Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej Aleksandra Mokij Lwowska miejska organizacja pozarządowa Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej Aleksandra Mokij Lwowska miejska organizacja pozarządowa Instytut."— Zapis prezentacji:

1 Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej Aleksandra Mokij Lwowska miejska organizacja pozarządowa Instytut międzynarodowych badań ekonomicznych (IMBE) Lwów, lipiec 2008

2 Misja: Sprzyjanie rozwojowi obopólnie korzysnych stosunków ekonomicznych Ukrainy z innymi państwami Glówny cel: przeprowadzenie dzialalności naukowo- analitycznej, skierowanej na pogłębienie zwązków ekonomicznych Ukrainy z innymi państwami, wzajemnie nasilanie konkurencyjności narodowościo- wych ekonomik w globalnej konkurencji

3 Główne kierunki działalności instytutu: studiowanie i naukowa analiza problemów, związanych z rozwojem i dołkiem integracyjnych procesów w Europie i świecie; przeprowadzenie badań rynków i ich oddzielnych segmentów, analiza ekonomicznej koniunktury; analityczne generalizowanie doświadczenia roboty międzypaństwowych europejskich instytucji, w pierwszej kolejności Unii Europejskiej; studiowanie procesów ekonomicznej integracji między przewodnimi europejskimi krajami, rozszerzenie zakresu ich stosunków z państwami Centralnej i Wschodniej Europy; organizacja i przeprowadzenie naukowych konferencji, roboczych seminariów, spotkań i rzeczowych negocjacji, po pytaniach że dotyczą gestii instytutu; analiza dotyczącej gospodarki zewnętrzny polityki Ukrainy i metod jej realizacji; nadanie poradniczych usług do spraw prowadzenia biznesu i opracowania biznes- planów;

4 zapewnienie celowej naukowej działalności z studiowania głównych zasad współczesnej międzynarodowej integracji dla przeprowadzenia naukowej analizy integracyjnych procesów na rynkach światowych; opracowanie propozycji i rekomendacji dla narządów państwowej wykonawczej władzy i miejscowej samorządowości stosunkowo przyśpieszenia procesu wchodzenia Ukrainy do światowa ekonomiczna wspólnota i naprawy obopólnie korzystnych partnerskich stosunków z sąsiednimi krajami і międzynarodowymi organizacjami; przygotowanie i publikacja naukowych materiałów i metodycznych opracowań z problem międzynarodowej integracji; współpraca z organami państwowymi wykonawczej władzy i miejscowej samorządowości w trakcie roboty nad programami transgranicznej współpracy Ukrainy i koncepcjami jej integracji w UE; naprawa współpracy z innymi społecznymi organizacjami, naukowymi instytucjami i zakładami oswiaty, które specjalizują się na problemach międzynarodowej integracji, dla realizacji ogólnych projektów; spełnienie w ustalonym trybie operatywnej wymiany informacją z partnerami stosunkowo możliwości dołączania i użycia międzynarodowych kredytów, grantów, technicznej pomocy.

5 Organizacja istnieje od 6 maja 2000 roku. W ciągu tego czasu przeprowadzono zostalo szereg konferencji, semanarium, wymian za uczęsnictwem studentów i naukowców Ukrainy i Polski. Również Instytut pracuje nad przygotowaniem i publikacją materialów naukowych i metodyk, dotyczących problemów miendzynarodowej integracji dla szerokiego koła pracowników naukowych, fachowców i osob zainterysowanych.

6 Badania ostatnich lat Opracowywanie Strategii rozwoju regionalnych struktur innowacyjnych oraz wypracowanie dokumentacji oranizacyjnej na zamówienie Państwowej Agencji Innowacji i Inwestycji; Wypracowanie projektu Wprowadzenie modelu innowacyjnego współpracy transgranicznej Ukraina a Rumunia dla Programu działalności w ramach współpracy transgranicznej Rumunia- Ukraina na lata 2007-2013 Ministerstwa Integracji Europejskiej (Rumunia); Projekt Opracowanie programowych przedsięwzięć mobilizacji transfertów prywatnych jako resursu inwestycyjnego przedsiębiorstwa w regionie Samborskim (Prez Filie regionalną Narodowego instytutu badań strategicznych przy Prezydenci Ukrainy we Lwowie)

7 Projekt «Studiowanie opinii publicznej i przeprowadzenie analizy problematycznych pytań transgranicznej współpracy» Celem naukowo-badawczego tematu jest analiza i opracowywanie problematycznych pytań współpracy transgranicznej w przygranicznych regionach Ukrainy na podstawie studiowania opinii publicznej. Aktualność roboty określa się koniecznością ogólnego rozszerzenia i dołka stosunków z sąsiednimi państwami w warunkach rozwijania światowych integracyjnych procesów. Jednym z skutecznych mechanizmów tego jest rozwój współpracy transgranicznej. Wykonanie roboty pozwoli wyodrębnić określające pozytywne, i główne, negatywne czynniki współpracy transgranicznej, ich dynamikę, oraz opracować kierunki współpracy między subiektami współpracy transgranicznej obwodu Lwowskiego.

8 Jednolita wizja transgranicznych procesów na mikro, mezo- i makro poziomie(bazowana na wynikach, otrzymanych podczas studiowania opinii publicznej) pozwoli koordynować działania, skierowane na podtrzymanie i rozwój współpracy transgranicznej. To będzie sprzyjało naprawie ciasnych dobrosąsiedzkich stosunków między terytorialnymi jednostkami regionów przygranicznych stycznych państw, będzie sprzyjać zabezpieczeniu przezwyciężenie terytorialnych dysproporcji i podwyżkę poziomu rozwoju socjalnie ekonomicznego regionów przygranicznych.

9 W trakcie wykonania badania planuje się przeprowadzenie aktywnych konsultacji z przedstawicielami społeczeństwa, w szczególności przez studiowanie opinii publicznej stosunkowo problemów współpracy transgranicznej i możliwych dróg usunięcia tych barier, które przeszkadzają rozewrzeć jego potencjał w pełnej mierze. Wyniki badania będą przedstawione społeczeństwu w wyglądzie analitycznego referatu i prezentacji na okrągłych stołach i końcowym tematycznym seminarium w wrześniu tego roku.

10 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Informacja do kontaktów 79005, Lwów, ul. І.Franko, 98 Tel./faks: (0322)75-00-31 E-mail: sasha.a.m@gmail.com


Pobierz ppt "Rola i główne kierunki działalności instytutu w warunkach rozwoju współpracy transgranicznej Aleksandra Mokij Lwowska miejska organizacja pozarządowa Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google