Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK Sesja Rady Miejskiej w Brusach w dniu 29.04.2010 roku.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK Sesja Rady Miejskiej w Brusach w dniu 29.04.2010 roku."— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK Sesja Rady Miejskiej w Brusach w dniu roku

2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2009 ROKU

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH

4 DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2005 – 2009

5 DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH

6 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU

7 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2005 – 2009

8 Struktura dochodów w 2009 roku – zł

9 Plan i wykonanie dochodów za 2009 rok Suma: zł

10 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2009 rok

11 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach

12 Plan i wykonanie wydatków za 2009 rok Suma: zł

13 Udział największych wydatków w budżecie w latach

14 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – zł

15 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zł

16 Plan i wykonanie wydatków w 2009roku DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – zł

17 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 630 TURYSTYKA – zł

18 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – zł

19 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – zł

20 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – zł

21 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł

22 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zł

23 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zł

24 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 zł

25 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zł

26 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – zł

27 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – zł

28 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – zł

29 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zł

30 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zł

31 Plan i wykonanie wydatków w 2008 roku DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zł

32 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zł

33 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – zł

34 Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach

35 Struktura wydatków w 2009 roku – zł

36 Stan wydatków bieżących w 2009 roku zł

37 Wydatki osobowe w 2009 roku zł

38 Wydatki rzeczowe w 2009 roku zł

39 Struktura zrealizowanych przychodów (kredyty i pożyczki) w 2009 roku – zł

40 Zadłużenie gminy na dzień r. (wykaz kredytów i pożyczek) zł

41 STAN ZADŁUŻENIA W LATACH

42 WYDATKI INWESTYCYJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2009 ROKU suma: zł

43 NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH

44 Źródła finansowania inwestycji w 2009 roku


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK Sesja Rady Miejskiej w Brusach w dniu 29.04.2010 roku."

Podobne prezentacje


Reklamy Google