Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO DO ŻYCIA Jest podstawą wszystkich praw dziecka! Państwo powinno Ci zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO DO ŻYCIA Jest podstawą wszystkich praw dziecka! Państwo powinno Ci zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju."— Zapis prezentacji:

1

2 PRAWO DO ŻYCIA Jest podstawą wszystkich praw dziecka! Państwo powinno Ci zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju.

3 PRAWO DO WOLNOŚCI OD PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ Masz prawo do ochrony przed przemocą fizyczną, psychiczną i zaniedbaniem. Nikt nie ma prawa Cię bić, prześladować i wykorzystywać w celach seksualnych. Masz prawo do ochrony przed wykonywaniem pracy, która jest niebezpieczna, szkodliwa dla Twojego zdrowia lub przeszkadza Ci w nauce. Nikt nie ma prawa angażować Cię w produkcję narkotyków i handel nimi ani zmuszać czy namawiać do ich zażywania.

4 PRAWO DO WYPOCZYNKU I CZASU WOLNEGO! Masz prawo do wypoczynku i czasu wolnego oraz uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych.

5 PRAWO DO WYRAŻANIA WŁASNYCH POGLĄDÓW Masz prawo wyrażać swoje zdanie w sprawach, które Cię dotyczą, a dorośli powinni go wysłuchać i wziąć je pod uwagę. Masz prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania, prawo do zapisywania się do rożnych stowarzyszeń, o ile nie ogranicza to praw innych osób.

6 DOBRO DZIECKA JAKO NAJWYŻSZY CEL W przypadku adopcji najważniejsze jest Twoje dobro. Jeśli cierpisz na jakąkolwiek niepełnosprawność, masz mieć dostęp do specjalistycznej opieki medycznej, do edukacji, przygotowania zawodowego i rekreacji. Jeśli nie znajdujesz się pod opieką rodziców, tylko mieszkasz na stałe lub czasowo poza swoim rodzinnym domem, masz prawo do tego, aby sprawdzano, jakie masz tam warunki, czy sytuacja, z powodu której się tam znalazłeś, nie uległa zmianie.

7 PRAWO DO INFORMACJI Dziecko ma prawo do poznawania i korzystania z nich, a zadaniem dorosłego w tym przypadku jest selekcja informacji dostosowana do wieku i możliwości intelektualnych dziecka.

8 PRAWO DO OCHRONY ZDROWIA Dorośli mają obowiązek dbać o zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka.

9 PRAWO DO ZNAJOMOŚCI SWOICH PRAW Dorośli nie mają prawa zatajać przed dzieckiem informacji dotyczących ich praw. Dzieci powinny mieć ich świadomość i umieć z nich korzystać.

10 PRAWO DO KORZYSTANIA Z DÓBR KULTURY Dziecko powinno mieć zapewniony dostęp do kultury, która jest nieodłącznym aspektem rozwoju.

11 PRAWO DO PRYWATNOŚCI Dorośli mają obowiązek szanowania godności i prywatności dzieci np. respektowania prywatności korespondencji.

12 PRAWO DO EDUKACJI Masz prawo do nauki. Nauczanie podstawowe powinno być obowiązkowe i bezpłatne dla wszystkich dzieci. Edukacja powinna sprzyjać rozwojowi Twojej osobowości, Twoich zdolności i umiejętności.

13 INNE, RÓWNIE WAŻNE PRAWA: Prawo do ochrony w procesie karnym Prawo do ochrony przed konfliktem zbrojnym Prawo do godziwych warunków socjalnych ( opieka zdrowotna ) Prawo do otrzymania imienia, uzyskania obywatelstwa i o ile to możliwe poznania swoich rodziców i pozostania pod ich opieką Prawo do wychowania w biologicznej rodzinie oraz kontaktu z rodzicami, gdy takie wychowanie okaże się niemożliwe Prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania Prawo do ochrony prawnej w razie ingerencji w sprawy życia prywatnego, rodzinnego lub domowego czy w korespondencję i przeciwko bezprawnym zamachom na jego honor i reputację


Pobierz ppt "PRAWO DO ŻYCIA Jest podstawą wszystkich praw dziecka! Państwo powinno Ci zapewnić odpowiednie warunki do życia i rozwoju."

Podobne prezentacje


Reklamy Google