Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.1 Wpływ Polski na Wspólną Politykę Rolną UE – Polska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.1 Wpływ Polski na Wspólną Politykę Rolną UE – Polska."— Zapis prezentacji:

1

2 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.1 Wpływ Polski na Wspólną Politykę Rolną UE – Polska najbardziej rolniczy kraj Europy Jacek Włosowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego

3 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 2 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (2007r.) Powierzchnia: ogólna: - 7,1% - 6 miejsce w tym użytki rolne: - 16,2% - 5 miejsce Ludność: ogółem: - 7,7% - 6 miejsce w tym rolnicza: - 18,4 % - 2 miejsce Powierzchnia: ogólna: - 7,1% - 6 miejsce w tym użytki rolne: - 16,2% - 5 miejsce

4 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 3 Udział rolnictwa w PKB państw członkowskich UE Źródło: UKIE, Polska wieś w UE, 2007

5 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 4 16,2 16,9 2,2 29,4 24,9 4,0 13,7 14,5 1,9 16,8 Źródło: Eurostat, dane za rok 2007 Areał użytków rolnych w wybranych krajach Unii Europejskiej (w mln ha) 3,1 5,8 3,2 4,2 5,1 2,6

6 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 5 3909 (10,1%) 805 (1,0%) 705 (1,2%) 1115 (2,6%) 485 (0,8%) 1048 (1,8%) 1239 (5,7%) 156 (1,9%) Źródło: GUS, dane za rok 2005 oraz udział procentowy w ludności ogółem Liczba ludności aktywnej zawodowo w rolnictwie w UE (w tys.)

7 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 6 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów Produkcja niektórych artykułów rolnych: pszenica: 6,9% - 4 miejsce żyto: 37,5% - 2 miejsce jęczmień: 6,8% - 5 miejsce owies: 16,2% - 1 miejsce ziemniaki: 19,0% - 1 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007

8 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 7 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (2) Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: buraki cukrowe: 11,2% - 3 miejsce rzepak i rzepik: 11,6% - 3 miejsce owoce: 3,9% - 6 miejsce owoce miękkie – 1 miejsce jabłka: 10,6% - 2 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007

9 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 8 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (3) Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: warzywa: 8,9% - 4 miejsce tytoń: 13,3% - 4 miejsce mięso: 8,8% - 5 miejsce mleko krowie: 8,2% - 4 miejsce masło: 9% - 3 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007

10 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 9 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (4) Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: ser: 6,8% - 5 miejsce mleko w proszku: 5,6% - 5 miesce Pogłowie: bydła: 6,4% - 7 miejsce trzody chlewnej: 11,3% - 3 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007

11 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 10 Udział (w %) i miejsce Polski w UE w odniesieniu do 27 krajów (3) Produkcja niektórych artykułów rolnych cd.: warzywa: 8,9% - 4 miejsce tytoń: 13,3% - 4 miejsce mięso: 8,8% - 5 miejsce mleko krowie: 8,2% - 4 miejsce masło: 9% - 3 miejsce ser: 6,8% - 5 miejsce Źródło: GUS, dane za rok 2007

12 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 11 Wsparcie rolnictwa w wybranych krajach UE w ramach WPR (I i II filar) w mln euro Państwo200520062007200820092010201120122013 2016 i następne Bułgaria00200 384246 766287 399336 041416 372499 327580 087819 746 Niemcy 5 148 003 5 647 175 5 695 607 5 744 240 5 770 254 5 771 977 5 852 908 Grecja838 289 2 143 603 2 171 217 2 365 298 2 380 713 2 211 683 2 232 533 2 216 533 Hiszpania 3 266 092 4 635 365 4 649 913 4 830 954 4 858 019 5 091 044 5 108 650 5 282 193 5 139 444 Francja 7 199 000 8 236 045 8 282 938 8 382 272 8 404 502 8 420 822 8 521 236 Włochy 2 539 000 3 791 893 3 813 520 4 151 330 4 143 175 4 207 177 4 227 177 4 370 024 Holandia386 586428 329833 858846 389853 090 897 751 Polska724 600980 835 1 263 706 1 579 292 1 877 107 2 192 294 2 477 294 2 788 247 3 044 518 Rumunia00441 930532 444623 399729 863907 473 1 086 608 1 264 4721 780 414 Anglia 2 697 528 3 944 745 3 960 986 3 977 175 3 985 895 3 975 916 3 975 973 3 988 042 3 987 922

13 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 12 Proponowana płatność w euro na 1 ha UR w 2016 roku 187,6 344,8 263,3 203,3 556,1 79,5 327,3 314,7 128,7 Źródło: Komisja Europejska, obliczenia własne Anglia - 237,8 Austria - 232,1 Węgry - 227,1 Czechy - 213,8 Hiszpania - 203,3 Słowacja - 200,9 Polska - 187,6 Bułgaria - 159,0 Portugalia - 163,1 Litwa - 140,9 Estonia - 133,1 Rumunia - 128,7 Łotwa - 79,5 Państwo członkowskie: Grecja - 556,1 Malta – 489,0 Holandia – 476,5 Belgia - 448,3 Dania - 388,7 Niemcy - 344,8 Cypr - 328,6 Włochy - 327,3 Irlandia - 314,7 Słowenia - 289,2 Luxemburg - 282,4 Francja - 263,3 Finlandia - 248,1 Szwecja - 242,1 Legenda: UE 15 (stare kraje) UE 12-nowe kraje

14 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 13 Średnia wysokość dopłat w UE w roku 2016 wg propozycji KE

15 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 14 Priorytety prezydencji polskiej w 2011 r. Propozycje obszarów priorytetowych dla Polski: Negocjacje nowej perspektywy finansowej Rynek wewnętrzny – nowe sposoby na ożywienie wzrostu gospodarczego po kryzysie Stosunki z państwami Europy Wschodniej Polityka energetyczna UE / bezpieczeństwo energetyczne Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony Priorytety autorskie Priorytety wynikające z agendy UE

16 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 15 18.11.09 Pytanie do Komisji Europejskiej W ramach przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej w 2008 roku Parlament Europejski w raporcie Capoulasa-Santosa, zajął stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji nowych państw członkowskich w zakresie wielkości dopłat rolniczych i zakwestionował proponowane przez Komisję kwoty maksymalnych płatności na poszczególne kraje członkowskie po 2013 roku. W czasie debaty posłowie podkreślali, że kwoty proponowane dla nowych krajów członkowskich według przelicznika na 1 ha są dwu-, a nawet trzykrotnie niższe, niż dla starych krajów członkowskich. Posłów PiS w sprawie wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej

17 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 16 Pytanie do Komisji Europejskiej (cd.) Czy Komisja prowadzi w tej chwili prace nad określeniem na nowo maksymalnej wysokości dopłat bezpośrednich, w sposób niedyskryminujący nowe kraje członkowskie? Czy Komisja uważa, że dotychczasowy system dopłat, uwarunkowany historycznie według wskaźników produkcyjnych, jest uzasadniony w sytuacji wprowadzenia systemu dopłat obszarowych oderwanych od poziomu produkcji? Czy utrzymanie zróżnicowanego poziomu dopłat rolniczych jest do przyjęcia z punktu widzenia równości praw państw członkowskich i zasad konkurencji? w sprawie wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej

18 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 17 Zgodnie z deklaracją złożoną w 2008 r. w ramach oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. Komisja zobowiązuje się gruntownie przeanalizować możliwości rozwoju systemu płatności bezpośrednich, w tym kwestię różnic w wysokości dopłat w poszczególnych krajach członkowskich. Zagadnienie to zostało również dogłębnie przedyskutowane na nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Brnie w czerwcu 2009 r. Jeżeli chodzi o okres po roku 2013, Komisja rozważy i oceni różne scenariusze reformy systemu płatności bezpośrednich. Kwestia ujednolicenia poziomu dopłat we wszystkich państwach członkowskich oraz dostosowań zmierzających do harmonizacji poziomu wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rolników będzie stanowiła istotną część tej oceny. Odpowiedź udzielona przez komisarz Mariann Fischer Boel w imieniu Komisji

19 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 18 Apel w obronie wsi i rolnictwa My, niżej podpisani, zwracamy się z apelem do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej, o podjęcie wszelkich możliwych działań zmierzających do: uznania spraw wsi i rolnictwa za polski priorytet w Unii Europejskiej, uznania, że rolnictwo, jako filar bezpieczeństwa żywnościowego wszystkich ludzi, wymaga intensywnego wsparcia, zachowania dopłat bezpośrednich jako głównej formy pomocy dla rolnictwa w przyszłej polityce rolnej Unii Europejskiej, pełnego i rzeczywistego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich oraz równego i sprawiedliwego traktowania wszystkich rolników w Unii Europejskiej.

20 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.19 Polityka Unii Europejskiej w zakresie GMO

21 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 20 18.11.09 Pytanie do Komisji Europejskiej Z prasy oraz z danych dostarczanych przez organizacje pozarządowe wynika, że w Unii Europejskiej z jednej strony rozszerza się zakres upraw roślin genetycznie modyfikowanych, a z drugiej strony niektóre państwa członkowskie mocą ustawodawstwa krajowego wprowadzają na własnym terytorium zakazy upraw roślin GMO, dotyczy to np. Francji i Niemiec. Posłów PiS w sprawie uprawy roślin genetycznie modyfikowanych (GMO) i reakcji Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw

22 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 21 Pytanie do Komisji Europejskiej (cd.) W związku z tą sytuacją prosimy Komisję o odpowiedzi w następujących kwestiach: 1. Jaka jest obecnie powierzchnia upraw roślin GMO w Unii Europejskiej, z podaniem wielkości upraw w poszczególnych krajach członkowskich? 2. Które państwa członkowskie wprowadziły na swoim terytorium na stałe lub przejściowo zakaz upraw GMO? 3. Jakie działania i wobec których państw członkowskich podjęła Komisja Europejska w związku z wprowadzeniem zakazu upraw GMO i jaki jest obecny stan postępowania w tych sprawach? w sprawie uprawy GMO i reakcja Komisji na wprowadzanie zakazu tych upraw

23 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 22 8400 3400 79300 4900 7100 1900 Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa w imieniu Komisji Austria Francja Niemcy Grecja Węgry Luxemburg Całkowita powierzchnia upraw roślin GMO w UE: 98 tys. ha Kraje, które wprowadziły zakaz uprawy kukurydzy MON 810:

24 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 23 Na podstawie odpowiednich naukowych opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który ocenił dane udostępnione przez odpowiednie państwa członkowskie, Komisja przedłożyła w ramach procedury komitetowej wnioski dotyczące projektów decyzji w sprawie uchylenia zakazów Austrii, Francji, Grecji i Węgier dotyczących kukurydzy MON810 oraz zakazu Austrii dotyczącego kukurydzy T25. W dniu 2 marca 2009 r. Rada odrzuciła po raz kolejny kwalifikowaną większością głosów wnioski dotyczące Austrii i Węgier. Zgodnie z procedurą komitetową Komisja musi ponownie zbadać swoje wnioski. Ma ona trzy możliwości dalszego postępowania: może przedstawić Radzie zmieniony wniosek, przedstawić wnioski ponownie lub przedstawić wniosek legislacyjny na podstawie Traktatu. Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa w imieniu Komisji (cd.)

25 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r. 24 Dnia 16 lutego 2009 r. Stały Komitet ds. Łańcucha Pokarmowego i Zdrowia Zwierząt w ramach rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 nie zdołał osiągnąć kwalifikowanej większości głosów za wnioskiem Komisji lub przeciwko wnioskowi Komisji w sprawie uchylenia zakazów Francji i Grecji. Zgodnie z procedurą legislacyjną, następnym krokiem byłoby przedłożenie wniosków Radzie. W marcu i kwietniu 2009 r. Komisja została poinformowana o środkach ochronnych wprowadzonych w Luksemburgu i w Niemczech w związku z uprawą kukurydzy MON810. Komisja przedłożyła EFSA odpowiednie dane do oceny wniosku o ponowne zezwolenie na uprawę tej kukurydzy na mocy rozporządzenia (WE) 1829/2003. Odpowiedź udzielona przez komisarza Stavrosa Dimasa w imieniu Komisji (cd.)

26 NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.25 Dziękuję za uwagę Zapraszam do dyskusji Jacek Włosowicz Poseł do Parlamentu Europejskiego


Pobierz ppt "NARODOWA POLITYKA ROLNA – NOWOCZESNA POLSKA WIEŚ REGIONALNA KONFERENCJA ROLNA SANDOMIERZ, 21.03.2010r.1 Wpływ Polski na Wspólną Politykę Rolną UE – Polska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google