Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Założenia i plany Dla Animatorów tworzących Lokalne Grupy Działania Przygotowała Ewa Monika Ratajska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Założenia i plany Dla Animatorów tworzących Lokalne Grupy Działania Przygotowała Ewa Monika Ratajska."— Zapis prezentacji:

1 Założenia i plany Dla Animatorów tworzących Lokalne Grupy Działania Przygotowała Ewa Monika Ratajska

2 Argumenty Dlaczego warto utworzyć u nas LGD? Informacje o Programie Leader+ (przykłady) Aktywizacja ludności wiejskiej poprzez spotkania w gminach do podjęcia działań Nawiązanie partnerstwa, współpraca między gminami i organizacjami pozarządowymi Możliwość lepszego wykorzystania lokalnych zasobów m.in. ludzkich, przyrodniczych, kulturowych, itp.

3 Argumenty Dlaczego warto utworzyć u nas LGD? c.d. Rozwój obszaru objętego LGD Możliwość realizacji lokalnych pomysłów i potrzeb mieszkańców miejscowości Poprawa jakości życia na wsi Specjalistyczne szkolenia dla każdego Pieniądze na rozwój każdej dziedziny życia Współdziałanie międzyregionalne, wymiana doświadczeń Tworzenie struktur dla pozyskania funduszy z różnych źródeł (stworzenie marki – Leader company)

4 Nasi partnerzy i sojusznicy – co możemy zrobić razem? JEDNOSTKA SIECIUJĄCA Urząd Marszałkowski LGD Ministerstwo Rolnictwa FAPA ODR FAOW ARiMR Gminy Społ. Lokalne Gminy Społ. Lokalne Gminy Społ. Lokalne Gminy Społ. Lokalne

5 Urząd Marszałkowski organizuje szkolenia/warsztaty (włączyć doświadczenie istniejących LGD) jest wspierany przez FAPA i Ministerstwo Rolnictwa współpracuje z lokalnymi mediami organizuje spotkania wymiany doświadczeń przez LGD organizuje wsparcia finansowe dla istniejących LGD

6 Inni partnerzy na poziomie wojewódzkim: Izby Rolnicze, Koła Rolnicze, Banki Spółdzielcze, Gminne Spółdzielnie, Nadleśnictwa, Koła Łowieckie, Organizacje Turystyczne, Organizacje Przedsiębiorców, Szkoły, uczelnie, Skanseny, muzea, Różne Organizacje Pozarządowe.

7 Plany do zrealizowania: bezpośrednio po powrocie ze szkolenia w ciągu najbliższych 6 miesięcy

8 Bezpośrednio po powrocie ze szkolenia: Uporządkować uzyskaną wiedzę Przekazać wiedzę i wstępne ustalenia Ministerstwa Rolnictwa kolegom Konkurs grantowy na aktywizację wsi Ułożyć plan działania Zachęta dla NOWYCH grup Umieścić informacje na stronie Powiadomić inne LGD o swoich zamierzeniach

9 Bezpośrednio po powrocie ze szkolenia c.d. Walne, zmiany w Statucie Spotkanie wszystkich LGD w UM Grupa robocza LGD przy Marszałku Co się zmienia w zasięgu LGD? Stworzyć instytucje w UM Konsultacje z przedstawicielami LGD Zapisać w budżecie środki na wsparcie LGD (nowych i istniejących)

10 W ciągu 6 miesięcy: Apel do szefostwa! Szkolenia dla pracowników UM z praktycznej ścieżki (w tym rozliczenia) Przygotowanie procedury wyboru projektów Statut, rejestracja Strategia, zdobycie funduszy, szkolenie

11 W ciągu 6 miesięcy c.d.: Wypracować procedury i narzędzia Przygotować się do aplikowania o środki Rozszerzenie obszaru działania Praca nad regionalną siecią Spotkania informacyjne dla LGD Przygotowanie uwag do rozporządzeń Animacja nowych grup

12 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Założenia i plany Dla Animatorów tworzących Lokalne Grupy Działania Przygotowała Ewa Monika Ratajska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google