Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Obligacje jako instrument finansowania Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Obligacje jako instrument finansowania Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku."— Zapis prezentacji:

1 Obligacje jako instrument finansowania Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku

2 Operator projektu przygotowanie wstępnych analiz pozyskanie finansowania w tym emisja obligacji ewentualne wprowadzenie obligacji na giełdę koordynacja realizacji i rozliczenia inwestycji Koszty budowy finansowanie oparte o obligacje do100 proc. kosztów bezpośrednich i pośrednich

3 Papiery wartościowe emitowane w serii emitentem m.in. JST, ich związki i spółki komunalne obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone są na określoną liczbę równych jednostek Sprzedawane / emitowane na rzecz inwestorów emitent staje się dłużnikiem właścicieli obligacji emitent zobowiązuje się do określonego świadczenia w przypadku JST co do zasady pieniężnego Mogą być notowane na giełdzie W terminie zapadalności wykupywane i umarzane przez emitenta

4 Powołanie Operatora projektu Przygotowanie wstępnych analiz możliwości budżetowe JST ustawowe limity zadłużenia JST wolne środki na równoległe inwestycje horyzont spłaty zadłużenia wielkość niezbędnego finansowania zakres i struktura finansowania rozwiązania zawsze szyte na miarę

5 Emisja obligacji uchwała rady na podstawie wstępnych analiz kwota emisji, nominał i waluta oraz próg emisji (PLN) typ obligacji (na okaziciela) struktura emisji (transze, serie, termin emisji i wykupu) cena emisyjna (dyskonto) źródło spłaty emisji sposób emisji (emisja prywatna lub publiczna) cel emisji (realizacji projektu rewitalizacji) pozytywna opinia RIO

6 Emisja obligacji c.d. przygotowanie dokumentacji emisyjnej plasowanie emisji i pozyskanie środków oferta prywatna maks. 99 oznaczonych adresatów, bez pośrednictwa mediów oferta publiczna możliwość skierowania oferty do mieszkańców rejestracja i dematerializacji obligacji w KDPW wprowadzenie obligacji na Catalyst

7 Orientacyjny czas trwania etapów pozyskiwania środków Operator / analizy wstępne: 2-6 mies. uchwała rady, opinia RIO, dokumentacja: 1-2 mies. plasowanie emisji i pozyskanie środków: 1 mies. wprowadzenie na Catalyst: 1-2 mies. Na wszystkich etapach wsparcie dla JST ze strony specjalistów z Nobilis Counsels sporządzanie analiz finansowych i budżetowych JST emisja obligacji

8 Finanse publiczne typowa emisja obligacji podlega limitom zadłużenia JST art. 169 i 170 u.f.p. z 2005 roku art. 243 u.f.p. z 2009 roku planując emisje długoterminowe trzeba uwzględnić zmiany w sposobie liczenia limitów od 2014 roku możliwość nieuwzględnienia emisji obligacji w ustawowych limitach zadłużenia JST obligacje przychodowe Zamówienia publiczne wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych

9 Na okaziciela, zdematerializowane Emitowane w transzach i seriach Terminy zapadalności nawet do 15 lat typowe terminy zapadalności 7-8 lat Świadczenia wyłącznie pieniężne półroczny okres odsetkowy, bez kapitalizacji odsetek oprocentowanie zmienne: WIBOR6M + marża Niezabezpieczone Emisja prywatna na rynku krajowym Autoryzowane lub notowane na Catalyst

10 Operator projektu: JST Cel: programu budownictwa socjalnego Czas trwania inwestycji: 2 lata Kwota emisji: 10,0 mln PLN Struktura emisji transza w 2012 roku – 6,0 mln zł seria A11 – 1,0 mln PLN z terminem wykupu w 2016 roku seria B11 – 2,0 mln PLN z terminem wykupu w 2018 roku seria C11 – 3,0 mln PLN z terminem wykupu w 2020 roku transza w 2013 roku – 4,0 mln zł seria D12 – 4,0 mln PLN z terminem wykupu w 2021 roku

11 Oprocentowanie (szacunki wg danych bieżących) zmienne, WIBOR6M + średnio 1,0 pkt proc. marży WIBOR6M obecnie 4,97 proc. typowe marże na rynku na poziomie 0,5-2,5 pkt proc. Emisja niezabezpieczona Plasowana w ofercie prywatnej Wprowadzona do obrotu w ASO na Catalyst

12 Czynniki obniżające marżę wielkość JST dobry stan finansów JST krótszy termin wykupu obligacji kompletna, przejrzysta dokumentacja ofertowa konkurencja między nabywcami obligacji planowane wprowadzenie do obrotu na Catalyst Czynniki obniżające pozostałe koszty ostrożny dobór firmy doradczej optymalna struktura emisji rezygnacja z usług subemisji

13 Elastyczność terminy emisji i wykupu ustalenie okresu karencji wybór okresów odsetkowych dostosowanie do możliwości budżetu Długi okres zapadalności nawet do 15 lat możliwość rolowania emisji Uproszczona procedura wyłączenie spod rządów Prawa zamówień publicznych Możliwość notowania na giełdzie

14 Aspekty wizerunkowe prestiż dla władz JST lepszy odbiór społeczny możliwość obejmowania emisji przez mieszkańców Mniejsze obciążenia dla budżetu spłata tylko rat odsetkowych długie okresy odsetkowe niskie marże dzięki konkurencji między inwestorami niższy koszt pieniądza w przyszłości Możliwość nieuwzględnienia emisji w ustawowych limitach zadłużenia JST

15 Większa elastyczność lepsze dostosowanie struktury do możliwości budżetu luźniejsze wymogi dotyczące określenia celów emisji Niższy koszt obsługi zadłużenia niższe lub porównywalne marże, brak zabezpieczeń mniejsze obciążenia w czasie trwania inwestycji dłuższe okresy odsetkowe – niższe odsetki konkurencja między podmiotami obejmującymi emisję Wyłączenie z Prawa zamówień publicznych Łatwa możliwość rolowania zadłużenia Lepiej odbierane społecznie

16 Kancelaria adwokacka Nobilis Counsels Polewczak Gładysz Grocholski sp.k. w Warszawie Błażej Gładysz, Partner Założyciel ul. Krakowskie Przedmieście 13, Warszawa Hotel Europejski, I p., lok tel.: (22) faks: (22) internet:

17


Pobierz ppt "Obligacje jako instrument finansowania Pruszków, dnia 5 marca 2012 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google