Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Komplementarność wsparcia szkolnictwa zawodowego Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Komplementarność wsparcia szkolnictwa zawodowego Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej."— Zapis prezentacji:

1

2 Komplementarność wsparcia szkolnictwa zawodowego Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej szkół zawodowych Projekt systemowy ( 2010 – 2014) Projekt systemowy Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce 70% Dodatkowe uprawnienia zawodowe 30% Wsparcie kompetencji kluczowych Modernizacja systemu doskonalenia kadr szkół zawodowych w Małopolsce

3 Dostosowanie kwalifikacji kadr pedagogicznych szkół zawodowych do wymogów związanych ze strategicznymi kierunkami rozwoju Małopolski w zakresie kształcenia zawodowego Cel strategiczny projektu

4 Cele główne projektu 1 Przygotowanie szkół i nauczycieli do planowej reformy kształcenia zawodowego i do podejścia modułowego 2 Przygotowanie JST do wspierania realizacji programów rozwojowych i programów modułowych 3 Zbudowanie systemu doskonalenia n-li szkół zawodowych 4 Wsparcie n-li szkół biorących w projekcie z dz. 9.2 POKL 5 Przygotowanie n-li do egzaminowania w specjalnościach w zawodzie nadających kwalifikacje na terenie całej UE

5 Do czego d ąż ymy Jak to realizujemy

6

7 Pracodawcy N-le przedm. zawodowych N-le przedmiotów ogólnokszt. Dyrektorzy szkół, liderzy zmian, JST

8 Możliwość programowania metod pracy nauczycieli i szkół z wykorzystaniem modułowego systemu kształcenia Podział zawodu szkolnego na kwalifikacje zawodowe w oparciu o tzw. klasyfikację gospodarczą Bieżące reagowanie na zmiany na rynku pracy Łatwość zdobywania kwalifikacji w tym samym zawodzie i zawodzie pokrewnym Możliwość przystosowywa- -nia programu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy

9 Przykład podziału zawodu na kwalifikacje w zawodzie elektryk Zawód elektryk Kwalifikacja 1Kwalifikacja 2 Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

10 Posiadający doświadczenie zawodowe w zawodzie nauczyciela Dobry strateg i dydaktyk stosujący nowe technologie w zakresie uruchamiania procesów uczenia się i nauczania

11 Pracujący w zawodzie przed wykonywaniem zawodu nauczyciela Praktyka lub staż jeden raz w roku Nie pracujący w zawodzie przed wykonywaniem zawodu nauczyciela Staż obowiązkowy 1 miesiąc + raz w roku praktyka

12 Uruchamiający procesy myślenia przyczynowo- skutkowego u ucznia Elastycznie planujący proces dydaktyczny Stosujący ocenianie kształtujące Refleksyjny praktyk

13 Stała modyfikacja Mapy Zawodów Stworzenie banku kwalifikacji zawod. Planowanie pracy szkoły: JST+ dyrektor+ pracodawca Włączenie pracodawców do systemu egzaminowania

14 Posiadający kwalifikacje zgodne z ECVET Reagujący na potrzeby rynku pracy Nowy typ absolwenta

15 Droga rozwoju szkoły Dyrektorzy szkół Dyrektorzy szkół - szkolenia przygotowujące do zarządzania szkołą w aspekcie wprowadzania programów modułowych (reforma szkolnictwa zawodowego MEN) – 200 osób; 40 h. szkoleniowych Szkolni liderzy zmian -szkolenia przygotowujące do wdrażania programów rozwojowych szkół ; 200 osób; 40 h. szkoleniowych Pracownicy JST -szkolenia przygotowują- ce do wdrażania programów rozwojowych szkół na terenie powiatu 23 osoby; 40 h. szkoleniowych N-le przedmiotów ogólnokształcących -szkolenia dla n-li przedmiotów: mat – przyrod.; j.obcych; ICT Przygotowujące do prowadzenia wystandaryzowanych zajęć pozalekcyjnych; 200 osób (min.) 40 h szkoleniowych

16 r. OSW Rożnów Inauguracja realizacji projektu Gośćmi honorowi byli: 1.Wicemarszałek Województwa Małopolskiego – Pan Roman Ciepiela 2.Małopolski Kurator Oświaty – Pan Aleksander Palczewski 3.Kierownik Projektu z dz.9.2 POKL – Pan Dariusz Styrna

17 Koordynatorzy dz POKL z trenerem A. Suhakiem

18 Sesja strategiczna

19 Efekty: dyrektorów znających kierunek zmian w kształceniu zawodowym dyrektorów przygotowanych do zarządzania szkołą w duchu nowej reformy

20 1.200 dyrektorów n-li zmiany 3.20 grup szkoleniowych h /szkoleniowych

21 Efekty: n-li potrafiących opracowywać PRS szkoły n-li potrafiących ewaluować PRS szkół mogących sprostać reformie kształcenia zawodowego

22 Korzyści: 1.Możemy być gotowi na przyjęcie reformy (nie boimy się) 2.Mamy informację z pierwszej ręki (o której jeszcze nikt nie wie w szkołach w Polsce) 3.W skali ogólnopolskiej tylko n-le i szkoły w woj. są kompleksowo przygotowani na zmiany 4.5 dni pobytu w komfortowych hotelach Wady 1.Więcej się to nie powtórzy (chyba że…) 2.Nie wszyscy (chętni) mogli wziąć udział

23 Wyzwania i za ł o ż enia 1.Kształcenie zawodowe ściśle połączone z kształceniem ogólnym 2.Podstawą myślenia są związki przyczynowo – skutkowe 3.Pracodawcy chcą ludzi myślących i chętnych do uczenia się 4.Wyzwólmy u ucznia chęć uczenia się przez całe życie 5.Nauczyciel - mentorem i przewodnikiem a nie wyrocznią – nowy/stary paradygmat 6.Nauki ścisłe są dostępne każdemu 7.Jestem kim jestem - odpowiedzialność – moja szkoła/ja 8. Wyzwanie współczesności – komunikacja językowa – nasz uczeń komunikuje się z partnerem/pracodawcą Nasze propozycje

24 Zatrudnienie ekspertów zagranicznych Dr Shoshi Reiter

25 Jedna z grup n-li przygotowanych z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych - Rożnów

26 Szkolenie w Szczawnicy

27 Efekty: Zmiana świadomości

28 Rezultaty: n-li zmieniających swój sposób myślenia 2.8 grup szkoleniowych 3.320h szkoleniowych 4.Ferment w szkołach 5.Uświadomiona niekompetencja 6.Wystandryzowanie zajęć pozalekcyjnych 7.Pakiety edukacyjne 8.Chęć dalszego doskonalenia

29 j.obce branżowe 1.48 – n-li 2.4 grupy/160 h szkoleniowych 3.Wnioski uczestników – więcej szkoleń 4.Reakcja – 2012 r. 8 certyfikowanych szkoleń z j. branżowego z pogłębieniem umiejętności w trakcie zagranicznych seminariów zawodowych

30 Nauczyciele teoretycznych przedmiotów zawodowych, praktycznej nauki zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu Szkolenia branżowe śrd. 60 godzinne dla 7 branż

31 Przyk ł ady realizacji

32 Kurs SEP z egzaminem państwowym

33 Rezultaty: 1.56 n-li uzyskało nowe kwalifikacje (3 grupy) 2.Placówka uruchomiła nowe kierunki kształcenia 3.Wartość dodana – nowe kwalifikacje

34 Obróbka cyfrowa fotografii

35 60 h szkolenie 60 nauczycieli (4 grupy)

36 Praktyczna wizualizacja nabytych umiejętności

37 Kurs carvingu połączony z sommelierstwem

38 80 uczestników – 4 grupy 160h szkoleniowych Rezultat Nabycie kwalifikacji I stopnia z zakresu carvingu

39 Kurs barmański I stopnia 47 uczestników – 3 grupy 120h szkoleniowych Rezultat Nabycie kwalifikacji I stopnia barmana

40 Kurs spawania 20 uczestników 140 godz. szkoleniowych Uzyskanie kwalifikacji

41 Kurs kelnerski 44 osoby – 2 grupy 80 h szkoleniowych

42 Kurs techniki projektów reklamowych 18 osób 60 h szkoleniowych

43 Zastosowanie technologii RFDI w logistyce

44 Hity

45 Kurs projektantów programów modułowych

46 80 n-li 40 szkół 4grupy - każda 56h szkoleniowych

47 Efekty 80 n-li uzyskało certyfikat PSKM Pierwsze w Polsce programy zgodne z nową podstawą

48 Przygotowanie kadry do egzaminowania w systemie ECVET 5 pakietów; min. 100 h szkoleniowych Termin realizacji – 2013 r. Planowa liczba miejsc

49 Komponent ponadnarodowy Termin realizacji – 2012 – czerwiec dyrektorów 120 n- li zawodu 12 pięciodniowych seminariów w Niemczech i w Szkocji

50 Praktyki i seminaria zawodowe 50 h Termin realizacji – od 2012 r. Planowa liczba osób Szkolenia rozpoczynające się w roku 2012

51 Program wsparcia doskonalenia z wykorzystaniem technologii ICT (np. AutoCad) – 40 h.szkoleniowych Liczba BO - 900

52 Certyfikowany kurs języka obcego branżowego – 40 h. szkoleniowych 8 grup (po 2 grupy z każdego języka tj. niemieckiego, angielskiego, francuskiego i rosyjskiego) Liczba BO - 96

53 Kurs projektantów programów modułowych Liczba BO – 80/ cztery grupy

54 Kurs kształtowania kompetencji kluczowych Liczba BO – 100/ pięć grup

55 Narzędzia wspomagające 7 branżowych programów modułowych modyfikowanych do potrzeb lokalnych Poradniki z ćwiczeniami do nauczania modułowego 3 specjalistyczne, mobilne pracownie komputerowe z programami do nauczania zawodu (np. AutoCad)

56 Kontakt Strona internetowa: lub (przekierowanie)www.kadrysz.edu.plwww.mcdn.edu.pl

57


Pobierz ppt "Komplementarność wsparcia szkolnictwa zawodowego Działanie 9.2 PO KL Wsparcie uczniów i szkół zawodowych Działanie 9.4 PO KL Wsparcie kadry pedagogicznej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google