Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektami"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektami
Wykład 1

2 PODSTAWOWE POJĘCIA

3 Przedsięwzięcie działanie złożone, wielopodmiotowe, przeprowadzane zgodnie z planem, który ze względu na skomplikowanie bywa sporządzany za pomocą specjalnych metod przedsięwzięcia są sposobem na zrealizowanie takich zamierzeń, których nie da się osiągnąć w trakcie normalnej działalności operacyjnej

4 projekt pewne unikatowe zamierzenie z określonym początkiem i końcem, przedsięwzięte przez ludzi dla spełnienia ustanowionych celów w granicach zdefiniowanych ograniczeń czasu, środków i jakości

5 Czynniki wywołujące projekty
popyt rynkowy potrzeba związana z działalnością organizacji zlecenie klienta postęp technologiczny wymagania prawne

6 Cechy projektu tymczasowość – występowanie wyraźnie zdefiniowanego początku i końca projektu okazje rynkowe uzasadniające podejmowanie projektów mają zwykle charakter przejściowy zespół projektu jako jednostka organizacyjna rzadko funkcjonuje dłużej niż sam projekt unikatowość – wytworzonego produktu lub usługi, czyli ich odmienność od dotychczas tworzonych orientacja na cel a nie na działanie

7 Rodzaje projektów

8 Ze względu na pochodzenie
Projekty zewnętrzne – zlecenie pochodzi z otoczenia organizacji, głównie w wyniku zamówienia klienta Projekty wewnętrzne – wynikają z potrzeb własnych; efektem takich projektów są zmiany organizacyjne, usprawnienia, nowe produkty, technologie lub usługi

9 Ze względu na orientację
Projekty obiektowe – związane z wytwarzaniem konkretnych produktów materialnych Projekty procesowe – związane z zmianą obowiązujących procesów czy systemów; powodują trwałą zmianę organizacji

10 Ze względu na stopień nowości
Projekty innowacyjne – wysoki stopień nowości, możliwość wysokiego oporu wobec zmian, podatne na kopiowanie, wysoka zyskowność ale też wysokie ryzyko Projekty o charakterze zmian stopniowych

11 Ze względu na rozmiar Projekty lokalne – niewielki koszt, dotyczy jednej organizacji lub komórki organizacyjnej Projekty średnie – duży koszt, zaangażowanie całej organizacji lub nawet kilku organizacji z jednej branży lub jednego obszaru Projekty międzynarodowe i globalne – przenikają poza granice państw, obejmują wiele organizacji różnego typu (publiczne i prywatne)

12 Parametry projektu

13 1. zakres Zakres projektu to dokument określający jego granice
Zakres projektu jest w początkowej fazie bardzo elastyczny i ulega zmianom w trakcie realizacji

14 2. jakość Jakość produktu – jakość rezultatów dostarczanych w wyniku realizacji projektu Jakość procesu zarządzania procesem – ciągłe monitorowanie postępów prac nad projektem, dzięki któremu można w dowolnej chwili ustalić, czy projekt jest dobrą inwestycją

15 3. koszty Koszty są określone w budżecie projektu
Kontrola kosztów jest szczególnie istotna, gdy projekt ma charakter dochodowy i ma przynieść zysk

16 4. czas Celem menedżera projektu jest możliwie najbardziej efektywne i produktywne zagospodarowanie czasu przeznaczonego na projekt Od chwili rozpoczęcia projektu celem staje się wykonanie pracy w ramach założonego harmonogramu

17 5. zasoby Kluczową kwestią jest wydajne gospodarowanie zasobami
Istotne jest również pozyskanie niezbędnych zasobów, nie tylko kapitału i zasobów rzeczowych, ale także ludzkich i informacyjnych

18 Pojęcie zarządzania projektami

19 Zarządzanie projektami
polega na zastosowaniu wiedzy, umiejętności, narzędzi i technik w działaniach projektu w celu spełnienia jego wymagań kierowanie projektem ma charakter integratywny; zarządzanie integracją projektu wymaga odpowiedniego dopasowania i połączenia ze sobą wszystkich procesów związanych z projektem i produktem, co ułatwia ich koordynację

20 Zarządzanie projektami
Polega na definiowaniu celów i ich osiąganiu na czas i w ramach określonego budżetu, poprzez planowanie prac prowadzących do osiągnięcia tych celów, organizowanie zasobów i kierowanie niezbędnym personelem, kontrolę postępów prac i ich zakończenie

21 Porównanie zarządzania przedsiębiorstwem z zarządzaniem projektami

22 Kryteria Zarządzanie przedsiębiorstwem Zarządzanie projektem Zadania powtarzalne niepowtarzalne Struktura organizacyjna trwała nietrwała Złożoność zadań mała do średniej duża do bardzo dużej Czas realizacji długi krótki Nakłady, koszty stałe zmienne Ryzyko średnie wysokie Kompetencje fachowe Innowacyjność niewielka duża Standaryzacja wysoka niska

23 Technologie informacyjne w zarządzaniu projektami

24 Cechy it dla celów zarządzania projektami
Ograniczona do minimum ilość pozyskiwanych informacji Dostosowanie rodzaju, ilości i częstotliwości informacji dostarczanej przez system do szczebla zarządzania Elastyczność systemu – umożliwianie użytkownikom dostosowanie systemu do własnych potrzeb Łatwość obsługi systemu

25 Zastosowanie it w planowaniu projektów
Szybsze sporządzanie ofert Większa dokładność planowania Lepsza strukturyzacja projektu Jasne wytyczne dla realizatorów projektu Szybka dostępność danych projektowych Lepsza komunikacja uczestników projektu Kontrola postępów prac

26 Zastosowanie it w planowaniu terminów i zasobów projektu
Określenie realnych terminów Skrócenie czasu realizacji dzięki dokładności planowania Określenie punktów kontrolnych (tzw. kamieni milowych) Lepsze wykorzystanie zasobów Określenie „wąskich gardeł” projektu

27 Zastosowanie it dla kontroli realizacji i sterowania
Kontrola projektu w czasie rzeczywistym lub bliskim rzeczywistemu Szybka reakcja na zmiany przebiegu projektu Wydajny przegląd postępów projektu Wyznaczenie czynności wpływających na realizację projektu (tzw. ścieżki krytycznej)

28 Zapraszam na przerwę


Pobierz ppt "Zarządzanie projektami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google