Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

projekt Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności .

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "projekt Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności ."— Zapis prezentacji:

1 projekt Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności .
Piotr Olech – PFWB; „Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej” w zadaniu (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu „Gminnego Standardu Wychodzenia z Bezdomności”

2 Kontekst - wprowadzenie
Unia Europejska – deklaracje i rezolucje Parlamentu Europejskiego 2008 i 2010, OMC Peer Review, Konferencja Konsensusu 2010, Wspólny raport 2010, Europa 2020 i EPAP, SIP Pakiet Inwestycji Społecznych 2013 Brak strategii-planu-programu w zakresie rozwiązywania problemu bezdomności Dotychczasowe próby strategia 2008 program 2009 Rozproszenie istniejących regulacji i rozwiązań Zadanie 4 - Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności

3 Strategie w UE, USA, Kanadzie i Australii
Unia Europejska – Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Holandia, Norwegia, Portugalia, Szwecja, Wielka Brytania, Australia, Kanada i Stany Zjednoczone Polityka społeczna – ujęta w ramy strategii-planów-programów Ending homelessness - rozwiązywanie problemu bezdomności w opozycji do zarządzania czy radzenia sobie Fiasko dotychczasowej polityki Efektywność kosztowa Prewencja, Interwencja i Integracja

4 Strategie w UE, USA, Kanadzie i Australii
Obszary – pomoc społeczna, zatrudnienie, edukacja, mieszkalnictwo, zdrowie Ambitne ale mierzalne cele, precyzyjne rezultaty Zlikwidowanie bezdomności ulicznej Wyeliminowanie długotrwałej, chronicznej bezdomności Housing led – bezdomność jako problem mieszkaniowy Zmniejszanie liczby placówek na rzecz mieszkań Podejście Najpierw Mieszkanie i Drabinkowe Wzmocnienie nurtu badań, statystyk i danych Podnoszenie jakości usług - standardy

5 Strategie w UE, USA, Kanadzie i Australii
Ogólnodostępne usługi a usługi dla osób bezdomnych Podbudowa badawcza – rejestry, spisy Finanse – kumulacja, intensyfikacja, perspektywiczne oszczędności Strategie-plany-programy-projekty Wzmocnienie partnerstwa i koordynacji – wspólny problem Proces tworzenia strategii – interesariusze, konsultacje Ciągłość polityczna niezależnie od opcji Lokalne-regionalne-krajowe strategie Strategie oparte na prawach - misja

6 Pytania do dyskusji Struktura dokumentu Wizja i misja Cele, priorytety
Krajowy Program – Bezdomność a Ubóstwo i Wykluczenie Społeczne Fundusze Tryb i procedury pracy – konsultacje, grupy robocze Harmonogram prac


Pobierz ppt "projekt Krajowego Programu Rozwiązywania Problemu Bezdomności ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google