Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”"— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”
Zasadniczym celem projektu jest stworzenie podstaw do zaplanowania długofalowej strategii przeciwdziałania zakażeniom HCV i zwalczania wzw C w Polsce oraz opracowanie założeń do dokumentu „Narodowa Strategia Zapobiegania i Zwalczania Zakażeń HCV na lata ”. PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

2 Instytucja realizująca: Instytucja realizująca:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Partnerzy: Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny

3 A A A A aby się nie zakazić, aby nie zakazić innych – edukacja i profilaktyka w grupach ryzyka bezpieczeństwo zabiegów - odpowiednie procedury medyczne zmniejszają ryzyko zakażenia czas to zdrowie – wczesne rozpoznanie to większe szanse skutecznego leczenia i mniejsze ryzyko zakażenia kolejnych osób aby się nie zakazić, aby nie zakazić innych – edukacja i profilaktyka w grupach ryzyka bezpieczeństwo zabiegów - odpowiednie procedury medyczne zmniejszają ryzyko zakażenia czas to zdrowie – wczesne rozpoznanie to większe szanse skutecznego leczenia i mniejsze ryzyko zakażenia kolejnych osób B B B C C

4 Szerzenie się wirusa HCV budzi w ostatnich latach duży niepokój specjalistów. Instytucje rządowe oraz organizacje pozarządowe przeprowadziły już szereg kampanii informacyjnych i edukacyjnych, a także podjęły inicjatywy zwiększające dostępność badań. W naszym programie kontynuujemy te wysiłki korzystając z doświadczeń szwajcarskich specjalistów ds. zdrowia publicznego, by oszacować potrzeby i usystematyzować działania w sferze prewencji zakażeń HCV.

5 … 230 tys. Polaków jest aktywnie zakażonych HCV …
Czy wiesz że… … 230 tys. Polaków jest aktywnie zakażonych HCV … Badania wykazują, że w 0.6% populacji polskiej wykrywa się materiał genetyczny wirusa HCV, oznacza to, że w przybliżeniu 230 tys. Polaków jest narażonych na bezpośrednie konsekwencje zakażenia wirusem, a także może przekazywać go dalej.

6 Czy wiesz że… … do 90% osób aktywnie zakażonych wirusem HCV nie jest tego świadomych … U znacznego odsetka osób, u których rozpoznano zakażenie, udaje się je skutecznie leczyć. Wśród osób aktywnie zakażonych jedynie 10 osób na 100 była tego świadoma.

7 Czy wiesz że… … zbyt późne rozpoznanie może prowadzić do poważnych następstw zdrowotnych … Najpoważniejsze następstwa to marskość wątroby, niewydolność wątroby i rak wątrobowo-komórkowy. Według szacunków w Europie dochodzi rocznie do 86 tys. zgonów z powodu zakażenia HCV. Koszty społeczne długotrwałej terapii osób w ostatnim stadium choroby wynoszą aż 95% wszystkich wydatków na leczenie.

8 Czy wiesz że… … przyjmowanie narkotyków w zastrzykach wielokrotnie zwiększa ryzyko zakażenia HCV … Osoby przyjmujące narkotyki w formie iniekcji to jedna z najbardziej narażonych na zakażenie HCV grup społeczeństwa. W krajach o wysokim standardzie opieki medycznej, stanowią oni podstawową grupę decydującą o dynamice epidemii HCV.

9 Czy wiesz że… … ok % osób przyjmujących narkotyki w zastrzykach jest zakażonych wirusem HCV … W tej grupie rozpowszechnienie HCV jest znacznie większe niż rozpowszechnienie HIV. Jest ono szczególnie wysokie w grupie osób społecznie zmarginalizowanych.

10 Czy wiesz że… … ryzyko zakażenia można istotnie zmniejszyć poprzez profilaktykę opartą na dowodach naukowych… Osoby przyjmujące narkotyki stanowią grupę szczególnie trudną do objęcia działaniami profilaktycznymi, stąd potrzeba opracowania specjalnej strategii zapobiegania zakażeniom HCV dla tych osób.

11 … mama może zakazić swoje dziecko wirusem HCV w czasie ciąży …
Czy wiesz że… … mama może zakazić swoje dziecko wirusem HCV w czasie ciąży … Badania wykazały, że ryzyko przeniesienia wirusa z zakażonej matki na dziecko w Europie wynosi aż 6.2%.

12 Czy wiesz że… … podjęcie terapii przeciwwirusowej przed planowaną ciążą może uchronić dziecko przed zakażeniem … Badania naukowe potwierdziły, że ryzyko przeniesienia HCV z matki na dziecko jest nawet dwukrotnie niższe u kobiet leczonych przed planowaną ciążą.

13 Czy wiesz że… … nierozpoznane zakażenie matki zwiększa ryzyko przeniesienia wirusa na dziecko podczas porodu… Wykazano, że odpowiednie postępowanie z noworodkiem w okresie okołoporodowym ma znaczący wpływ na obniżenie ryzyka jego zakażenia.

14 Czy wiesz że… … wirus HCV może być nieświadomie przenoszony wraz ze śladową ilością krwi znajdującą się np. na sprzęcie medycznym lub rękawiczkach stanowiąc zagrożenie dla pacjentów oraz pracowników służby zdrowia.

15 Czy wiesz że… … ścisłe przestrzeganie procedur medycznych eliminujących zachowania związane z podwyższonym ryzykiem transmisji wirusa leży w interesie pacjentów i pracowników służby zdrowia. Dlatego priorytetem będzie unowocześnienie i modyfikacja zasad bezpieczeństwa pracy personelu medycznego.

16 Liczymy na Twoją uwagę, czujność i aktywność.
Czy wiesz że… … wiemy wiele, ale jednocześnie zbyt mało by sprawnie i skutecznie przeciąć łańcuch szerzenia się choroby. Liczymy na Twoją uwagę, czujność i aktywność.

17 Potrzebujemy Twojego zaangażowania.
Czy wiesz że… … wiele mówimy, ale nie zawsze skutecznie i wszędzie dociera nasz głos. Potrzebujemy Twojego zaangażowania.

18 Potrzebna jest Twoja akceptacja i konsekwencja.
Czy wiesz że… … nawet gdy dużo wiemy, trudno jest wypracować odpowiednie postawy i zachowania. Potrzebna jest Twoja akceptacja i konsekwencja.

19 HCV – nasz wspólny problem i nasza wspólna odpowiedzialność !
19

20 PATRONAT HONOROWY:

21 PATRONAT MEDIALNY:

22 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ MINISTRA ZDROWIA Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny ul. Chocimska 24 Warszawa Tel.: Fax.: , www: Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie Instytut Psychiatrii I Neurologii w Warszawie Uniwersytet Medyczny w Lublinie Główny Inspektorat Sanitarny


Pobierz ppt "Projekt „Zapobieganie zakażeniom HCV”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google