Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ePolska Zakopane 2001 Społeczeństwo informacyjne: -Szybka, powszechna i relatywnie tania telekomunikacja. -Komunikacja z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ePolska Zakopane 2001 Społeczeństwo informacyjne: -Szybka, powszechna i relatywnie tania telekomunikacja. -Komunikacja z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych."— Zapis prezentacji:

1

2 ePolska Zakopane 2001

3 Społeczeństwo informacyjne: -Szybka, powszechna i relatywnie tania telekomunikacja. -Komunikacja z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych

4 Kluczowe zadania: -włączenie się w proces budowy ery informatycznej -stworzenie warunków do bezpośredniego dostępu do informacji

5 ePolska Plan działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce na lata 2001-2006

6 W dniu 28 maja w budynku Ministerstwa Łączności odbyła się Międzyresortowa Konferencja Uzgodnieniowa, na której poszczególne resorty przedstawiły swoje uwagi. Nie została jeszcze przedstawiona Ministerstwu jednolita opinia Forum ds. Społeczeństwa Informacyjnego, jakkolwiek opinie cząstkowe członków Forum już otrzymaliśmy i w możliwie jak najszerszym stopniu zostały one uwzględnione.

7 ePolska została stworzona na wzór inicjatyw europejskich, eEurope, eEurope 2002 – An Information Society for All, eEurope+ wspólne działanie na rzecz wdrożenia Społeczeństwa Informacyjnego w Europie

8 Warunkiem budowy nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego (umiejącego sprawnie gromadzić, przetwarzać, przesyłać, efektywnie wykorzystywać informacje) jest istnienie powszechnego dostępu do sieci informatycznej.

9 Działania : -stworzenie warunków silnej konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych -zapewnienie dynamicznego rozwoju wszelkiego rodzaju sieci telefonicznych i teleinformatycznych -obniżenie kosztów połączeń -umożliwienie jak najszerszym kręgom społeczeństwa korzystania z możliwości technik społeczeństwa informacyjnego. -zapewnienie dostępu do sieci studentom i naukowcom

10 Aby tego dokonać rząd planuje: -dalszą rozbudowę i unowocześnianie istniejących sieci łączących ośrodki naukowe -koordynowanie badań naukowych w dziedzinie informatyki -połączenie polskiej sieci naukowej z nowymi sieciami uniwersytetów europejskich

11 Twórcy programu ePolska postulują: -zagwarantowanie bezpiecznego korzystania z sieci -zapewnienie podmiotom rynkowym swobodę ustalania odpowiednich zabezpieczeń -współpracę w tej dziedzinie z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi

12 Społeczeństwo informacyjne musi umieć korzystać z szans stwarzanych przez rozwój informatyki i stale swe umiejętności doskonalić. (3L Long Live Learning) -stworzenie odpowiednich programów edukacyjnych -wyposażenia szkół w odpowiedni sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu -stałego kształcenia nauczycieli (informatyków i innych specjalistów) -stymulowania rozwoju zdalnej edukacji -rozwoju zawodów teleinformatycznych -wykorzystania informatyki do walki z bezrobociem -dostęp do Internetu osobom niepełnosprawnym i o bardzo niskich dochodach

13 Twórcy programu ePolska szczególnie wyraziście dostrzegają potrzebę intensyfikacji rozwoju Internetu w kilku ważnych dla państwa i społeczeństwa dziedzinach: -gospodarka elektroniczna -administracja publiczna on-line -sądownictwo w sieci -teleinformatyka w Policji -ochrona zdrowia on line -inteligentne systemy wspomagania transportu -promocja wiedzy o kulturze i historii Polski

14 Tereny wiejskie Tworzenie telecentrów na obszarach wiejskich.

15 Dziękuje Państwu za uwagę! e-mail: epolska@ml.gov.plepolska@ml.gov.pl http://www.ml.gov.pl


Pobierz ppt "ePolska Zakopane 2001 Społeczeństwo informacyjne: -Szybka, powszechna i relatywnie tania telekomunikacja. -Komunikacja z wykorzystaniem sieci teleinformatycznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google