Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PKSW Jelenia Góra Beata Mucha WPT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PKSW Jelenia Góra Beata Mucha WPT"— Zapis prezentacji:

1 PKSW Jelenia Góra Beata Mucha WPT
Transfer technologii z nauki do biznesu - technologie już wdrożone oraz przygotowane do wdrożenia na przykładzie Eko Julia z Wałbrzycha

2 Pojęcie transferu technologii nie ogranicza się wyłącznie do przekazywania wiedzy o gotowych, często opatentowanych, rozwiązaniach technicznych, ale obejmuje także transfer wiedzy praktycznej, organizacyjnej oraz szeroko rozumiany transfer innowacji rynkowych,

3 Krajowe Regionalne Lokalne Sektor
Władze Przemysł Krajowe Regionalne Lokalne Sektor przemysłowy Badania Idea badań uwzględniająca wdrożenie Duże firmy Uniwersytety Wymiana wiedzy Startupy Politechnika Innowacje generowane wymianą wiedzy VC Akademie Szkoły wykształcenie Szkoły I stopień II stopień profesjonalne Rys. 1. Wspólnota integracji wiedzy (Knowledge Integration Community – KIC).

4 Charakterystyka przedsiębiorstwa EKO Carbo–Julia
Na podstawie badań geologicznych, szacowana wielkość podaży osadów węglowych zdeponowanych w osadnikach to miliona ton a ilość materiału kamiennego tworzącego tamy zbiornika to 11 mln ton. Muły kierowane były m.in. do trzech osadników, których obwałowania zostały zbudowane z kamienia pochodzącego z dołowych robót górniczych. Nagromadzenia mułów węglowych po flotacji węgla kamiennego w byłej kopalni „Julia” w Wałbrzychu są zlokalizowane w trzech osadnikach o łącznej powierzchni 14,8 ha

5 Zdjęcie 1. Przekrój przez osadnik nr 2

6 Zdjęcie 2. Przekrój przez osadnik 3

7 poprawy walorów krajobrazowych terenów kopalnianych.
Koncepcja rekultywacji jaru przy osadniku mułów węglowych nr 3 na terenie ZG Julia w Wałbrzychu dotyczyła: ukształtowania placu składowego jako koniecznego ogniwa technologicznego pomiędzy eksploatacją, a ekspedycją mułów, zagospodarowania kamienia dołowego, wydobywanego obok węgla kamiennego, poprawy walorów krajobrazowych terenów kopalnianych. Zakres prac Koncepcji... obejmował: obliczenie pojemności poszczególnych części sąsiadującego z osadnikami jaru, określenie ilości kamienia dołowego, określenie technologii formowania placu składowego na eksploatowane muły oraz sformułowanie koncepcji rekultywacji jaru i terenów przyległych.

8 W 1996 r. wykonano Ocenę oddziaływania na środowisko planowanej eksploatacji złoża węglowych mułów poflotacyjnych w osadniku nr 2 i 3. Opracowanie to wykonano, zgodnie z ówczesnymi wymogami ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U ze zm.) oraz rozporządzenia MOŚZNiL z dnia 13 maja 1995 r. w sprawie określenia rodzajów inwestycji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi oraz ocenę oddziaływania na środowisko (Dz.U ).

9 wzbogacaniu mułu w celu podniesienia jego wartości energetycznej,
Analiza ekonomiczna. Inne warianty wykorzystania mułów jako surowca energetycznego Polegałyby one na: wzbogacaniu mułu w celu podniesienia jego wartości energetycznej, wybudowaniu lokalnej elektrociepłowni z kotłem do spalania fluidalnego , wybudowaniu instalacji do bezodpadowej produkcji granulatu z mułów węglowych.

10   Spółka EKO CARBO – JULIA otrzymała w 2009 roku grant z UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych. Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Wniosek o dofinansowanie nr POIG /09. POIG /09. Wartość całkowita projektu wynosi ,00 PLN

11 Wytwarzanie reflotacyjnego koncentratu węglowego to trzeci kierunek rozwoju firmy.
Produkt ten będzie zawierać węgiel o niskiej zawartości popiołu. Wartość opałowa koncentratu będzie na poziomie 20 GJ na tonę. Spełniać on będzie wysokie wymagania certyfikatów jakościowych paliw oraz będzie łatwy w transporcie – to produkt idealny dla wszystkich energochłonnych gałęzi przemysłu.

12 Zdjęcie 3. Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych

13 Zdjęcie 4. Innowacyjne paliwo energetyczne z odpadów poflotacyjnych

14 Zdjęcie 5. Nowatorska linia produkcyjna

15 Zdjęcie 6. Trzytorowa bocznica

16 Zdjęcie 7. Koncentrat węglowy

17 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "PKSW Jelenia Góra Beata Mucha WPT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google