Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010"— Zapis prezentacji:

1 Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010
Rola diagnozy lokalnej w realizacji projektów młodzieżowych Maria Rogaczewska Aleksandra Daszkowska-Kamińska Pracowania Badań nad Kapitałem Społecznym UW Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010 1

2 Konferencja IS UW – Polska po 20 latach wolności

3 Korzyści płynące z diagnozy lokalnej - 1
„Orzeźwiające starcie” - konfrontacja własnych nawyków i intuicji z danymi empirycznymi (mamy wtedy szansę zakwestionować własne, ukryte schematy poznawcze z rzeczywistością) Możliwość śledzenia zmian, procesów, trendów, nabranie dystansu do teraźniejszości Wzrost poczucia własnej kompetencji w kontakcie z innymi interesariuszami i władzami Zdecydowanie lepsze dopasowanie własnych działań do realnych potrzeb beneficjentów Odkrycie ukrytych, nieznanych zasobów w środowisku lokalnym , ale też nieznanych dotąd ograniczeń Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

4 Korzyści płynące z diagnozy lokalnej - 2
Dobrze prowadzona diagnoza jest też autodiagnozą – jeśli młodzież (lub społeczność lokalna) jest w nią wciągana, jeśli samodzielnie wykonuje część diagnozy, nabiera nawyku autorefleksji, zastanawiania się nad sobą, ewaluacji swoich działań, kwestionowania oczywistości Diagnoza lokalna pozwala postawić nowe, świeże pytania: postawienie nowych, dobrych pytań, jest dla lidera społecznego znacznie ważniejsze, niż gotowe odpowiedzi. Diagnoza uczy innego myślenia. Najlepsze pytania nie zaczynają się od „dlaczego?”, ale - „ jak, w jaki sposób?”, „z jakimi skutkami?”, „jakie są możliwości?” Diagnoza dobrze zaplanowana jest autonomicznym działaniem organizacji – nie musi koniecznie prowadzić do napisania wniosku, lub stworzenia programu działania; za to pozwala lepiej opracować długofalową strategię działania organizacji, sięgającą dalej niż rok budżetowy w gminie lub okres programowania w UE. Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

5 Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010
Czy ktoś to już zrobił? Dwa przykłady: 1. Laboratorium Zmiany – Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” 2. Lot nad Kaczym Dołkiem – Inicjatywa Kaczy Dołek Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

6 Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010
Czy ktoś to już zrobił? Laboratorium Zmiany 1. Kontynuacja badania – Zoom na Domy Kultury 2. Próba podjęcia zmiany z wybranym domem kultury nad wypracowaniem misji, rozszerzeniem pola działania – wybrano dwa domy kultury w Falenicy i Żurominie 3. Włączenie diagnozy, jako istotnego elementu tego procesu. Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

7 Czy ktoś to już zrobił? - Laboratorium Zmiany
Po co ta diagnoza? 1. Inspiracja 2. Lepszy kontakt ze społecznością 3. Uzasadnienie wyboru określonych działań Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

8 Czy ktoś to już zrobił? - Laboratorium Zmiany
Po co ta diagnoza? 1. Inspiracja 2. Lepszy kontakt ze społecznością 3. Uzasadnienie wyboru określonych działań Ale jak? 1. Przy użyciu niestandardowych metod – mapa lokalna, film 2. Angażując osoby związane z domem kultury Problem! - Brak czasu i poczucie braku kompetencji. Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

9 Czy ktoś to już zrobił? - Kaczy Dołek
Po co ta diagnoza? 1. Podsumowanie dotychczasowych działań 2. Rozpoznanie potrzeb 3. Nowy „sezon” działań Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

10 Czy ktoś to już zrobił? - Kaczy Dołek
1. Autorzy – Wojciech Pająk i Krzysztof Dziemian Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

11 Czy ktoś to już zrobił? - Kaczy Dołek
1. Analiza potencjału miejsca 2. Rozmowy, badanie ankietowe mieszkańców – zaskakujące wyniki 3. Gotowy raport jako „nowe otwarcie” działań na Kaczym Dołku”. Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

12 Czy ktoś to już zrobił? - Kaczy Dołek
Do czego wykorzystano „Lot nad Kaczym Dołkiem”? 1. Do autoewaluacji dotychczasowych działań 2. Do uzyskania zaskakujących wyników 3. Do rozmów ze spółdzielnią 4. Do promocji medialnej 5. Do podtrzymania kontaktu z respondentami (wysłano im wyniki badań) 6. Do pisania wniosków Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

13 Czy ktoś to już zrobił? - Kaczy Dołek
6. Do promocji działań wśród mieszkańców osiedla Czy wiesz że... na 26 spacerowiczów ...aż 20 chętnie uczestniczyłoby w wiosennym pikniku rodzinnym w tym aż 4 nieznajomych Sąsiadów pomogłoby go zorganizować*. Jeśli jesteś 5. Sąsiadem, dołącz do nas! Inicjatywa „Kaczy Dołek” Kontakt: tel..., Facebook i Nasza Klasa. * - badanie ankietowe z ostatniej jesieni i zimy na Kaczym Dołku Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010

14 Aleksandra Daszkowska-Kamińska
Dziękujemy za uwagę! Maria Rogaczewska Aleksandra Daszkowska-Kamińska I Ogólnopolskie Foru„Równać Szanse”, 29 października 2009


Pobierz ppt "Forum „Równać Szanse”, 27 maja 2010"

Podobne prezentacje


Reklamy Google