Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Realizator projektu: Realizator projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Czas trwania: 1.01.2010 – 31.12.2014 Zasięg: całe województwo Małopolskie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Realizator projektu: Realizator projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Czas trwania: 1.01.2010 – 31.12.2014 Zasięg: całe województwo Małopolskie."— Zapis prezentacji:

1

2 Realizator projektu: Realizator projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Czas trwania: 1.01.2010 – 31.12.2014 Zasięg: całe województwo Małopolskie Adresaci: Nauczyciele i dyrektorzy szkół zawodowych (w tym również instruktorzy praktycznej nauki zawodu)

3 Dlaczego realizujemy projekt Kwalifikacje nauczycieli należy uaktualniać Programy nauczania są przestarzałe Mało wykorzystywane są w procesie dydaktycznym technologie ICT Pragniemy połączyć kształcenie zawodowe z pracodawcami Chcemy wyjść naprzeciw planowanej reformie szkolnictwa zawodowego ukierunkowanej na programy modułowe Chcemy system kształcenia nauczycieli szkół zawodowych uczynić najnowocześniejszym w Polsce Wspieramy projekt systemowy województwa Małopolskiego realizowany w ramach działania 9.2 POKL

4 Dostosowanie kwalifikacji kadr pedagogicznych szkół zawodowych do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Małopolski w zakresie kształcenia zawodowego Cel strategiczny projektu

5 Cele główne projektu 1 Przygotowanie szkół i nauczycieli do podejścia modułowego 2 Przygotowanie JST do wspierania realizacji programów rozwojowych 3 Zbudowanie systemu doskonalenia n-li szkół zawodowych 4 Wsparcie n-li szkół biorących w projekcie z dz. 9.2 POKL 5 Przygotowanie n-li do egzaminowania w specjalnościach w zawodzie nadających kwalifikacje na terenie całej UE

6 Kto weźmie udział? 200 szkół zawodowych z całej Małopolski 200 dyrektorów 448 n-li przedmiotów ogólnokształ. 2000 n-li przedmiotów zawodowych 23 przedstawicieli JST

7 Do czego dążymy

8 Pracodawcy N-le przedm. zawodowych N-le przedmiotów ogólnokszt. Dyrektorzy szkół, liderzy zmian, JST

9

10 Możliwość programowania metod pracy nauczycieli i szkół z wykorzystaniem modułowego systemu kształcenia Podział zawodu szkolnego na kwalifikacje zawodowe w oparciu o tzw. klasyfikację gospodarczą Bieżące reagowanie na zmiany na rynku pracy Łatwość zdobywania kwalifikacji w tym samym zawodzie i zawodzie pokrewnym Możliwość przystosowywa- -nia programu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy

11 Przykład podziału zawodu na kwalifikacje w zawodzie elektryk Zawód elektryk Kwalifikacja 1Kwalifikacja 2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

12 Posiadający doświadczenie zawodowe w zawodzie nauczyciela Dobry strateg i dydaktyk stosujący nowe technologie w zakresie uruchamiania procesów uczenia się i nauczania

13 Pracujący w zawodzie przed wykonywaniem zawodu nauczyciela Praktyka lub staż jeden raz w roku Nie pracujący w zawodzie przed wykonywaniem zawodu nauczyciela Staż obowiązkowy 1 miesiąc + raz w roku praktyka

14 Uruchamiający procesy myślenia przyczynowo- skutkowego u ucznia Elastycznie planujący proces dydaktyczny Stosujący ocenianie kształtujące Refleksyjny praktyk

15 Stała modyfikacja Mapy Zawodów Stworzenie banku kwalifikacji zawod. Planowanie pracy szkoły: JST+ dyrektor+ pracodawca Włączenie pracodawców do systemu egzaminowania

16 Posiadający kwalifikacje zgodne z ECVET Reagujący na potrzeby rynku pracy Nowy typ absolwenta

17 Mapa drogowa

18 Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu Szkolenia branżowe śrd. 60 godzinne dla 7 branż Przygotowanie kadry do egzaminowania w systemie ECVET 5 pakietów; min. 74 h szkoleniowych Praktyki i seminaria zawodowe – 860 osób Program wsparcia doskonalenia z wykorzystaniem technologii ICT (np. AutoCad) – 40 h.szkoleniowych 900 osób (min.)

19 Droga rozwoju szkoły Dyrektorzy szkół Dyrektorzy szkół - szkolenia przygotowujące do zarządzania szkołą w aspekcie wprowadzania programów modułowych (reforma szkolnictwa zawodowego MEN) – 200 osób; 40 h. szkoleniowych Szkolni liderzy zmian -szkolenia przygotowujące do wdrażania programów rozwojowych szkół ; 200 osób; 40 h. szkoleniowych Pracownicy JST -szkolenia przygotowują- ce do wdrażania programów rozwojowych szkół na terenie powiatu 23 osoby; 40 h. szkoleniowych N-le przedmiotów ogólnokształcących -szkolenia dla n-li przedmiotów: mat – przyrod.; j.obcych; ICT Przygotowujące do prowadzenia wystandaryzowanych zajęć pozalekcyjnych; 200 osób (min.) 40 h szkoleniowych

20 Narzędzia wspomagające 7 branżowych programów modułowych modyfikowanych do potrzeb lokalnych Poradniki z ćwiczeniami do nauczania modułowego 3 specjalistyczne, mobilne pracownie komputerowe z programami do nauczania zawodu (np. AutoCad) Program praktyk i wizyt studyjnych za granicą realizowany w ramach programu Leonardo da Vinci

21 Zaprogramowanie zajęć pozaszkolnych / pozalekcyjnych Projektowa nie w oparciu o Małopolską Mapę Zawodów Dostosowanie programów nauczania do potrzeb szkół Realizacja zajęć dla uczniów w 3 obszarach (ICT, nauki mat-przyrod; j.obce jednolite w całym województwie, zgodna z nowymi programami opracowanymi w dz.9.4 Dostosowanie kierunków kształcenia zaw. w Małopolsce z podziałem na branże i zawody (z podziałem na powiaty) Programy zajęć pozaszklonych / pozalekcyjnych dla uczniów dostosowanych do zawodów w branżach zdefiniowanych w oparciu o Mapę Zawodów Zaprogramowanie zajęć pozaszkolnych / pozalekcyjnych Efekt Nowe ramowe programy zajęć dla uczniów w 3 obszarach (ICT, nauki mat-przyrod; j.obce jednolite w całym województwie Projektowa nie w oparciu o Małopolską Mapę Zawodów Efekt Dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego nauczycieli w Małopolsce z podziałem na branże i zawody (z podziałem na powiaty) Dostosowanie programów doskonalenia n-li dostosowanych do potrzeb szkół Efekt Programy szkoleń n-li dostosowane do zawodów w branżach zdefiniowanych w oparciu o Mapę Zawodów Efekt

22 Opracowanie narzędzi / manuali dla ucznia Efekt Pakiety dla uczniów (pakiet – ćwiczenia dla uczniów, programy specjalistyczne np. Auto Cad, gry symulacyjne itp.) Mauale dla uczniów – z wykorzystaniem narzędzi krytycznego myślenia TOC (uruchamianie związków przyczynowo – skutkowych w procesach myślenia) Analiza potrzeb rynku pracy Efekt Bieżąca modyfikacja programów nauczania w szkołach zawodowych Opracowanie narzędzi / manuali dla nauczycieli Efekt Pakiety dla nauczycieli (pakiet – ćwiczenia dla uczniów, programy specjalistyczne np. Auto Cad, gry symulacyjne itp.) Mauale dla nauczycieli – narzędzia krytycznego myślenia TOC (uruchamianie związków przyczynowo – skutkowych w procesach myślenia) Analiza potrzeb rynku pracy Efekt Bieżąca modyfikacja programów doskonalenia zawodowego nauczycieli

23 Przy opracowywaniu projektu współpracujemy z: Firmą szkoleniową EUROCOTT z Londynu, wchodzącą w skład Europejskiej Izby Przemysłowej w Brukseli – pełnoprawny członek Europejskiego Forum Technicznego, Kształcenia i Szkolenia Zawodowego (ECVET); Dr Shoshi Reiter z Uniwersytetu w Tel Avivie (Master Facilitator, trener Thinking Across the Curriculum Tools); Instytutem Technologii I Eksploatacji w Radomiu (specjalizacja w opracowywaniu programów modułowych); Centrum Kształcenia Zawodowego w Norymberdze

24 Orientacyjny harmonogram szkoleń 1.Wrzesień 2010 - marzec 2011 – szkolenia dyrektorów szkół, liderów programów rozwojowych i pracowników JST; 2.Marzec 2011 – sierpień 2011 – szkolenia n-li przedmiotów ogólnokształcących 3.Kwiecień 2011 – rozpoczęcie szkoleń dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu i instruktorów nauki zawodu

25 Kontakt Strona internetowa: www.kksz.pelp.net lub www.mcdn.edu.pl (przekierowanie)www.kksz.pelp.netwww.mcdn.edu.pl Telefon: 14/ 692-52-12 Telefon komórkowy: 660-211-088

26


Pobierz ppt "Realizator projektu: Realizator projektu: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Czas trwania: 1.01.2010 – 31.12.2014 Zasięg: całe województwo Małopolskie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google