Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"— Zapis prezentacji:

1 SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH
DR INŻ. MICHAŁ KRZEMIŃSKI

2 CHARAKTERYSTYKA SCHEMATÓW REALIZACYJNYCH – PODZIAŁ:
POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

3 POLSKIE SCHEMATY TRADYCYJNE

4 Generalny Wykonawca Inwestor Projektant Nadzór Inwestorski

5 Inwestor Zastępczy Inwestor Zastępczy Projektant Generalny Wykonawca

6 Wykonawstwo Częściowe
Inwestor Projektant Wykonawstwo Częściowe A Wykonawstwo Częściowe B Wykonawstwo Częściowe C Wykonawstwo Częściowe D

7 Generalny Realizator Inwestycji - GRI
Inwestor Konsultant Generalny Realizator Inwestycji – GRI Projektant Wykonawcy Nadzór Inwestorski Konsultant – może nim być projektant określa przedmiot inwestycji, koncepcję programowo – funkcjonalną, standardy wykonania – pozwala to na powołanie GRI

8 Organizacja Kontraktu Menadżerskiego
Kontrakt Menadżerski Inwestor Konsultant Organizacja Kontraktu Menadżerskiego Projektant Wykonawcy Opcja Nadzór Inspektorzy Nadzoru Dostawcy Kierownik Kontraktu Kierownik Budowy

9 WSPÓŁCZESNE SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA BUDOWLANEGO, STOSOWANE W KRAJACH O ROZWINĘTEJ GOSPODARCE RYNKOWEJ

10 Design – Bit – Build (D-B-B) Projekt – Przetarg - Budowa
Zamawiający Konsultantt Wykonawca Zasada podstawowa to powierzenie prac projektowych i wykonania odrębnym jednostkom. Zalety: Z uwagi na powstanie kompletnego projektu możliwe jest poznanie przybliżonego kosztu inwestycji przed jej rozpoczęciem, możliwa jest także analiza czasowa a także sprawdzenie czy zamawiającego stać na wykonanie np. obiektu. Wady: Dużą wadą jest duży czas jaki upływa od momentu podjęcia decyzji o budowie do momentu rozpoczęcia robót (czas projektowania i wykonywania realnego budżetu przedsięwzięcia)

11 Construction Management (CM) Zarządzanie Budową
Zamawiający Konsultant Zarządzający budową Wykonawca

12 Zadania Zamawiającego:
Zatwierdzaniem zapytań ofertowych i wyborem głównego konsultanta i zarządcy budowy, wykonawców branżowych i dostawców wyposażenia inwestycji, Realizacji zapłat na mocy wszystkich zawartych kontraktów, Wydawaniem poleceń zmian, żądaniem ofert na zmiany i wydawaniem zgody na przedłużanie terminu ukończenia, Zarządzaniem umowami z konsultantami i zarządca umowy, Polecaniem podejmowania kroków przez zarządcę budowy takich jak nadrabianie opóźnień lub reakcja na uchybiania kontraktowe, Zarządzaniem kontraktami na dostawy wyposażenia inwestycji. Zadania Głównego Konsultanta: Odpowiedzialność głównego konsultanta obejmuje opracowanie projektów wykonawczych, nadzorowanie budowy, koordynacje odbiorów oraz potwierdzanie istotnych postępów rzeczowych budowy dla kontroli harmonogramu i zatwierdzania płatności

13 Zadania Zarządcy Budowy:
Zarządca budową zatrudniony w fazie przygotowawczej przedsięwzięcia pełni funkcje doradcze dostarczając wskazówek, co do technologiczności rozwiązań konstrukcyjnych, wymaganych środków technicznych i ich dostępności, harmonogramu, oszacowań kosztów i warunków kontraktowych W fazie realizacji robót Zarządca budowy jest przedstawicielem zamawiającego. Istotne znaczenie ma określenie w umowie o przedstawicielstwie, zakresu udzielonego pełnomocnictwa. Odpowiedzialność Zarządcy budowy na etapie przetargu i budowy obejmuje zwykle: kierowanie przetargami na wybór wykonawców branżowych i analizę ofert, zarządzanie budową przetargami jej zapleczem, administrowanie kontraktami zawartymi przez zamawiającego z wykonawcami branżowymi oraz rozstrzyganie sporów.

14 Zadania Wykonawców Branżowych:
Wykonawcy branżowi odpowiadają za: opracowanie dokumentacji wykonawczej (a niekiedy również projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę), zarządzanie i nadzorowanie powierzonych im robót oraz dbanie o bezpieczeństwo na budowie. Kontrakty na roboty branżowe są zawierane bezpośrednio przez zamawiającego z poszczególnymi wykonawcami branżowymi. Wymaga się jednak by wszyscy wykonawcy przyjmowali i wykonywali polecenia wydawane przez Zarządcę budowy. Dotyczy to wszystkich aspektów zarządzania kontraktem, włącznie z zarządzaniem jakością, harmonogramami i koordynacją między branżami, a także obowiązku udzielania wszelkiej pomocy niezbędnej dla dokonania inspekcji budowy przez głównego konsultanta.

15 Warianty w ramach schematu CM Zarządca Budowy jako Doradca
Zamawiający Konsultant Zarządzający budową jako doradca Wykonawca

16 Warianty w ramach schematu CM Zarządca Budowy jako Agent Zamawiającego
Zamawiający Konsultant Zarządzający budową jako agent Wykonawca

17 Warianty w ramach schematu CM Zarządca Budowy jako Wykonawca
Zamawiający Konsultant Zarządzający budową jako wykonawca

18 Design – Build (D-B) Projektuj – Buduj Wariant kompleksowy
Zamawiający Konsultant Jednostka „Projektuj – Buduj” Wykonawca

19 Design – Build (D-B) Projektuj – Buduj Wariant z Konsultantem Wstępnym
Zamawiający Konsultant Jednostka „Projektuj – Buduj” Wykonawca Konsultant wstępny


Pobierz ppt "SCHEMATY REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWLANYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google