Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jezus zachęca nas abyśmy pozostawili swoją grzeszność i z odwagą poszli za Nim nie dyskutując czy jesteśmy tego godni czy nie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jezus zachęca nas abyśmy pozostawili swoją grzeszność i z odwagą poszli za Nim nie dyskutując czy jesteśmy tego godni czy nie."— Zapis prezentacji:

1 Jezus zachęca nas abyśmy pozostawili swoją grzeszność i z odwagą poszli za Nim nie dyskutując czy jesteśmy tego godni czy nie

2 Jeżeli w wolności ducha doświadczymy spotkania z Bogiem to On posyła nas do tych którzy łakną i pragną, którzy szukają i błądzą aby przyprowadzić ich do zdroju Zbawienia

3 TRZEBA ABY POPRZEZ PROSTOTĘ ŻYCIA BYŁA PRZEPOWIADANA EWANGELIA

4 Wobec świata w którym przyszło nam żyć wobec daru czasu który przyszło nam przeżywać JAWIMY SIĘ JAKO ZACZYN NOWEGO ŻYCIA

5 Mamy trwać w stałej gotowości na wezwanie Pana aby wypełnić Jego wolę w określonym miejscu i czasie

6 Zwolnienie się z rachunku sumienia jest rezygnacją z rozumienia woli Bożej, które On nam daje pod wpływem Ducha Świętego

7 Jeżeli zdobędziemy się na wierność i osobistą otwartość wobec Ducha Świętego, to Bóg w hojności prześcignąć się nie da

8 JEZUS NIE ZATRZYMUJE SIĘ NA OCENIE ZEWNĘTRZNEJ CZŁOWIEKA GRZESZNIKA I NA LUDZKIM OSĄDZIE PATRZY GŁĘBOKO W SERCE WIDZĄC NASZ ŻAL TĘSKNOTĘ ZA WOLNOŚCIĄ I NADZIEJĘ

9 CAŁE BEZPRAWIE ZŁA ZOSTAŁO ZWYCIĘŻONE W JEZUSIE CHRYSTUSIE MOCĄ JEGO CAŁKOWITEG O WYDANIA SIĘ ZA NAS OJCU Z MIŁOŚCI JAKO OFIARA PRZEBŁAGALNA

10 ŚPIESZMY SIĘ CZYNIĆ TO CO DOBRE BO SZKODA CZASU NA CZYNIENIE TEGO CO ZŁE...

11 BÓG DZIAŁA W NAS O TYLE O ILE MU POZWOLIMY

12 Kto ma ogień Ducha Świętego tylko dla siebie niech uważa aby mu nie zgasł. Ogień został dany by dzielić się nim i z mocą głosić Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa

13 Bóg stopniowo objawia swoje zamiary ucząc nas, abyśmy nie tylko pełnili Jego wolę ale wszystko zrobili WE WŁAŚCIWYM CZASIE W MYŚL JEGO ZAMIERZEŃ NA JEGO SPOSÓB by niczego nie zaniedbać i niczego nie przyśpieszyć

14 Łaska wiary jest miłosną więzią przeciągniętą między Bogiem - który pyta: CZY CHCESZ? i pomiędzy nami, którzy jesteśmy wezwani do mówienia: TAK, PANIE!.

15 Duch Święty przynosi ze Sobą nowość życia CZŁOWIEK JEMU ODDANY NIGDY SIĘ NIE ZESTARZEJE nieustannie przeżywa wiosnę swojego życia, bez względu na to ile ma lat

16 Modlitwę w Duchu można porównać do deszczu, który nawadnia rośliny dostosowując się do ich natury Duch Święty ożywia nas zgodnie z naszą indywidualnością

17 Nie my zbawiamy drugiego człowieka, ale jesteśmy wezwani do dawania świadectwa o Tym, który zbawia

18 KAŻDY MA SWOJĄ MAŁĄ CZY DUŻĄ GOLGOTĘ I KAŻDY MA SWOJE MAŁE CZY DUŻE ZMARTWYCHWSTANIE

19 NASZYM ZADANIEM JEST POSTĘPOWAĆ ZA CHRYSTUSEM W PROCESJI NASZEGO ŻYCIA, ZMIERZAJĄC DO OSTATECZNEGO SPOTKANIA Z NIM

20 W JEDNOŚCI Z JEZUSEM ZMARTWYCHWSTAŁYM RODZI SIĘ GŁĘBIA POKOJU I RADOŚCI ONA POCIĄGA INNYCH DO CHRYSTUSA A RADOSNE ŚWIADECTWO WIARY POWODUJE PRZEMIANĘ W LUDZKICH SERCACH

21 Wierność Boga objawia się nieustannie w naszym życiu, kiedy nieskończenie wiele razy możemy zaczynać od nowa i wiemy, że Jego miłość wobec nas nie wyczerpuje się i nie zmienia

22 JEZUS UKOCHAŁ NAS JAKO GRZESZNIKÓW, JAKO TYCH, KTÓRZY WYRZĄDZILI MU KRZYWDĘ Nie czekał na przemianę naszego życia, aby obdarować nas miłością JEDYNIE W SPOTKANIU Z NIĄ TA PRZEMIANA MOGŁA STAĆ SIĘ NASZYM UDZIAŁEM

23 Źródłem pokoju ducha jest życie zgodne z wolą Bożą i z innymi ludźmi

24 ŻYCIE MA SENS O TYLE O ILE ODDAJEMY CHWAŁĘ BOGU


Pobierz ppt "Jezus zachęca nas abyśmy pozostawili swoją grzeszność i z odwagą poszli za Nim nie dyskutując czy jesteśmy tego godni czy nie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google