procesu uczenia, dostępu do informacji i zasobów wiedzy dla osób korzystających z sieci Internet (jak i tych nie korzystających z różnych przyczyn z tego medium – poprzez wydawanie materiałów w formie tradycyjnej i na płytach CD),

14 14 Zakładane rezultaty organizacja i prowadzenie konferencji, spotkań, rozmów panelowych (także za pośrednictwem Internetu) i ich archiwizacja w postaci elektronicznej i tradycyjnej, tworzenie podwalin społeczeństwa informacyjnego z wykorzystaniem narzędzi Internetu - tworzących w późniejszym etapie rozwoju portalu swoiste wirtualne społeczności związane z programową działalnością portalu

15 15 Upowszechnienie projektu SCENO portal edukacyjny jako ogólnodostępna dynamiczna strona w Internecie może zostać rozpowszechniony zarówno w województwie przy użyciu wszelkiego rodzaju mediów, jak również w całym kraju przy użyciu Internetu. ze względu na innowacyjność i brak podobnych inicjatyw w kraju, projekt portalu edukacyjnego może być bodźcem dla innych regionów do stworzenia podobnych projektów.

16 16 Treść w portalu - schemat

17 17 Portal edukacyjny SCENO www.sceno.edu.pl Dziękuję za uwagę ! dr Zbigniew E. Zieliński


Pobierz ppt "Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość www.sceno.edu.pl Prezentacja projektu: cele, założenia, charakterystyka, funkcjonowanie Wyższa Szkoła Handlowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google