Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla których podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa Pomorskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla których podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa Pomorskiego."— Zapis prezentacji:

1 Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla których podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa Pomorskiego Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

2 OSIE WSPARCIA PROW Oś 1: poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II- Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Oś 3: jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ ODNOWA I ROZWÓJ WSI Oś 4: LEADER WDRAŻANIE LSR

3 PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ BENEFICJENCI: Gmina, jednoosobowa spółka gminy lub zakład budżetowy, gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wył. miast powyżej 5 tys. mieszkańców) imiejskie gminy wiejskie, miejsko – wiejskie (z wył. miast powyżej 5 tys. mieszkańców) i miejskie, z zastrzeżeniem, że operacje nie mogą być realizowane w miejscowościach powyżej 5 tys. mieszkańców

4 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ Rozstrzygnięto trzy nabory: maj – czerwiec 2009 Ilość zawartych umów na realizację operacji – 80 * gospodarka wodno – ściekowa – 69; * gospodarka odpadami – 6; * wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – 5.

5 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ Wnioski złożone w ramach naborów: grudzień 2010 – styczeń 2011 * gospodarka wodno – ściekowa - 73 * gospodarka odpadami - 8 * wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych - 10 Wnioski są w trakcie weryfikacji.

6 Kwota zakontraktowanych środków w ramach I naborów na podstawie zawartych umów : ,00 zł Kwota zakontraktowanych środków w ramach I naborów po zmianach poprzetargowych : ,00 zł Wnioskowana kwota dofinansowania w ramach drugiego naboru: ,00 zł Kwota z dwóch naborów razem: ,00 zł Kwota dla województwa pomorskiego na lata w całym okresie programowania: ,59 zł; Aktualnie łączna kwota dofinansowania przekracza dostępne środki o około ,00 zł.

7 Odnowa i rozwój wsi BENEFICJENCI: gmina, instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, kościół lub inny związek wyznaniowy, organizacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego, (- gminy wiejskiej lub - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców,)

8 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ Odnowa i rozwój wsi. Oś 3 I nabór 2009 Ilość zawartych umów na realizację operacji – 130 Kwota zakontraktowanych środków w ramach I naboru na podstawie zawartych umów : ,00 Kwota zakontraktowanych środków w ramach I naboru po zmianach poprzetargowych: ,00 II nabór 2010 Ilość zawartych umów na realizację operacji – 108 Kwota zakontraktowanych środków w ramach II naboru na podstawie zawartych umów : ,00 Kwota zakontraktowanych środków w ramach I naboru po zmianach poprzetargowych: ,00

9 Odnowa i rozwój wsi. Oś 3 Wnioskowana kwota pomocy z dwóch naborów: ,00 zł Kwota dla województwa pomorskiego w całym okresie programowania: ,00 zł Aktualna kwota dostępnych środków to ,00 zł

10 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ Wdrażanie LSR: Odnowa i rozwój wsi Przeprowadzonych konkursów przez LGD od - 23 Ilość zawartych umów na realizację operacji – 100 Ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy – 149 Ilość wniosków o przyznanie pomocy w trakcie weryfikacji - 21 Kwota zakontraktowanych środków w ramach naborów na podstawie zawartych umów : ,00 zł Kwota zakontraktowanych środków w ramach I naboru po zmianach poprzetargowych: ,00 zł Alokacja na podstawie umów na realizacje LSR: ,00 zł Aktualna kwota dostępnych środków to ,00 zł

11 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ Wdrażanie LSR: Małe projekty Przeprowadzonych konkursów przez LGD od - 36 Ilość zawartych umów na realizację operacji – 313 (wyznaczono termin podpisania dla 30 następnych) Ilość złożonych wniosków o przyznanie pomocy – 958 (wnioskowana kwota pomocy ,00 zł) Kwota zakontraktowanych środków w ramach naborów na podstawie zawartych umów : ,00 zł Kwota zakontraktowanych środków w ramach I naboru po zmianach umów ,00 zł Alokacja na podstawie umów na realizacje LSR: ,00 zł Aktualna kwota dostępnych środków to ,00 zł

12 PODSTAWOWE USŁUGI DLA LUDNOŚCI I GOSPODARKI WIEJSKIEJ Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa Schemat II- Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Przeprowadzono III nabory wniosków (2010 oraz dwa w 2011) Złożonych wniosków - 16 Wydanych decyzji o przyznaniu pomocy- 12 Wniosków o przyznanie pomocy w trakcie weryfikacji – 4 na kwotę ,00 zł Kwota pomocy na podstawie pierwotnie wydanych decyzji : ,00 zł Kwota pomocy na podstawie decyzji zmieniających: ,00 zł Alokacja dla działania w schemacie II: ,00 zł Dostępnych środków pozostało: ,00 zł Alokacja dla działania w Schemacie I (Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa przez Scalanie gruntów) – ,00 zł

13 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: (058) fax: (058)


Pobierz ppt "Działania realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 dla których podmiotem wdrażającym jest Samorząd Województwa Pomorskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google