Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Fundacja Centrum PPP rozpoczęła działanie w listopadzie 2008 r. (w lipcu 2008 r., w obecności Ministra Finansów Jacek Rostowskiego oraz Sekretarza Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Fundacja Centrum PPP rozpoczęła działanie w listopadzie 2008 r. (w lipcu 2008 r., w obecności Ministra Finansów Jacek Rostowskiego oraz Sekretarza Stanu."— Zapis prezentacji:

1 Fundacja Centrum PPP rozpoczęła działanie w listopadzie 2008 r. (w lipcu 2008 r., w obecności Ministra Finansów Jacek Rostowskiego oraz Sekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda podpisany został akt notarialny utworzenia) Założycielami Centrum PPP są: kancelarie prawne (26%), firmy doradcze (22%), banki – w tym ZBP (12%), regionalne agencje rozwoju, przedsiębiorstwa, fundacje, związki, izby i stowarzyszenia gospodarcze. Obecnie w Centrum PPP jest 45 podmiotów (publiczne 4, prywatne 41). Centrum PPP jest niezależną instytucją obywatelską, stawiającą sobie za cel znaczące przyspieszenie inwestycji prywatnych w zaspokajanie tej części ważnych potrzeb publicznych, na które państwo nie ma pieniędzy. Centrum Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

2

3 Cele działania Centrum PPP: Promocja idei PPP i wiedzy na ten temat oraz przełamanie zastoju, jaki panuje w Polsce w zakresie inwestycji publiczno-prywatnych, Tworzenie warunków skracających czas przygotowania projektów - opracowywanie standardów umów i procedur, Szkolenia PPP skierowane do władz szczebla lokalnego i centralnego, Uruchomienie bazy danych projektów PPP realizowanych w Polsce, Stworzenie platformy; płaszczyzny kontaktu podmiotów publicznych z partnerami prywatnymi, Zbieranie i upowszechnianie doświadczeń krajów, gdzie PPP rozwija się bez przeszkód, Monitorowanie rozwoju inwestycji w ramach PPP i na tej podstawie przygotowywanie propozycji zmian regulacji prawno-instytucjonalnych. Współpraca z agendami rządowymi i sejmem w zakresie formułowania i upowszechniania polityki implementacji PPP.

4 Działalność Fundacji Centrum PPP (11.2008 – 11.2010) KONFERENCJE, SEMINARIA: Organizacja ponad 50 konferencji PPP w Polsce, w tym zorganizowanie 10 konferencji regionalnych promujących nową ustawę o PPP, Aktywne (prelekcje, debaty) uczestnictwo w ponad 40 konferencjach PPP w Polsce i Europie. SZKOLENIA, WARSZTATY: Organizacja 16 dwudniowych wydarzeń konferencyjno-warsztatowych, w ramach projektu Fundusze Europejskie szansą rozwoju PPP w Polsce realizowanego wspólnie z MRR, Udział w 16 regionalnych szkoleniach dla JST organizowanych przez Centrum Prawa Bankowego i Informacji w ramach programu Europejski Doradca Samorządowy, Przeprowadzenie (na zlecenie MG) cyklu 10 szkoleń skierowanych do organów kontrolnych (RIO, NIK), w celu przekazania wiedzy o koncepcji PPP, Szkolenia organizowane na indywidualne zamówienia podmiotów publicznych i rynkowych (np. władze gminne( mieszkalnictwo, parkingi, rewitalizacja, siedzimy władz gminnych), Wielkopolski Urząd Marszałkowski – PPP w szpitalnictwie, banki (rola banków w finansowaniu PPP), Ogólnopolskie Stowarzyszenie TBS- ów ), Prowadzenie cyklicznych szkoleń organizowanych przez KSAP dla administracji publicznej.

5 WZORCE DOBRYCH PRAKTYK Opracowanie 6 wzorców dobrych praktyk 3 gotowe, opublikowane: Kodeks Dobrych Praktyk Doradcy, Uniwersalna Ścieżka dojścia podmiotu publicznego do PPP, Ścieżka dojścia do PPP w mieszkalnictwie, 3 Ścieżki w przygotowaniu: więziennictwo, siedziba władz publicznych, szpitalnictwo, Opracowanie założeń do systemu formułowania i wymiany europejskich wzorców dobrych praktyk PPP w budownictwie (w ramach projektu Leonardo Da Vinci). WSPÓŁPRACA Z WŁADZĄ PUBLICZNĄ – SZCZEBLA CENTRALNEGO I REGIONALNEGO: Przygotowanie założeń do bazy danych o projektach PPP (MG, GUS), Włączenie danych o PPP do systemu statystyki krajowej (MF, GUS, MG), Współorganizacja prac nad zastosowaniem PPP w realizacji siedzib sądów i więzień (MG, MF, podmioty prywatne), Współorganizacja prac w zakresie zastosowania PPP w dziedzinie nauki i szkolnictwa wyższego (MNISW), Opracowanie propozycji polityki państwa w zakresie upowszechnienia PPP w Polsce – wykorzystywanych obecnie w pracach instytucji rządowych nad system instytucjonalizacji upowszechnienia PPP, WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA: Podpisanie porozumienia o współpracy z Kazachstańskim Centrum PPP, Podpisanie porozumienia o współpracy Ukraińskim Centrum PPP, Uruchomienie współpracy z zespołem ekspertów PPP przy UNECE (ONZ), Współpraca z Dublin Institute of Technology, Politechniką Warszawską, ERBIL, Universidade do MINHO i CIOB (w ramach projektu Leonardo Da Vinci), Współpraca z European PPP Center.

6 BADANIA I ANALIZY Studia wykonalności – zlecane przez podmiot publiczny – stosowania PPP w przedsięwzięciach realizowanych dotychczas metoda tradycyjną (PISF, PSSE) – analizy sektorowe, Analiza praktyk stosowania formuły PPP w Europie – w ramach projektu Leonardo Da Vinci. EDUKACJA W SYSTEMIE SZKOLNICTWA POWSZECHNEGO: Współudział w organizacji i praca dydaktyczna (założycieli i pracowników Centrum PPP) w studiach podyplomowych PPP organizowanych przez Szkołę Główną Handlową, Wykłady w Krajowej Szkole Administracji Publicznej, Uruchomienie i prowadzenie wykładów na temat PPP w Szkole Głównej Handlowej. PUBLIKACJE, WYWIADY W PRASIE, PERIODYKACH NAUKOWYCH I MEDIACH Ponad 70 artykułów i publikacji naukowych, Kilkanaście wywiadów telewizyjnych, Kilkanaście wywiadów radiowych, Opinie Centrum PPP cytowane w prasie i innych publikacjach, Strona internetowa www.centrum-ppp.pl odwiedzona została przez ponad 30 tys. osób,www.centrum-ppp.pl Centrum PPP kwartalnie dystrybuuje Newsletter PPP.


Pobierz ppt "Fundacja Centrum PPP rozpoczęła działanie w listopadzie 2008 r. (w lipcu 2008 r., w obecności Ministra Finansów Jacek Rostowskiego oraz Sekretarza Stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google