Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Catalyst – oferta dla przedsiębiorstw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Catalyst – oferta dla przedsiębiorstw"— Zapis prezentacji:

1 Catalyst – oferta dla przedsiębiorstw
Robert Kwiatkowski Dyrektor Dział Rozwoju Biznesu, GPW

2 Co to jest Catalyst? Obligacje Przedsiębiorstw Banki Domy Maklerskie
Obligacje Samorządowe Obligacje Przedsiębiorstw Inwestorzy Uczestnicy Catalyst Obszar handlu detalicznego Obszar handlu hurtowego Rynek Regulowany + ASO Obligacje Samorządowe Obligacje Przedsiębiorstw GPW

3 Emitent – spiritus movens CATALYST
KORPORACYJNE - podmioty prowadzące działalność gospodarczą posiadające osobowość prawną: Spółki akcyjne, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółki komandytowo- akcyjne KOMUNALNE – jednostki samorządu terytorialnego Gminy, Powiaty, Województwa, Związki tych jednostek;

4 Korzyści dla emitenta Dostęp do kapitału Promocja
Elastyczność Alternatywa dla kredytu Promocja Większe zainteresowanie inwestorów Przejrzystość i płynność instrumentów Wykorzystanie wiarygodności na rynku Przestrzeganie obowiązków informacyjnych Track-record spółki

5 Rodzaje obligacji (1) Ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza:
Imienne Na okaziciela Obligacje emitowane z zamiarem wprowadzenia na CATALYST muszą być obligacjami na okaziciela Ze względu na sposób oprocentowania Stałe Zmienne (np. w oparciu o WIBOR) Zerokuponowe (dyskontowe)

6 Rodzaje obligacji (2) Ze względu na termin wykupu
Krótkoterminowe (poniżej 1 roku) Średnioterminowe (od 1 roku do 5 lat) Długoterminowe (powyżej 5 lat) Ze względu na zabezpieczenie Zabezpieczone Częściowo zabezpieczone Niezabezpieczone Ze względu na sposób emisji Oferta Publiczna: kierowana do nieograniczonej liczby inwestorów Oferta Prywatna: kierowana do nie więcej niż 99 inwestorów

7 W drodze na CATALYST EMISJA OBLIGACJI - wielkość i warunki emisji: kwota, serie, transze, terminy wykupu, oprocentowanie, minimalna subskrybowana liczba, cel - Uchwała wspólników/akcjonariuszy OFERTA PUBLICZNA: wymaga prospektu, oferującego i rejestracji w KDPW przed rozpoczęciem oferty – terminy z ustawy o obligacjach PRYWATNA: propozycja nabycia zawierająca szczegółowe informacje nt. emisji (dokument ofertowy zgodny z ustawą o obligacjach) – terminy zgodne z ustawą o obligacjach

8 Umowa z KDPW AUTORYZACJA obowiązkowo
umowa z KDPW o nadanie instrumentom dłużnym kodu ISIN („kod techniczny”, bez dematerializacji) DOPUSZCZENIE/WPROWADZENIE do obrotu na CATALYST obowiązkowo nadanie kodu ISIN i przyjęcie papierów do depozytu (uchwała KDPW w sprawie dematerializacji) Wystandaryzowane wnioski dostępne na

9 Autoryzacja - przygotowanie wniosku
WARUNKI: zbywalność instrumentów finansowych jest nieograniczona brak postępowania upadłościowego/likwidacyjnego WYMAGANE DOKUMENTY: wniosek o wprowadzenie raport o emitencie akt założycielski, tekst jednolity statutu, odpis z rejestru informacja o ratingu (gdy został nadany) oświadczenie o braku toczącego się postępowania zobowiązanie do przestrzegania przepisów Wystandaryzowany wniosek dostępny na

10 Raport o emitencie Podstawowe informacje o emitencie i emisji Tytuł
Nazwa i siedziba emitenta Zwięzłe przedstawienie działalności emitenta Wybrane dane finansowe za ostatni rok obrotowy Informacja o wyemitowanych papierach dłużnych (rodzaj, liczba i wartość nominalna, oznaczenie serii, maksymalna wartość emisji, warunki oprocentowania i wykupu, cele emisji) Informacja o ratingu

11 Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu
Skierowanie do obrotu zorganizowanego Rynek regulowany: prospekt: sporządzony zgodnie z Rp. KE 809, zatwierdzony przez KNF. WYJĄTEK: obligacje komunalne rynek podstawowy: iloczyn liczby p.w. i prognozowanej ceny rynkowej lub kapitały własne emitenta wynoszą min. 4 mln zł. uzyskanie dostępu do systemu ESPI (na potrzeby wykonywania obowiązków informacyjnych) Alternatywny System Obrotu: dokument informacyjny dla dłużnych instrumentów finansowych, sporządzony według załącznika do Regulaminu ASO Dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym/ASO – uchwała Zarządu GPW/BondSpot

12 Przygotowanie wniosku – dopuszczenie/wprowadzenie do obrotu
Warunki : zbywalność instrumentów finansowych jest nieograniczona brak postępowania upadłościowego/likwidacyjnego Wymagane dokumenty: wniosek o wprowadzenie odpowiedni dokument informacyjny akt założycielski, tekst jednolity statutu, odpis z rejestru informacja o ratingu (gdy został nadany) kopia komunikatu Zarządu KDPW SA o rejestracji instrumentów finansowych dokumenty stanowiące podstawę emisji tabele odsetkowe (forma pisemna i elektroniczna). Wystandaryzowany wniosek dostępny na

13 Dokument informacyjny – jak napisać?
Wstęp Oświadczenie osób odpowiedzialnych za treści zawarte w dokumencie Rozdziały Opis czynników ryzyka (związanych z emisją papierów wartościowych, działalnością spółki i ryzyka związane z otoczeniem rynkowym spółki) Opis emisji (rodzaj, liczba i wartość nominalna, oznaczenie serii, maksymalna wartość emisji, warunki oprocentowania i wykupu, cele emisji) Opis emitenta – zgodnie z § 10 załącznika nr 1 do Regulaminu Sprawozdanie finansowe Informacje dodatkowe Załączniki

14 Obowiązki informacyjne
Emitenci, którzy podlegają autoryzacji (EBI) informacje bieżące jedynie na podstawie tzw. „klauzuli generalnej” oraz raport roczny: JST – z wykonania budżetu korporacyjni – zgodnie z obowiązującymi ich przepisami Emitenci dopuszczeni do obrotu na jednym z rynków regulowanych: informacje bieżące i okresowe zgodnie z przepisami właściwego rynku (ESPI) Emitenci wprowadzeni do ASO (EBI): w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego – roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO korporacyjni – raporty półroczne, bez przeglądu, o mniejszym zakresie niż na r.reg. informacje bieżące: w zakresie jak na rynku regulowanym dla podmiotów emitujących jedynie obligacje

15 Statystyka rynku

16 CATALYST – emitenci dzisiaj
Obligacje komunalne notowane: Miasto Stołeczne WARSZAWA Miasto Radlin Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski Miasto Poznań Miasto Rybnik Miasto Zamość Gmina Ustronie Morskie Obligacje komunalne autoryzowane: Miasto Ząbki Gmina Kórnik Gmina Miejska Tczew Gmina Połczyn–Zdrój Gmina Miejska Turek CATALYST – emitenci dzisiaj Obligacje korporacyjne notowane: Electus SA Europejski Bank Inwestycyjny BRE Bank Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA Pekao Bank Hipoteczny SA BGK MCI Fojud Green Development House Gant Development SA

17 Procedura emisji obligacji
Faza 0 Rozeznanie Faza I Proces uzyskania zgody na przeprowadzenie emisji Faza II Przygotowanie dokumentacji emisyjnej Faza III Przeprowadzenie oferty Faza IV Proces wprowadzania obligacji do obrotu Analizy Projekty uchwał Ustalanie warunków emisji Wybór doradcy Uchwała o emisji Wybór podmiotów organizujących emisję Przygotowanie propozycji nabycia Przygotowanie dokumentu informacyjnego Wysłanie propozycji nabycia Rejestracja emisji w KDPW Rozpoczęcie obrotu dłużnymi papierami wartościowymi Złożenie wniosków na GPW Uchwały GPW Wybór nabywców Subskrypcja D Czas do rozpoczęcia obrotu na Catalyst D - 24 D - 21 D - 14 D - 7 D - Dzień rozpoczęcie obrotu na Catalyst

18 Kilka faktów do zapamiętania
instrumenty dłużne w obrocie – tylko na okaziciela emitent – nie tylko spółka akcyjna (wyj. obligacje zamienne) umowa z KDPW – obowiązkowa (tylko nadanie kodu ISIN lub dematerializacja) przy dopuszczeniu/wprowadzeniu: obowiązkowy dokument informacyjny (publiczny lub określony Regulaminem ASO) rating – nieobowiązkowy można tylko autoryzować emisję, bez podejmowania dalszych kroków (kierowanie do obrotu zorganizowanego) obowiązki informacyjne – zawsze, ale w zróżnicowanym zakresie, publikowane przy pomocy ESPI (rynek regulowany) lub EBI (ASO, autoryzacja)

19 Obligacje na Catalyst – trudny wybór?
Najprostsza i najtańsza metoda zaistnienia na Catalyst Możliwość rozpowszechnienia informacji o emisji wśród inwestorów Emisja prywatna, obrót za pośrednictwem agenta emisji Raport o emitencie Autoryzacja Emisja prywatna Obrót na ASO Szansa na rynkową wycenę Dokument informacyjny (niewymagający zatwierdzenia przez KNF) Alternatywny system obrotu Emisja publiczna – możliwość dotarcia do szerokiego grona inwestorów Najbardziej zaawansowana metoda Prospekt emisyjny (wymagający zatwierdzenia przez KNF) Rynek regulowany

20 Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA
Robert Kwiatkowski Dyrektor Dział Rozwoju Biznesu Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, Warszawa tel. (022) , 71 88, fax (022)


Pobierz ppt "Catalyst – oferta dla przedsiębiorstw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google