Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Grażyna Lewandowicz-Nosal IKiCz, Biblioteka Narodowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Grażyna Lewandowicz-Nosal IKiCz, Biblioteka Narodowa"— Zapis prezentacji:

1 Grażyna Lewandowicz-Nosal IKiCz, Biblioteka Narodowa
Wytyczne IFLA dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat) Grażyna Lewandowicz-Nosal IKiCz, Biblioteka Narodowa

2 Co to jest IFLA ? INTERNATIONAL FEDERATION OF LIBRARY
ASSOCIATION and INSTITUTIONS – Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Bibliotekarskich i Instytucji

3 Cele działalności Powstała w 1927 r. (2002 r. 75 lecie działalności)
Wspieranie pracy bibliotekarzy Promowanie różnych rozwiązań w pracy bibliotecznej Współpraca i wymiana międzynarodowa Przygotowanie wytycznych i standardów pomocnych w pracy

4 Organizacja IFLA Władze Generalne
Ponad 1600 członków z 150 krajów świata Sekcje tematyczne – między innymi - Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży, Sekcja Bibliotek Szkolnych Doroczny ogólnoświatowy kongres IFLA – 2011 Geteborg, 2012 Puerto Rico

5 Najważniejsze dokumenty
Manifest Bibliotek Publicznych IFLA/UNESCO 1994 r. (trzecia wersja) Działalność Bibliotek Publicznych – Wytyczne IFLA/UNESCO z 2000 r.

6 Publikacja Działalność bibliotek publicznych.
Standardy międzynarodowe IFLA-UNESCO. Warszawa 2002

7 Sekcja Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży IFLA
Istnieje od 1955 r. (w 2005 r. – 50.lecie istnienia) Główne cele to: promocja czytelnictwa i usług bibliotecznych dla dzieci i młodzieży na całym świecie Współpraca i międzynarodowa wymiana doświadczeń Opracowanie wytycznych dotyczących pracy z czytelnikiem dziecięcym i młodzieżowym

8 W Y T Y C Z N E Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży
1991 r. Wytyczne dotyczące usług w bibliotekach dla dzieci (nowe wydanie w 2003 r. 1997 r. Wytyczne dla bibliotek obsługujących młodzież (nowelizacja 2008 r.) 2007 r. Wytyczne dla bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat) 2007 r. Deklaracja Internet i biblioteki dla dzieci

9 Publikacja Dzieci, młodzież – Internet – Biblioteka.
Wytyczne IFLA Sekcji Bibliotek dla Dzieci i Młodzieży. Warszawa 2009

10 Wytyczne dla Bibliotek obsługujących niemowlęta i małe dzieci (do 3 lat)
Cele Wytycznych Odbiorcy Misja bibliotek dla dzieci Cele i usługi Organizacja usług: zbiory, lokal, współpraca, reklama, personel, zarządzanie i rozwój, finanse Sposoby oceny Przykłady praktyczne

11 CELE WYTYCZNYCH Pomoc bibliotekarzom wprowadzić wysokiej jakości usługi dla dzieci „Potrzebna jest cała wioska, żeby wychować jedno dziecko” (przysłowie afrykańskie)

12 MISJA Biblioteki Doświadczenie RADOŚCI czytania Zdobywanie wiedzy
Rozwijanie wyobraźni Nauka korzystania z biblioteki Nauka posługiwania się mediami drukowanymi i elektronicznymi Korzystanie z biblioteki – pierwsze doświadczenie społeczne

13 Adresaci Wytycznych Niemowlęta i małe dzieci (do 3 roku życia)
Rodzice i inni członkowie rodziny Prawni opiekunowie Opiekunowie, np. personel żłobków Nauczyciele Pracownicy służby zdrowia Inni dorośli pracujący z dziećmi, książkami i mediami

14 Cele Usług Określono 14 celów usług bibliotecznych dla najmłodszych, można je ująć w trzy grupy: Dostęp do różnych dokumentów, nauka korzystania z nich Przestrzeń bogata w książki i inne materiały, biblioteka miejsce spotkań, ciepłe, przyjazne, bezpieczne Rozwój zdolności językowych, przyjemność czytania, istota czytania na głos

15 Usługi Opowiadanie bajek Śpiewanie, zabawy muzyczne, ruchowe
Głośne czytanie Działania teatralne Kontakt z nowymi technologiami Zajęcia dla dorosłych Wyjście poza „mury biblioteki” – współpraca z innymi

16 Zbiory Książki z obrazkami Książki-zabawki
Książki dwujęzyczne, mówione, z dużym drukiem, dla niewidomych - wersja Braille’a Zabawki (dbałość o bezpieczeństwo i czystość) Zbiory informacyjne i kształcące dla rodziców Wysoka jakość, odpowiednie do wieku, ciekawe, bezpieczne, atrakcyjne, interesujące dla dorosłych

17 Lokal – A B C Wydzielone miejsce w części dla dzieci ATRAKCYJNE
Brak barier, BEZPIECZNE CZYSTE Miejsce do nakarmienia i przewinięcia niemowlaka Miejsce dla dorosłych

18 Personel Wykwalifikowany bibliotekarz Potrzebna znajomość:
Faz rozwoju dziecka, jego potrzeb edukacyjnych Mechanizmów zapoznawania się z książką i lekturą Doskonała znajomość książek dla dzieci Umiejętność oferowania usług rodzicom i dzieciom Wolontariusze

19 INNE Współpraca Reklama Zarządzanie i rozwój Finansowanie
Sposoby oceny Przykłady dobrych praktyk z różnych krajów świata

20 Przykłady dobrych praktyk - Polska
Biblioteka w Oświęcimiu, Biblioteka w Płocku, „Abecadło” Olsztyn Program „Na dobry początek” – Wrocław Akcje Fundacji ABC XXI Seria SBP „Biblioteki-Dzieci-Młodzież”


Pobierz ppt "Grażyna Lewandowicz-Nosal IKiCz, Biblioteka Narodowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google