Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rynek kapitałowo - pieniężny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rynek kapitałowo - pieniężny"— Zapis prezentacji:

1 Rynek kapitałowo - pieniężny
6. Rynek obligacji w Polsce. Organizacja i funkcjonowanie

2 Segmenty rynku obligacji i instrumentów pokrewnych w Polsce
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Segmenty rynku obligacji i instrumentów pokrewnych w Polsce Rynek obligacji: Rynek obligacji Skarbu Państwa (OSP) Rynek obligacji komunalnych Rynek obligacji przedsiębiorstw. Rynek listów zastawnych. dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

3 Obligacje Skarbu Państwa
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Obligacje Skarbu Państwa Można dodatkowo podzielić ze względu na kryterium: możliwości obrotu (rynkowe, nierynkowe, oszczędnościowe); sposobu oferowania na rynku pierwotnym (hurtowe, detaliczne). dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

4 Obligacje hurtowe i detaliczne
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Obligacje hurtowe i detaliczne Obligacje hurtowe to OSP oferowane na przetargach organizowanych przez NBP Dealerom Skarbowych Papierów Wartościowych. Obligacje detaliczne to OSP sprzedawane przez sieć POK-ów wszystkim uprawnionym podmiotom. Organizacja sprzedaży detalicznej OSP spoczywa na Banku PKO BP S.A. dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

5 Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych są to banki, które wystąpiły do emitenta SPW o zawarcie umowy o pełnienie funkcji DSPW i osiągnęły największą liczbę punktów według kryteriów określonych przez Indeks Aktywności Dealerskiej; w 2005 status DSPW posiada 11 banków, w tym: ABN Amro Bank (Polska), Bank BPH, Bank Handlowy, Bank Millenium, Bank Pekao, BRE Bank, Deutsche Bank Polska, ING Bank Śląski, Kredyt Bank, PKO BP, Societe Generale (Oddział w Polsce); o status DSPW w 2006 roku stara się 20 banków. dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

6 Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych mają prawo m. in. do: wyłącznego uczestnictwa w przetargach na bony skarbowe i OSP, wyłącznego uczestnictwa w przetargach na bony pieniężne NBP (jeżeli są jednocześnie dealerami rynku pieniężnego), wyłącznego uczestnictwa w pozostałych operacjach otwartego rynku przeprowadzanych przez NBP (jeżeli są jednocześnie dealerami rynku pieniężnego). dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

7 Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Dealerzy Skarbowych Papierów Wartościowych mają obowiązek (m. in.): uczestniczenia we wszystkich rodzajach przetargów na SPW, nabywania co kwartał min. 3% wartości nominalnej sprzedanych bonów skarbowych na przetargach w tym okresie, kwotowania SPW na zorganizowanym elektronicznym rynku wtórnym, w godz. od 9.00 do 16.30, i zawierania transakcji po podanych cenach, przesyłania informacji o stanie rynku do NBP i emitenta, o zawartych transakcjach do KDPW. dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

8 Rola banków jako pośredników przy emisji obligacji
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Rola banków jako pośredników przy emisji obligacji konsultant i doradca w zakresie planowanej emisji obligacji agent ds. emisji i płatności (jego zadania: ocenić wiarygodność kredytową klienta i dopasować do niej wysokość programu emisji oraz wielkość dyskonta handlowego dostosować potrzeby emisyjne klienta do aktualnej możliwości absorbcji nowych emisji obligacji przez rynek opracować tzw. memorandum informacyjne (warunki emisji) rozesłać memorandum do potencjalnych nabywców obligacji i zorganizować tzw. „book building” sprzedać emisję na rynku a wpływy z niej przekazać na rachunek emitenta (po potrąceniu prowizji i opłaty skarbowej od wystawienia weksli) na bieżąco obsługiwać kasowo emisję). dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

9 Rola banków jako pośredników przy emisji obligacji
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Rola banków jako pośredników przy emisji obligacji depozytariusz (jego zadania: przyjęcie w depozyt emitowanych obligacji prowadzenie rejestru ich aktualnych posiadaczy wydawanie im świadectw depozytowych oraz odpowiednich dokumentów na ich żądanie, gdyby emitent był w zwłoce, czyli nie wykupił obligacje w umownym terminie); gwarant emisji (underwriter) – może działać jako: subemitent usługowy (nabywa całość emisji na rynku pierwotnym) subemitent inwestycyjny (nabywa tylko tę część emisji na rynku pierwotnym, która nie znalazła nabywców); dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

10 Rola banków jako pośredników przy emisji obligacji
Rynek pieniężny i kapitałowy - konspekt wykładu Rola banków jako pośredników przy emisji obligacji dealer emisji (najczęściej jest jednocześnie subemitentem usługowym); reprezentant (przy emisji sprzedanej pow. 15 nabywcom; pełni funkcję przedstawiciela ustawowego obligatariuszy na zasadach określonych w ustawie oraz w umowie o reprezentację). dr Igor Styn, Instytut Ekonomiczny, PWSZ Nowy Sącz

11 Literatura Rozdial: , 2, 3.


Pobierz ppt "Rynek kapitałowo - pieniężny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google