Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne"— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne
Prezentację przygotowały: Kramarz Paulina Poźniak Magdalena Rusznica Katarzyna Wasąg Agnieszka Światowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji Prowadzący: mgr Łukasz Stokłosa

2 Słowem wstępu… Uchwalona w 1970r. Genewie „Międzynarodowa Karta Wychowania do Czasu Wolnego”, mówi że „ Każdy człowiek ma prawo do uczenia się jak korzystać z czasu wolnego. Rodzina, szkoła i środowisko powinny go przygotować do sztuki wykorzystania czasu wolnego w sposób najbardziej pożyteczny. W szkołach, na lekcjach, na kursach, wykładach dzieci, młodzież i dorośli powinni mieć warunki do rozwijania swoich zdolności, wiadomości i umiejętności.” Karta podkreśla, że prawo do czasu wolnego jest podstawowym ludzkim prawem, takim samym jak prawo do edukacji, pracy i zdrowia. Światowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji (World Leisure and Recreation Association zajmuję się problematyką wychowania do czasu wolnego. Wychowanie do czasu wolnego wg tej organizacji to „trwający całe życie proces, który zakłada rozwój postaw, wartości, wiedzy i umiejętności potrzebnych dla właściwego wykorzystania potencjału czasu wolnego. Wychowanie to powinno być traktowane jako część pełnej edukacji, jako część procesu socjalizacji człowieka, w które zaangażowane są: szkoła, społeczność lokalna oraz osoby profesjonalnie związane z czasem wolnym”.

3 Światowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji /World Leisure and Recreation Association/ -WLRA
Światowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji /World Leisure and Recreation Association/ posiadające status UNESCO zostało założone roku w Filadelfii, jako Międzynarodowe Stowarzyszenie Rekreacji (IRA). Jest ogólnoświatowym pozarządowym stowarzyszeniem osób i organizacji, które zajmują się problemami rekreacji oraz jej wpływem na rozwój społeczeństwa. W 1970 roku na Kongresie w Genewie Światowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji /WLRA/ koncentrowało się na następujących problemach: codzienny czas wolny, wypoczynek weekendowy, wypoczynek urlopowy. Rezultatem obrad Kongresu było powołanie w styczniu 1971 roku Europejskiego Stowarzyszenia Czasu Wolnego i Rekreacji /Europen Leisure and Recreation Association/. Następnie powstały regionalne oddziały w poszczególnych krajach.

4 Światowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji
WLRA posiada status konsultacyjny przy kilku ważnych organizacjach międzynarodowych takich jak Rada Gospodarczo- społeczna (ECOSOC), Fundusz ONZ do Spraw Pomocy Dzieciom (UNICEF), Międzynarodowa Organizacja Pracy oraz UNESCO. Światowe Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji posiada swoje stałe biuro w Genewie, aczkolwiek- zgodnie z ostatnio przyjęta praktyką- faktyczna siedziba Stowarzyszenia jest zmienna i każdorazowo znajduje się w miejscu zamieszkania aktualnego Dyrektora Generalnego WLRA.

5 WLRA – CELE i zadania Głównym celem działalności WLRA jest szeroko pojęta promocja aktywnych form spędzania wolnego czasu przez ludzi na całym świecie. Działając na rzecz rozwoju rekreacji i czasu wolnego, Organizacja skupia się na realizacji trzech podstawowych celów: prowadzenie badań nad sposobami spędzania wolnego czasu oraz preferowanymi formami wypoczynku, pełnienie roli ośrodka informacyjnego w zakresie wiedzy na temat rekreacji, angażowanie się w kampanie informacyjne i popieranie rozwiązań pozytywnie wpływających na sprawy rekreacji i czasu wolnego (np. przepisy prawne, infrastruktura, programowanie rozwoju.)

6 Członkostwo Członkowie Stowarzyszenia wywodzą się z różnych stron świata i są to zarówno osoby prywatne, jak też instytucje i agencje rządowe. Cechą wspólną jest orientacja na wszelkie aspekty rekreacji (parki turystyczne, usługi rekreacyjne, kultura i sztuka, sport, centra rozrywki i zabawy dzieci). WLRA wyróżnia pięć rodzajów członków: osoby zajmujące się rekreacją zawodowo, zarówno z sektora publicznego jak prywatnego, naukowcy prowadzący badania nad problemami rekreacji i czasu wolnego, kadra kierownicza i osoby wpływające na kształt polityki w zakresie wypoczynku, nauczyciele rekreacji, inni zainteresowani działalnością stowarzyszenia

7 Władze i struktura organizacyjna
Ogólne ramy polityki i kierunki działań są determinowane przez Radę Dyrektorów, składającą się z 32 członków, pochodzących z sześciu regionów świata oraz dodatkowych 9 członków ex officio. Na czele Rady stoi Prezydent wraz z sześcioma wiceprezydentami. Ponadto działają komitety: Wykonawczy, Finansowy, ds. Rozwoju Międzynarodowy Zawodowy Komitet Doradczy (200 osób).

8 Władze i struktura organizacyjna c.d.
Dodatkowo w strukturze Stowarzyszenia znajdują się Dyrektor Generalny , stojący na czele całego WRLA oraz liczne komisje, które zajmują się określonymi sferami aktywności Stowarzyszenia. Obecnie działa dziesięć takich specjalistycznych komisji, w tym między innymi: do spraw dzieci i młodzieży, edukacji, zarządzania, prawa, badań naukowych oraz turystyki.

9 Polskie Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji /PSCWiR
Polskie Stowarzyszenie Czasu Wolnego i Rekreacji /PSCWiR/ powstało w 1988 roku w Poznaniu. Działalność Stowarzyszenia w głównej mierze opiera się na prowadzeniu badań mających na celu lepsze wykorzystanie wolnego czasu z myślą o: służeniu ludności w realizacji pragnień i aspiracji związanych z czasem wolnym, poszukiwaniu sposobów rozwiązywania problemów, z którymi ludzie borykają się na drodze racjonalnego korzystania z czasu wolnego, systematycznym dążeniom do doskonalenia usług rekreacyjnych.

10 Bibliografia Alejziak W., Marciniec T., Międzynarodowe organizacje turystyczne, Albis, Kraków 2003


Pobierz ppt "Przedmiot: Międzynarodowe organizacje turystyczne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google