Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK"— Zapis prezentacji:

1 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK
Sesja Rady Miejskiej w Brusach w dniu roku

2 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W 2009 ROKU

3 WYKONANIE BUDŻETU GMINY BRUSY W LATACH 2005 - 2009

4 DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2005 – 2009

5 DOCHODY I WYDATKI W PRZELICZENIU NA JEDNEGO MIESZKAŃCA GMINY BRUSY W LATACH 2005 - 2009

6 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W 2009 ROKU

7 PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W LATACH 2005 – 2009

8 Struktura dochodów w 2009 roku – 39.002.910 zł

9 Plan i wykonanie dochodów za 2009 rok
Suma: zł

10 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych za 2009 rok

11 Wpływy z podstawowych dochodów podatkowych w latach 2005 - 2009

12 Plan i wykonanie wydatków za 2009 rok
Suma: zł

13 Udział największych wydatków w budżecie w latach 2005 - 2009

14 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 1.143.957 zł

15 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ – zł

16 Plan i wykonanie wydatków w 2009roku DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 3.589.415 zł

17 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 630 TURYSTYKA – 101.808 zł

18 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 405.524 zł

19 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – 95.367 zł

20 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 3.920.326 zł

21 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA zł

22 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – zł

23 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM zł

24 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 0 zł

25 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 160.557 zł

26 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.598.265 zł

27 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – 339
Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA – zł

28 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – 6
Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA – zł

29 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – zł

30 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 603.361 zł

31 Plan i wykonanie wydatków w 2008 roku DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – zł

32 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – zł

33 Plan i wykonanie wydatków w 2009 roku DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT – 1.770.207 zł

34 Wydatki bieżące i majątkowe w wydatkach ogółem w latach 2005 - 2009

35 Struktura wydatków w 2009 roku – 41.763.986 zł

36 Stan wydatków bieżących w 2009 roku 2.642.724 zł

37 Wydatki osobowe w 2009 roku - 2.885.105 zł

38 Wydatki rzeczowe w 2009 roku -19.757.618 zł

39 Struktura zrealizowanych przychodów (kredyty i pożyczki) w 2009 roku – 5.138.794 zł

40 Zadłużenie gminy na dzień 31. 12. 2009r. (wykaz kredytów i pożyczek) 4
Zadłużenie gminy na dzień r. (wykaz kredytów i pożyczek) zł

41 STAN ZADŁUŻENIA W LATACH 2005 - 2009

42 WYDATKI INWESTYCYJNE WEDŁUG DZIAŁÓW W 2009 ROKU
suma: zł

43 NAKŁADY NA WYDATKI INWESTYCYJNE W LATACH 2005 - 2009

44 Źródła finansowania inwestycji w 2009 roku


Pobierz ppt "SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BRUSY ZA 2009 ROK"

Podobne prezentacje


Reklamy Google