Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jan Paweł II: Człowiek świecki uświęca się poprzez poszukiwanie w sposób dla siebie właściwy Królestwa Bożego. Jego powołaniem jest dążenie do świętości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jan Paweł II: Człowiek świecki uświęca się poprzez poszukiwanie w sposób dla siebie właściwy Królestwa Bożego. Jego powołaniem jest dążenie do świętości."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Jan Paweł II: Człowiek świecki uświęca się poprzez poszukiwanie w sposób dla siebie właściwy Królestwa Bożego. Jego powołaniem jest dążenie do świętości nie poza ramami powierzonych mu świeckich obowiązków, nie poprzez oderwanie się od świata po to, by służyć Bogu, ale raczej poprzez wypełnianie w duchu głęboko religijnym tego, co doń należy. (Anioł Pański z Papieżem, Watykan 1982r.)

4 FORMACJA – jest to pewien proces, który poprzez poznanie i weryfikację, w mocy autorytetu i zobowiązującej hierarchii wartości prowadzi do realizacji działań. FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA – to stały proces osobistego dojrzewania i upodabniania się do Chrystusa, zgodnie z wolą Ojca, pod kierunkiem Ducha Świętego. (Jan Paweł II, Christifideles Laici)

5 FORMACJA CHRZEŚCIJAŃSKA to peremanetny, stały dialog między Bogiem a człowiekiem.

6 Stowarzyszenie w swojej nazwie ma przymiotnik: KATOLICKIE

7 Celem Stowarzyszenia jest m.in.: Kształtowanie dojrzałych chrześcijan. Aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła. - dokonuje się to przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

8 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest powoływane przez Biskupa diecezjalnego, jest z natury katolickie – musi więc żyć Kościołem, odczuwać jego misję, podejmować działania zgodne z zasadą: Sentire cum Ecclesia – czuć z Kościołem, Comunio et actio – jedność i działanie, Ordo caritatis – porządek miłości. - przy czym actio obejmuje wprowadzanie Ewangelii w każdą dziedzinę życia.

9 Formacja w Stowarzyszeniu jest na wskroś kościelna, stąd ścisła więź z Biskupem, z Proboszczem. Ogromnie ważna Osoba i rola Księdza Asystenta.

10 PODSTAWY DUCHOWOŚCI : 1. WZRASTANIE ewangeliczną definicją młodości (Jan Paweł II, List do Młodych z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży, 1985). 2. BUDOWANIE WSPÓLNOTY w Chrystusie. 3. Droga RAD EWANGELICZNYCH. 4. Droga DOŚWIADCZENIA religijnego i NAWRÓCENIA.

11 DEKALOG KaeSeMowicza 1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.

12 DEKALOG KaeSeMowicza 2. Służ czynnie Kościołowi i Ojczyźnie.

13 DEKALOG KaeSeMowicza 3. Kształcić swój umysł, swą wolę, swe serce.

14 DEKALOG KaeSeMowicza 4. Szanuj swą godność, bądź prawy i czysty.

15 DEKALOG KaeSeMowicza 5. Pracuj chętnie, cudzą pracę szanuj, dąż do sprawiedliwości społecznej.

16 DEKALOG KaeSeMowicza 6. Szerz chrześcijańską kulturę życia. Bądź uprzejmy, koleżeński, pomagaj chętnie bliźnim.

17 DEKALOG KaeSeMowicza 7. Obowiązki spełniaj sumiennie, bądź karny i posłuszny.

18 DEKALOG KaeSeMowicza 8. Dbaj o zdrowie i rozwój fizyczny.

19 DEKALOG KaeSeMowicza 9. Bądź gospodarny, oszczędny, cudze dobro szanuj.

20 DEKALOG KaeSeMowicza 10. Bądź stały w przekonaniach i wytrwały w działaniu, pogodę ducha nieś w swe otoczenie.

21 ELEMENTY i ŚRODKI formacji: 1. Życie sakramentalne i liturgia. Kult Eucharystii: Msza św., adoracja. Sakrament pojednania i kierownictwo duchowe. Podjęcie bardziej świadomego przeżywania na co dzień łaski sakramentu chrztu i bierzmowania.

22 ELEMENTY i ŚRODKI formacji: 2. Życie modlitwy: Medytacja nad Słowem Bożym. Rachunek sumienia. Modlitwa osobista i wspólnotowa. Praca modlitwą.

23 ELEMENTY i ŚRODKI formacji: 3. Wartości: Królestwo Chrystusowe. Wspólnota Kościoła – wspólnota Stowarzyszenia. Maryja jako wzór i pomoc. Patronowie Stowarzyszenia: św. Stanisław Kostka i Bł. Karolina Kózkówna. Patriotyzm. Świadectwo i apostolat: Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie!

24 SŁUŻYĆ BOGU I OJCZYŹNIE: przez CNOTĘ – sprawność moralną, przez NAUKĘ – być mądrym, przez PRACĘ – być uczciwym. GOTÓW!

25

26

27 METODA: Widzieć – Ocenić - Działać

28

29

30 www.ksm-lomza.pl biuro@ksm-lomza.pl

31


Pobierz ppt "Jan Paweł II: Człowiek świecki uświęca się poprzez poszukiwanie w sposób dla siebie właściwy Królestwa Bożego. Jego powołaniem jest dążenie do świętości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google