Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Słowo Życia Słowo Życia Styczeń 2012 Styczeń 2012.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Słowo Życia Słowo Życia Styczeń 2012 Styczeń 2012."— Zapis prezentacji:

1

2 Słowo Życia Słowo Życia Styczeń 2012 Styczeń 2012

3 Jak co roku od 18 do 25 stycznia w wielu częściach świata obchodzi się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, podczas gdy niektórych częściach obchodzi się ten Tydzień na Zesłanie Ducha Świętego. Myśl przewodnia na Tydzień Modlitw w roku 2012 zaczerpnięta została z listu św. Pawła do Koryntian: Przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa (por. 1 Kor 15,51-58). Proponujemy jako Słowo Życia fragment komentarza do Listu św. Pawła do Kolosan 3, 1, napisanego przez Chiarę Lubich w roku 1988, który współbrzmi z wybranym tekstem. WPROWADZENIE

4 «Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.» (Kol 3,1)

5 Słowa te, skierowane przez św. Pawła do wspólnoty w Kolosach, mówią nam, że istnieje świat, w którym króluje prawdziwa miłość, pełna komunia, sprawiedliwość, pokój, świętość, radość; świat, do którego nie mają już wstępu grzech i zepsucie; świat, w którym wola Ojca wypełniona jest w sposób doskonały.

6 Jest to świat, do którego należy Jezus. Jest to świat, który On otworzył przed nami swoim Zmartwychwstaniem, przeszedłszy straszliwą próbę męki.

7 «Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.»

8 Do tego Chrystusowego świata – mówi św. Paweł – jesteśmy nie tylko wezwani, lecz już do niego należymy.

9 Wiara mówi nam, że przez Chrzest jesteśmy wszczepieni w Chrystusa i dlatego mamy udział w Jego życiu, w Jego darach, Jego dziedzictwie, Jego zwycięstwie nad śmiercią i nad siłami zła – bowiem wraz z Nim powstaliśmy z martwych.

10 W odróżnieniu jednak od dusz świętych, które osiągnęły już ten cel, nasza przynależność do Chrystusowego świata nie jest jeszcze pełna ani do końca ujawniona, a przede wszystkim nie jest ona jeszcze trwała i ostateczna.

11 Dopóki znajdujemy się na tej ziemi, dopóty jesteśmy narażeni na tysiące niebezpieczeństw, trudności, pokus, które mogą sprawić, że się zachwiejemy, mogą nas hamować w drodze, a nawet skierować ku fałszywym celom.

12 «Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.»

13 Zrozumiała jest więc przestroga Apostoła: Szukajcie tego, co w górze.

14 Starajcie się odejść – oczywiście nie fizycznie, lecz duchowo – od tego świata, porzućcie reguły i namiętności świata, aby w każdej sytuacji pozwolić prowadzić się myślom i uczuciom Jezusa.

15 To, co w górze oznacza prawo rządzące tam, w górze, prawo Królestwa Niebieskiego, prawo, które Jezus przyniósł na ziemię, pragnąc, byśmy je odtąd realizowali.

16 «Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.»

17 Jak więc żyć tym Słowem Życia?

18 Mobilizuje nas ono do tego, by nie zadawalać się życiem przeciętnym, złożonym z kompromisów i półśrodków, lecz aby z pomocą łaski Bożej ukształtować je według prawa Chrystusa.

19 Słowo to pobudza nas, aby żyć i wszystkimi siłami świadczyć w naszym otoczeniu o wartościach, które Jezus przyniósł na ziemię: czy będzie to duch zgody i pokoju, czy duch służenia braciom, czy wyrozumiałości i przebaczenia, uczciwości, sprawiedliwości, rzetelności w pracy, wierności, czystości, szacunku dla życia, itd.

20 Program ten, jak widać, obejmuje wszystkie wymiary życia, lecz aby skupić się na konkrecie, wprowadzajmy w czyn to prawo Jezusa, które jest właściwie streszczeniem wszystkich innych: dostrzegać w każdym bracie Chrystusa, stając się jego sługą.

21 Czy nie o to będziemy pytani na końcu naszego życia?

22 "Słowo życia" publikowane co miesiąc przez Ruch Focolari. Tekst: Chiara Lubich, czerwiec 1988 Grafika: Anna Lollo we współpracy z ks. Placido DOmina (Sycylia - Włochy) Ten komentarz do Słów życia jest tłumaczony na 96 języków i dialektów, dociera do kilku milionów ludzi na całym świecie za pośrednictwem druku, radia, telewizji i Internetu - więcej informacji na http://focolare.pl/ Plik PPS jest tłumaczony na wiele języków i dostępny na stronie www.santuariosancalogero.org (skąd też można go pobrać) «Jeśli więc razem z Chrystusem powstaliście z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadający po prawicy Boga.» (Kol 3,1).


Pobierz ppt "Słowo Życia Słowo Życia Styczeń 2012 Styczeń 2012."

Podobne prezentacje


Reklamy Google