Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

POGŁĘBIENIE TEMATU:.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "POGŁĘBIENIE TEMATU:."— Zapis prezentacji:

1 POGŁĘBIENIE TEMATU:

2 przeżywamy dzisiaj czas uprzywilejowany
Nasze życie jako dar i powołanie: Bóg wielki w miłości W szkole Maryi: Dam ci Mistrzynię Maryja pomaga żyć jako wspólnota: proroctwo miłości …i wyrażać dynamizm miłości w misji

3 Przeżywamy dzisiaj czas uprzywilejowany
Weryfikacje trzyletnie w Inspektoriach ukazały obiecujące znaki żywotności: centralne miejsce Słowa Bożego, obowiązek życia w postawie rozeznawania, drogi komunii, które poszerzają się przez coraz częstszą współpracę z innymi Instytutami zakonnymi, konkretna miłość względem ubogich, bardziej otwarte spojrzenie na rzeczywistość świata, wzrost we współodpowiedzialności dzielonej ze świeckimi.

4 Obecna rzeczywistość całego świata stawia nam wyzwania.
W świecie są ziarenka nadziei, jednak życie ludzkości i jej przyszłość są dzisiaj zagrożone brakiem miłości.

5 Martwią nas i stawiają nam wyzwanie: przemoc, która zagraża światu, dotykając często także relacji rodzinnych i wychowawczych; rozłam między wiarą i życiem; rozpowszechniony relatywizm; bożki współzawodnictwa, zysku i posiadania.

6 Jak Maryja w Kanie, czujemy się odpowiedzialne za to, by na rzeczywistość, w której żyjemy, spoglądać sercem uważnym, dostrzegając najgłębsze potrzeby. «Nie mają już wina» staje się naszą ufną prośbą.

7 We wspólnocie kościelnej: rozbrzmiewa apel o miłość skierowany do świata przez Benedykta XVI w encyklice Deus caritas est.

8 Na wielkim horyzoncie życia konsekrowanego czujemy się wezwane, aby ukazywać cuda, jakich dokonuje Bóg – Miłość w ułomnej ludzkiej naturze osób idących za Chrystusem.

9 Widzimy konieczność, by razem ze świeckimi z nową głębią żyć systemem prewencyjnym, w jego fundamentalnym wymiarze, jakim jest miłość.

10 W relacjach wspólnotowych jest wiele słabości, które są dla nas mocnym wezwaniem. Wyrażają się one często w trudzie dialogu i przebaczenia, w trudzie dojrzałości uczuciowej i otwarcia się na przyjęcie inności.

11 Ujawniają się w: indywidualizmie, w braku wzajemnego towarzyszenia i w słabnącej gorliwości apostolskiej. Świadomość tych słabości jest zaproszeniem, aby otworzyć się na «wyzwalającą siłę łaski Chrystusa» (por. K 66).

12 On posyła nas również dziś do młodych, aby mieli życie w obfitości.
Nie stracił swojej aktualności list ks. Bosko pisany z Rzymu w maju 1884 r.: nie wystarczy kochać, ale trzeba, by młodzi czuli, że są kochani.

13 Bóg wielki w miłości

14 Doświadczenie uprzedzającej miłości Boga, zakorzenionej w Przymierzu, jest największym skarbem naszego życia. Ono wypełnia nas radością, wzmacnia komunię siostrzaną i odwagę misyjną.

15 «Bóg jest miłością» (1 J 4,8): jest to wielka prawda biblijnej wiary.
Miłość Boga jest darmowa i wierna, zawsze podejmuje inicjatywę i nowymi czyni wszystkie rzeczy.

16 W Jezusie misterium bezinteresownej i uprzedzającej miłości Ojca przybiera ludzkie oblicze, objawia się w całej swojej pełni, osiąga swój szczyt na krzyżu, w Zmartwychwstaniu i w zesłaniu Ducha Świętego.

17 W Kościele, który jest domem i szkołą komunii: poprzez charyzmat umiłowania młodych, przyczyniamy się do dojrzewania w nich doświadczenia osobistej miłości Boga, aż do podjęcia przez nich samych zadania bycia w świecie znakiem miłości i nadziei.

18 Jesteśmy wciągnięte w dynamizm Jego
ofiarowania się Ojcu przez: codzienne Spotkanie z Jezusem Eucharystycznym, ciągłą konfrontacja ze Słowem, Sakrament Pokuty doświadczenie modlitwy: miłość, która staje się życiem

19 Doświadczenie obecności Bożej było dla ks
Doświadczenie obecności Bożej było dla ks. Bosko pierwszym krokiem każdej modlitwy, ale również celem egzystencji rozumianej jako relacja zażyłości z Bogiem. Dla Marii Dominiki życie modlitwy to nieustanne trwanie w obecności Bożej.

20 Doświadczenie to, dzielone z młodymi i świeckimi, staje się drogą świętości, która charakteryzuje duchowość codzienności, rozumianą jako nieustanne dążenie do miłości.

21 Doświadczenie Boga wielkiego w miłości ożywia w nas
pasję dla Chrystusa, nadaje życiu smak kontemplacji i odwagę odczytywania rzeczywistości przez pryzmat wiary. Pomaga nam odzyskać fascynację życiem zakonnym, które jest przeżywane z radością i twórczością,

22 W szkole Maryi ...


Pobierz ppt "POGŁĘBIENIE TEMATU:."

Podobne prezentacje


Reklamy Google