Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydatki strukturalne. Wydatki strukturalne Agenda prezentacji 1.Podstawa prawna. 2.Pojęcie wydatków strukturalnych. 3.Zasada dodatkowości. 4.Sposób kwalifikowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydatki strukturalne. Wydatki strukturalne Agenda prezentacji 1.Podstawa prawna. 2.Pojęcie wydatków strukturalnych. 3.Zasada dodatkowości. 4.Sposób kwalifikowania."— Zapis prezentacji:

1 Wydatki strukturalne

2 Wydatki strukturalne Agenda prezentacji 1.Podstawa prawna. 2.Pojęcie wydatków strukturalnych. 3.Zasada dodatkowości. 4.Sposób kwalifikowania wydatków strukturalnych. 5.Wzór opisu dokumentu księgowego. 6.Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych

3 1. Podstawy prawne

4 Wydatki strukturalne 1. Podstawy prawne Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. z 2009r. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.); Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

5 Polityka rachunkowości 1. Podstawy prawne Oraz rozporządzenia: Ministra Finansów z dnia 26 października 2007r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511), Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych oraz trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę organizacyjno – prawną (Dz. U. Nr 116 poz. 783 ze zmianami), Wydatki strukturalne

6 2. Pojęcie wydatków strukturalnych

7 Polityka rachunkowości 2. Pojęcie wydatków strukturalnych Wydatki ponoszone przez państwa członkowskie Unii Europejskiej z publicznych środków krajowych (budżet, dochody własne, dotacje, subwencje), związane z realizacją celu (projektu, zadania, działania) określone i opisane w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. nr 209, poz. 1511) Wydatki strukturalne

8 Polityka rachunkowości 2. Pojęcie wydatków strukturalnych Wydatkiem strukturalnym jest: zakup nowego środka trwałego, który zwiększy ilośc środków trwałych będących już w dyspozycji placówki; zakup związany z wymianą środka trwałego, elementu wyposażenia na bardziej sprawny, niezawodny, energooszczędny, ekologiczny; podwyższenie wartości środka trwałego; wydatek związany z realizacją celu, zadania; wydatek służący społeczeństwu; wydatek ze środków krajowych poniesiony w związku z prowadzonymi projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Wydatki strukturalne

9 Polityka rachunkowości 2. Pojęcie wydatków strukturalnych Wydatkiem strukturalnym nie jest: bieżący wydatek eksploatacyjny; kary i grzywny; wydatek poniesiony na wymianę mebli oraz wyposażenia i środków trwałych na nowe, o tych samych parametrach użytkowych; wydatek poniesiony na remont – czyli przywrócenie wartości użytkowej środka trwałego, elementu wyposażenia. Wydatki strukturalne

10 3. Zasada dodatkowości

11 Wydatki strukturalne 3. Zasada dodatkowości Wydatek jest wtedy wydatkiem strukturalnym gdy w wyniku jego poniesienia powstanie określona wartość dodatkowa.

12 4. Sposób kwalifikowania wydatków strukturalnych

13 Polityka rachunkowości 4. Sposób kwalifikowania wydatków strukturalnych Opis merytoryczny źródłowego dokumentu księgowego: cel poniesienia wydatku; skutek poniesienia wydatku Wydatki strukturalne

14 5. Wzór opisu dokumentu księgowego

15 Polityka rachunkowości 5. Wzór opisu dokumentu księgowego Wydatek zakwalifikowano do wydatku strukturalnego Kwota...................................... (słownie.............................) Obszar.................................... Kod...................................... Data............................. (podpis pracownika)...................... Wydatki strukturalne

16 6. Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych

17 Polityka rachunkowości 6. Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych Ewidencja wydatków strukturalnych: pełni funkcję informacyjną prowadzona jest na kontach pozabilansowych Wydatki strukturalne

18 Polityka rachunkowości 6. Sposób prezentowania wykonania wydatków strukturalnych Rb - WSa roczne sprawozdanie o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego Wydatki strukturalne

19 KONIEC


Pobierz ppt "Wydatki strukturalne. Wydatki strukturalne Agenda prezentacji 1.Podstawa prawna. 2.Pojęcie wydatków strukturalnych. 3.Zasada dodatkowości. 4.Sposób kwalifikowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google