Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TAK ŻYJ ABYŚ BYŁ CHWAŁĄ PANA KTÓRY CIĘ STWORZYŁ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TAK ŻYJ ABYŚ BYŁ CHWAŁĄ PANA KTÓRY CIĘ STWORZYŁ."— Zapis prezentacji:

1 TAK ŻYJ ABYŚ BYŁ CHWAŁĄ PANA KTÓRY CIĘ STWORZYŁ

2 Im bardziej zmierzamy do osobistego spotkania z Jezusem tym nasza modlitwa jest prostsza i otwarta na działanie Ducha Świętego

3 Im bardziej jesteśmy zjednoczeni z Jezusem w modlitwie tym mniej potrzebujemy słów a więcej w nas słuchania tego, co On mówi z Serca do serca

4 UTRATA ZASŁUCHANIA W SŁOWO NATCHNIONE I SZUKANIA WOLI BOŻEJ
JEST WIELKĄ NIEROZTROPNOŚCIĄ I GROZI BUDOWANIEM NA PIASKU NA LUDZKIEJ WIEDZY LUDZKIM JA ZAMIAST NA CHRYSTUSIE

5 Nikt z nas nie wie, wobec jakiej próby wiary zostanie postawiony, ale Jezus o tym wie i On nas przygotowuje, abyśmy w chwili osamotnienia, gdy pośród nieprzyjaciół trzeba będzie dać świadectwo prawdzie, nie zaparli się Mistrza

6 stanie się źródłem twojej radości i pokoju
JEŻELI W ŻYCIU Z INNYMI LUDŹMI JEST CI ŹLE, PRZYJDŹ DO JEZUSA I PROŚ BY CIEBIE PRZEMIENIŁ NIE INNYCH Ta przemiana stanie się źródłem twojej radości i pokoju oraz źródłem przemiany innych

7 Nie ma modlitwy nie wysłuchanej Nie ma prośby która nie zostałaby
przyjęta przez Boga Natomiast Jego odpowiedź często nie jest zrozumiana przez człowieka

8 CHRYSTE UCZYŃ MNIE ZNAKIEM TWOJEGO KRÓLESTWA UCZYŃ PRZEDŁUŻENIEM RAMION TWOJEGO KRZYŻA ZNAKIEM ŚWIADECTWA WIARY I EWANGELII W ŚWIECIE

9 POKONAĆ W NAS TĘ ODLEGŁOŚĆ POPRZEZ UDZIELANIE SIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO
NAJDŁUŻSZĄ DROGĄ KTÓRĄ TRZEBA PRZEJŚĆ W ŻYCIU LUDZKIM TO DROGA OD ROZUMU DO SERCA JEZUS MA MOC POKONAĆ W NAS TĘ ODLEGŁOŚĆ POPRZEZ UDZIELANIE SIĘ DUCHA ŚWIĘTEGO KTÓRY ZOSTAŁ NAM DANY

10 Radość rodzi się z odnalezienia drogocennej perły, a jest nią nowe życie w Chrystusie Jezusie, naszym Panu i Zbawcy Budzi się ona w nas z odkrycia prawdy o tym, że jesteśmy chciani i kochani przez Boga

11 BYĆ SZCZYPTĄ SOLI którą ktoś zechce nadać smak swojemu życiu

12 JEST TO WEJŚCIE W MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA Prawdziwe przebaczenie,
pełne i do końca musi dokonać się najpierw w naszym sercu, abyśmy byli zdolni pokochać osobę, która nas zraniła JEST TO WEJŚCIE W MIŁOŚĆ CHRYSTUSOWEGO KRZYŻA

13 chwiejących się w niej i wątpiących
CHCĄC ZANIEŚĆ WIARĘ INNYM, TRZEBA SAMEMU W NIEJ WZRASTAĆ aby być oparciem dla chwiejących się w niej i wątpiących

14 BÓG DZIAŁA NAJMOCNIEJ WŁAŚNIE W TYM NA CO ŚWIAT MAŁO ZWRACA UWAGĘ CO UWAŻA ZA MAŁE I WZGARDZONE

15 Ducha Świętego bardziej prostym, bardziej ludzkim i bardziej otwartym
Otwartość na działanie Ducha Świętego czyni nasze życie bardziej prostym, bardziej ludzkim i bardziej otwartym ale też bardziej niebezpiecznym w sensie wystawienia na zagrożenia

16 ZGODZIĆ SIĘ NA JEZUSA CHRYSTUSA TO PRZEDE WSZYSTKIM ZAUFAĆ MU

17 Jezus pragnie, abyśmy kroczyli za Nim w pogodzie ducha i dawali radosne świadectwo Jego obecności pośród nas W ten sposób staniemy się lampą, która oświeca drogę do Niego i nie zwietrzałą solą, która nadaje smak i urok naszej codzienności

18 WIARA NASZA BĘDZIE NIEUSTANNIE PODDAWANA PRÓBOM TYLKO MOCNE
ZAKORZENIENIE W PANU I CZERPANIE ZE ŹRÓDŁA WODY ŻYWEJ POZWOLI NAM ODEPRZEĆ MOC I SIŁĘ SZATANA

19 Bóg jest tym, który nas ochrania, daje nam zdolność współpracy z obdarowaniem w Duchu Świętym i zabiera od nas wszelki lęk

20 Największy cud jaki może zdarzyć się w życiu człowieka, to być stworzonym na nowo i usynowionym w Jezusie Chrystusie

21 PONIEWAŻ JESTEŚMY WOLNI WOLNOŚCIĄ BOGA W NAS JEŻELI TRWAMY
W WEWNĘTRZNEJ WOLNOŚCI NIKT NIE MOŻE NAS ZRANIĆ PONIEWAŻ JESTEŚMY WOLNI WOLNOŚCIĄ BOGA W NAS

22 JEZUS DOPOMINA SIĘ porzucenia lęku o przyszłość
A ZAKOTWICZENIA SIĘ W JEGO MOCY

23 JEZUS ZNAJĄC ABYŚMY Z WIARĄ PRZYJĘLI TO CO ON CHCE WOBEC NAS UCZYNIĆ
NASZE WEWNĘTRZNE TROSKI POCHYLA SIĘ NAD KAŻDĄ SYTUACJĄ NASZEGO ŻYCIA I OCZEKUJE ABYŚMY Z WIARĄ PRZYJĘLI TO CO ON CHCE WOBEC NAS UCZYNIĆ

24 Jesteśmy wezwani do zażyłej przyjaźni z Jezusem, do trwania w więzi z Nim, aby nic nie mogło nas zatrwożyć i od Niego odłączyć

25 JEZUS OBDAROWUJE NAS STOSOWNIE DO ZADAŃ KTÓRE NAM POWIERZA

26 DUCH ŚWIĘTY DZIAŁA JAK CHCE I KIEDY CHCE W KAŻDEJ CHWILI
MOŻE NAS POSTAWIĆ WOBEC CZŁOWIEKA OCZEKUJĄCEGO ZBAWIENIA


Pobierz ppt "TAK ŻYJ ABYŚ BYŁ CHWAŁĄ PANA KTÓRY CIĘ STWORZYŁ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google